Etusivu » Täydennyskoulutus » Kasvatus ja opetus
  Koulutuksen nimi Paikka Ajankohta
1 Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin (lähikoulutus) Oulu 09.11.2021-10.11.2021
2 Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus 40 op Oulu 16.10.2021-25.09.2022
3 Eläinavusteinen valmentaja – Solution Focused Animal Assisted Therapy (FSAT) 30 op Oulu 19.03.2022-03.12.2022
4 Englannin kieli 25 op (OY) - English 25 ECTS (OY) (etäopinnot) Oulu 21.08.2020-31.12.2021
5 Englannin kieli 25 op (OY) - English 25 ECTS (OY) (etäopinnot) Oulu 20.08.2021-31.01.2022
6 Erityisherkkyys voimaksi - työnohjauksellinen hyvinvointikoulutus (etäkoulutus) Verkossa 10.11.2021-06.04.2022
7 Erityisherkän lapsen ja asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen Verkossa 23.03.2022
8 Haavoittuva mieli - tunnista ja tue (lähikoulutus Oulu) Oulu 21.02.2022-28.02.2022
9 Haavoittuva mieli - tunnista ja tue (lähikoulutus Pyhäjärvi) Pyhäjärvi 31.03.2022-01.04.2022
10 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena - hengityskoulu 6 op (lähikoulutus) Oulu 07.09.2022-02.12.2022
11 iPad ja GarageBand (etäkoulutus) Verkossa 24.01.2022-14.02.2022
12 Itsesäätely, tunnetaidot, haastava käyttäytyminen koulussa 2 op (Oph) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 24.09.2021-15.05.2022
13 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus, Kevät 2022 (etäkoulutus) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 27.04.2022
14 Kasvatustiede 25 op (OY) - ayA250504 (etäopinnot) Oulu 18.05.2021-31.12.2021
15 Kemikaalivaraston vastuuhenkilön koulutus (etäkoulutus) Verkossa 24.02.2022
16 Kevään ilmiöitä kuviksessa (lähikoulutus) Kuusamo 19.02.2022
17 Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus 25 op (lähi-/etäopetus) Oulu 15.01.2022-19.06.2022
18 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus Oulu 26.11.2021-21.05.2022
19 Kuvataide tunnetaitojen tukemisessa (lähikoulutus) Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 21.02.2022-24.02.2022
20 Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op Oulu 08.06.2021-08.06.2022
21 Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op Oulu 13.06.2022-07.06.2023
22 Lue kuvaa, ymmärrä lukemasi – Kuvanlukutaidon kurssi 4 op (etäkoulutus) Verkossa 22.01.2022-14.05.2022
23 Lukion toimintakulttuuri – kehitetään oppimisen tukea 3 op Oulu 06.10.2021-28.04.2022
24 Luontohoiva -ohjaajakoulutus 10 op, sis. Luonnosta Virtaa -ohjaajapätevyyden (etä-/lähikoulutus) Kuusamo 14.03.2022-13.06.2022
25 Lyhytelokuvan käsikirjoittaminen 3 op (lähikoulutus) Kuusamo 15.01.2022-27.02.2022
26 MAPA® Perusteet koulutus (lähikoulutus Oulu) Oulu 15.11.2021-16.11.2021
27 MarvinSketch lukion kemian opetuksessa ja sähköisessä yo-kokeessa (etäkoulutus) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 17.01.2022-20.01.2022
28 Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 5. ja 6. luokilla Varga–Neményi -menetelmän avulla Oulu 10.02.2022-11.02.2022
29 Mielenterveyden ensiapu® 1 - Mielenterveys elämäntaitona Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 03.02.2022-03.03.2022
30 Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op KEVÄT 2022 Oulu 03.05.2022-20.10.2022
31 Motivaatiotekijöiden tuntemus tueksi ja avuksi asiakastyöhön sekä ohjaukseen (Reiss Motivaatioprofiili RMP) Oulu 15.02.2022-18.02.2022
32 Musa tuntuu! Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki (lähikoulutus) Oulu 10.02.2022
33 Muutosta johtamassa -uudistuvaa yhtenäistä koulua kehittämässä (Oph) Ylivieska
34 Neuropsykiatrinen valmentaja 30 op KEVÄT 2022 (lähi- /etäkoulutus) Ylivieska 24.02.2022-23.09.2022
35 Once upon a time -satumaailma kutsuu kielenoppijaa (etä- / lähikoulutus) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 01.02.2022-02.02.2022
36 Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus (etäkoulutus) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 10.06.2022-18.06.2022
37 Oppimisen tuki lukiossa 4 op (etäkoulutus) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 02.02.2021-01.12.2021
38 Pedagogisen osaamisen ja ammatillisen roolin vahvistaminen 5 op (Oph) Ylivieska 2020-2021
39 Pop & rock -biisintekokurssi (etäkoulutus) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 05.02.2022-26.02.2022
40 Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot - info Oulu 18.01.2022
41 Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot 32 op Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 01.03.2022-29.11.2022
42 Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma 35 op (lähikoulutus) Oulu 24.09.2021-30.04.2022
43 Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op Oulu 02.09.2021-05.02.2022
44 Puutarhaterapia osana hyvinvointia (lähi-/etäkoulutus) Ylivieska 27.09.2021-29.11.2021
45 Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® 20 op Oulu 10.12.2021-27.11.2022
46 Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja 30 op Oulu 22.03.2021-14.10.2022
47 Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja 30 op KEVÄT 2022 Oulu 28.02.2022-08.09.2023
48 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op KEVÄT 2022 (lähi-/etäkoulutus) Kuusamo 21.02.2022-30.09.2022
49 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op SYKSY 2021 Oulu 05.10.2021-06.05.2022
50 Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti / -valmentaja 20 op (lähikoulutus) Oulu 17.01.2022-12.12.2022
51 Ratkaisukeskeinen vertaistyönohjaajakoulutus opettajille 15 op (lähikoulutus) Ylivieska 14.01.2022-07.05.2022
52 Resilienssi- ja traumatietoinen kriisitoiminta kouluissa (etäkoulutus) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.11.2021
53 Ruotsin kieli 25 op (OY) (etäopinnot) Oulu 21.09.2021-31.12.2022
54 Ruotsin kieli 25 op (OY) (etäopinnot) Oulu 09.09.2020-31.12.2021
55 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2021 (lähikoulutus) Oulu 19.01.2021-15.12.2021
56 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2022 Oulu 24.01.2022
57 Sibelius-nuotinkirjoitusohjelma (etäkoulutus) Oulu 04.10.2021-22.11.2021
58 Spektrometrian ja spektroskopian perusteet lukion kemiassa (etäkoulutus) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 05.02.2022
59 STRATEGIA -ohjaajakoulutus ADHD-diagnosoitujen lasten vanhempainryhmien ohjaamiseen (etäkoulutus) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 16.11.2021-17.11.2021
60 Suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (lähikoulutus) Oulu 24.02.2022
61 Syventävät neuropsykiatriset jatko-opinnot 5 op (etäkoulutus) Ylivieska 25.03.2022-06.05.2022
62 Taito- ja taideaineiden työpajat (Syksy 2021) Ylivieska 20.10.2021-17.11.2021
63 Tehostettu oppilaanohjaus erilaisissa toimintaympäristöissä (etäkoulutus) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 22.09.2021-14.01.2022
64 Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa (lähikoulutus) Oulu 20.11.2021
65 TRE stressinpurkuliikkeet - etäoppimisen kurssi Oulu 24.08.2021-30.11.2021
66 Tunteet kehossa – Ymmärrä mitä kehosi kertoo (etäkoulutus) Verkossa 08.11.2021
67 Tyynesti ja aikaansaaden - käytännön keinoja oppilaiden hyvinvoinnin vahvistamiseen ja työskentelyn tukemiseen (etäkoulutus) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 10.11.2021-08.12.2021
68 Varga–Neményi-menetelmä 1. luokan matematiikan opetuksessa (lähikoulutus) Ylivieska 23.09.2021-13.11.2021
69 Voicefulness® – tietoista läsnäoloa äänessä (etäkoulutus) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.10.2021-31.10.2021
70 Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op Oulu 12.04.2021-29.04.2022
71 Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op Oulu 15.10.2021-19.03.2022
72 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2020-2022 (60 op) Oulu 03.02.2020-30.06.2022
73 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2022–2024 (60 op) Oulu 27.01.2022-30.06.2024
74 Yhteiskuntaoppi 60 op (OY) Oulu Kesä 2021, lukuvuosi 2021-2022
75 Äänenhuollon työkalupakki - äänenkäytön ja äänenhuollon perusteet (lähikoulutus Kuusamo) Kuusamo 02.04.2022
76 Äänenhuollon työkalupakki - äänenkäytön ja äänenhuollon perusteet (lähikoulutus Oulu) Oulu 28.03.2022-04.04.2022
77 Äänenhuollon työkalupakki - äänenkäytön ja äänenhuollon perusteet (lähikoulutus Ylivieska) Ylivieska 09.04.2022
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru