Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa 5 op (OY) - AY700628P

11.10.2023–26.08.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ke 11.10.23 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan arvojen merkitystä ihmisoikeuksien, kulttuurin ja luonnon konteksteissa sekä tuntee keskeisiä moraali- ja yhteiskuntateorioita.

Sisältö

Arvot, moraali- ja yhteiskuntafilosofia

Verkkotentti tai essee
Tentti ma 6.11.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 26.2.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 26.8.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

LUETTAVA KAKSI KIRJAA

Toinen seuraavista:
- Pietarinen, Juhani & Poutanen, Seppo 2005. Etiikan teorioita. Helsinki: Gaudeamus. TAI
- Suikkanen, Jussi 2014. This is Ethics. An Introduction. Chichester: Wiley-Blackwell. (sivut 1-194.)

JA

Yksi seuraavista:  
- Räikkä, Juha (toim.) 2010. Yhteiskuntafilosofia. Kuopio: Unipress. TAI
- Swift, Jonathan. 2019. Political Philosophy. A Beginner’s Guide to Students and Politicians. 4th edition. Cambridge: Polity. TAI
- Koikkalainen, Petri ja Korvela, Paul-Erik. 2019. Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino.