Etusivu » Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus

  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 A1-kielen varhentamisen tutor-opettajakoulutus 4 op Pyhäjärvi, Ylivieska 05.02.2020-19.02.2020
2 Adobe Photoshopin peruskurssi Oulu 17.02.2020-16.03.2020
3 Aggression Replacement Training® – Johdatus ryhmän ohjaamiseen (2,5 pv) Oulu 22.04.2020-08.09.2020
4 Ajankohtaista psykologian alan tutkimuksista ja psykoterapeuttisesta työskentelystä Oulu 27.02.2020
5 Ajankohtaista sivistystoimen hankinnoista Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 16.11.2020
6 Akupunktio-koulutus, perusopinnot Oulu 10.01.2020-31.01.2021
7 Akupunktio-koulutus, syventävät opinnot Oulu 30.8.2019-huhtikuu 2021
8 Android-järjestelmä tutuksi Pyhäjärvi 19.02.2020-25.03.2020
9 Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin Oulu 20.04.2020-21.04.2020
10 Asahi Health® -ohjaajakoulutus Oulu 18.04.2020-17.05.2020
11 Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.01.2020
12 Asiantuntijatyön Lean-työkaluja Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 06.05.2020
13 Avaimia tunnelukkojen tunnistamiseen Ylivieska 27.03.2020-28.03.2020
14 DiKATA - Digiosaaminen on uusi kansalaistaito! Oulu 16.09.2019-31.12.2020
15 Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op Oulu 05.10.2019-24.05.2020
16 Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op Oulu 26.09.2020-23.05.2021
17 Elintapaohjaaja 2 op Oulu 01.10.2019-20.02.2020
18 Englantilainen filologia 35 op (OY) Oulu 09.09.2019-31.12.2020
19 Erityisherkän lapsen ja asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 19.03.2020
20 Erityiskasvatus oppilaanohjauksen palasena Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 03.04.2020
21 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen (Raahe) Raahe 25.03.2020-16.04.2020
22 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen 5 op Pyhäjärvi, Ylivieska 07.05.2020-09.06.2020
23 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen, jatko-opinnot 23 op Ylivieska 10.09.2020-27.11.2020
24 Erityispedagogiikka 25 op (JY) Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
25 GAS-menetelmän työpajakoulutus Ylivieska 07.02.2020-14.02.2020
26 Googlen pilvipalvelut Pyhäjärvi 01.04.2020-29.04.2020
27 Haavoittuva mieli - tunnista ja tue Oulu 23.03.2020-30.03.2020
28 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) -osaamiskokonaisuus 25-31 op (UEF) Pyhäjärvi, Ylivieska 03.01.2019-31.07.2020
29 Ikääntyminen, muistisairaus ja seksuaalisuus Kuusamo 24.03.2020
30 Itsemyötätunto Oulu 20.03.2020-21.03.2020
31 Juhlat lapsiryhmissä – kamalaa vai kivaa, sekavaa vai selkeää? Oulu, Raahe, Ylivieska 10.03.2020-12.03.2020
32 Julkisten hankintojen peruskurssi Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 16.03.2020
33 Julkisten hankintojen syventävä kurssi Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 17.03.2020
34 Jännittäjäryhmä – matka omaan itseen ja jännittämiseen (20 t) Oulu 20.04.2020-18.05.2020
35 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Ylivieska 06.11.2020
36 Karpaloseminaari 2020 Pyhäjärvi, Ylivieska 01.04.2020
37 Kehitykselliset neuropsykologiset oirekuvat lapsuus ja nuoruusiässä: Neurokognitiiviset häiriöt ja oppimisvaikeudet Pyhäjärvi, Ylivieska 19.02.2020-20.02.2020
38 Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 16.04.2020
39 Kehitysvammaisten saattohoito Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 26.02.2020
40 Kinestetiikan syventävä kurssi Kuusamo 10.11.2020-12.11.2020
41 Kirjaaminen sosiaalialalla Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 18.03.2020
42 Kirjallisuusterapeuttikoulutus 40 op Oulu Syksy 2020-kevät 2022
43 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä 15 op Oulu 22.02.2020-20.09.2020
44 Kirjoitetaan oma kirja Oulu 30.01.2020-28.05.2020
45 Kirjoittamisen kesäkurssi Oulu 13.06.2020-14.06.2020
46 Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus Oulu 07.08.2020-17.01.2021
47 Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus Oulu 25.10.2019-29.03.2020
48 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus Oulu 05.06.2020-28.11.2020
49 Koulujen kohtaamispäivä 2020: useita työpajoja Kuusamo 08.02.2020
50 Kriisityön koulutusohjelma 20 op – ”Stepped model of care” Oulu 09.09.2019-19.05.2020
51 Kriisityön koulutusohjelma 20 op – ”Stepped model of care” Oulu 14.09.2020-18.05.2021
52 Kunnan rakennusurakat – reklamaatio, takuu ja vakuudet Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 13.02.2020
53 Kysytään koiralta Oulu 22.02.2020
54 Laaja-alainen erityisopettaja pedagogisena asiantuntijana (Pyhäjärvi kevät 2020) Pyhäjärvi 22.02.2020
55 Lasten aistiyliherkkyys Oulu 21.02.2020-20.03.2020
56 Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.02.2020
57 Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op Oulu 16.03.2020-24.03.2021
58 Laulupiirtämisen perusteet Oulu 14.05.2020
59 LCA Life Coach® -koulutus 20 op Oulu 08.11.2019-04.10.2020
60 Luontohoiva -ohjaajakoulutus 10 op, 2020-2021 Kuusamo 26.10.2020-15.03.2021
61 Luovan kirjoittamisen jatkokurssi Oulu 16.01.2020-20.05.2020
62 Maalataan yhdessä! Oulu 20.01.2020-18.05.2020
63 Maalauksen kesäkurssi Oulu 12.06.2020-14.06.2020
64 Maalausryhmä senioreille Oulu 23.01.2020-28.05.2020
65 Markkinointi 25 op (VY) Pyhäjärvi, Ylivieska 01.08.2018-31.07.2019
66 Mielenterveystyö kehitysvamma-alalla Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.05.2020
67 Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op Oulu 06.04.2020-30.10.2020
68 Mobiilitreeniä senioreille, alkeiskurssi Oulu 28.01.2020-30.01.2020
69 Mobiilitreeniä senioreille, jatkokurssi Oulu 04.02.2020-06.02.2020
70 MuistiKUNTO®-ohjaajakoulutus Oulu 20.05.2020
71 Muistisairaan ymmärtävä kohtaaminen Oulu 24.02.2020
72 Musa tuntuu! Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki Oulu 27.01.2020
73 Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (Raahe) Raahe 20.05.2020-13.11.2020
74 Opetushallinnon tutkinto 15 op Raahe
75 Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.09.2020-10.10.2020
76 Oppilaan vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen kuvataiteen keinoin Oulu, Pyhäjärvi, Raahe 10.02.2020-12.02.2020
77 Oppilaitosten viestintä – juridiikkaa ja käytäntöä Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.02.2020-11.02.2020
78 Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöinen tuotteistaminen Kuusamo 29.01.2020
79 Palvelumuotoilun työkalut Oulu 20.04.2020-21.04.2020
80 Pastellia paperille Oulu 18.04.2020-19.04-2020
81 Perhearviointi – Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä Oulu 01.04.2020-27.05.2020
82 Perintö- ja lahjaverotuksen ajankohtaispäivä Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 26.03.2020
83 Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivä Oulu 18.05.2020
84 Potilaan ja asiakkaan hyvä hoito – hoitohenkilökunnan juridiikkaa Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 05.05.2020
85 Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op Oulu 31.10.2019-04.04.2020
86 Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op Oulu 12.09.2019-21.08.2020
87 Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op SYKSY 2020 Oulu 24.09.2020-15.06.2021
88 Pöytälaatikosta päivänvaloon Kuusamo 20.03.2020-21.3.2020
89 Rajantaju - Kirjallisuusterapeuttinen kuuntelupaikka Oulu 21.01.2020-19.05.2020
90 Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja -koulutus 30 op Oulu 24.04.2020-31.12.2021
91 Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 20 op Oulu 26.11.2019-15.12.2020
92 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op Oulu 23.09.2019-06.05.2020
93 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op Oulu 08.10.2020-19.05.2021
94 Reilu esimies – Miten päätöksentekokykyinen ja rehti esimies johtaa työyhteisön arkea 2 op Oulu 28.02.2020-31.05.2020
95 Resilienssin vahvistamisen valmentajakoulutus auttamisaloilla työskenteleville (10 op) Oulu 23.01.2020-08.06.2020
96 RESTO Sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö -koulutus Kuusamo 28.08.2020-26.09.2020
97 Ruotsin kieli 25 op (OY) Oulu 13.09.2019-31.12.2020
98 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi 16.11.2018-31.12.2020
99 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi, Ylivieska 2020-2022
100 Saattohoidon koulutuspäivä Kuusamo 07.04.2020
101 Sanataideohjauksen perusteet Oulu 14.02.2020-08.08.2020
102 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2020 Oulu 28.01.2020-02.12.2020
103 Simply Meditaatio Oulu 08.05.2020
104 Sointumerkeistä soittaminen ja vapaa säestys (piano) Oulu 15.06.2020-18.06.2019
105 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 06.02.2020-20.02.2020
106 Syömishäiriöt ja kehosuhde – välineitä myötätuntoisen yhteyden rakentamiseen syömishäiriökuntoutujan kanssa Oulu 20.05.2020
107 Tarjouspyynnön laatiminen kunnan rakennusurakassa Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 12.02.2020
108 Tee oma kirja Oulu 27.05.2020
109 Tee oma kirja Kuusamo 19.03.2020
110 Tietosuojavastaavan osaaminen ajan tasalle! Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.05.2020
111 Traumainformoitu hoito — Läsnäoloa ja tunnetaitoja terveydenhoidon henkilöstölle Oulu 25.03.2020
112 Traumapsykoterapian perusteet Oulu 30.03.2020-31.03.2020
113 TRE–stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi Oulu 24.04.2020
114 TRE®-ohjaajakoulutus Oulu 30.01.2020-12.10.2020
115 Tukea näkyvissä! Lukion opettajan ohjaustaidot erityisessä tuessa Kuusamo 22.02.2020
116 Työyhteisöongelmaan puuttuminen oikea-aikaisesti ja riittävästi – erityisesti työturvallisuuslain nojalla ja sovitellen Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 27.04.2020
117 Uusi lapsen huolto ja tapaamisoikeuslaki 2019 Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 12.03.2020
118 Vanhusten suun hoito Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 20.03.2020
119 Varhennettu kieltenopetus Oulu 22.02.2020-20.03.2020
120 Varhennetun englannin täydennyskoulutus 2 op Kuusamo 7.9.2019 alk.
121 Videoiden hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä Oulu 20.02.2020-21.02.2020
122 Viestintä 25 op (OY) Oulu, Kuusamo, Raahe, Ylivieska 25.09.2019-31.12.2020
123 Voimaa tunteista – valjasta tunne-energia käyttöösi Oulu 07.05.2020
124 Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet kehitysvammatyössä Pyhäjärvi, Ylivieska 10.03.2020
125 Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op Oulu 18.10.2019-14.03.2020
126 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2018–2020 (60 op) Oulu 01.02.2018-30.06.2020
127 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2020-2022 (60 op) Oulu 03.02.2020-30.06.2022
128 Voimavaroja logoterapeuttisesta ajattelusta Pyhäjärvi, Ylivieska 13.02.2020
129 Vuorovaikutus haastavissa tilanteissa Oulu 27.02.2020
130 Väkivaltauhan kohtaaminen ja hallinta työpaikoilla Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 20.03.2020
131 Välineitä koulukuraattorin työn arkeen Pyhäjärvi, Ylivieska 2020-2021
132 Windows 10-käyttöjärjestelmä tutuksi Pyhäjärvi 15.01.2020-12.02.2020
133 Write Business Emails in English Online Oulu 05.02.2020-18.03.2020
134 Älylaite tutuksi -kurssi, Törmänen Kuusamo 14.01.2020-11.02.2020