Asumispalvelut sosiaalihuollossa

05.06.2024 Verkossa

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumisen palveluita on uudistettu vastaamaan paremmin erityisesti ikääntyneiden asiakkaiden tarpeisiin. Vaikka palvelujärjestelmää on kehitetty siten, että palveluita pyritään järjestämään ensisijaisesti asiakkaan kotiin, ovat kuitenkin asumispalvelut edelleen keskeinen osa sosiaalihuollon palveluita. Pääsääntöisesti asumispalveluita järjestetään sosiaalihuoltolain perusteella, mutta tietyissä tilanteissa niitä voidaan järjestää myös vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella.

Aika

5.6.2024 klo 12–16

Paikka

Verkossa

Kenelle

Hyvinvointialueiden henkilöstölle

Ilmoittautuminen

Viimeistään 20.5.

Hinta

160 €

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Aika ja paikka

Ke 5.6.2024 klo 12–16 verkossa, ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Hyvinvointialueiden henkilöstö

Kouluttaja

OTM Liisa Murto

Sisältö

Koulutuksessa tarkastellaan sosiaalihuollon asumispalveluita koskevaa lainsäädäntöä kokonaisuutena. Koulutuksessa huomioidaan sosiaalihuoltolain muutokset asumisen palveluissa ja käydään läpi yleiset asumispalveluiden myöntämiseen ja järjestämiseen kohdistuvat vaatimukset. Lisäksi käsitellään erityislainsäädännön asumispalveluita koskevia säännöksiä sekä arvioidaan erityislainsäädännön merkitystä ja suhdetta sosiaalihuoltolain mukaisten
asumispalveluiden kannalta.

Asiakkaan asema ja oikeudet asumispalveluissa

 • Asiakkaan palveluntarpeen huomioiminen palvelukokonaisuuden suunnittelussa
 • Asiakkaan etu ja sen arvioiminen
 • Asiakkaan itsemääräämisoikeus sosiaalihuoltolain ja erityislainsäädännön mukaisissa palveluissa

Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut

 • Sosiaalihuoltolain ensisijaisuus suhteessa erityislakeihin
 • Asumispalveluiden uudistuksen tavoitteet ja palveluiden järjestämisen lähtökohdat
 • Kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuus
 • Erilaiset asumispalvelun palvelukokonaisuudet
 • Laitospalvelut viimesijaisena asumispalveluna

Sosiaalihuoltolain asumispalveluita täydentävä lainsäädäntö

 • Vanhuspalvelulain suhde sosiaalihuoltolakiin
 • Iäkkäälle henkilölle järjestettävä pitkäaikainen hoito ja huolenpito
 • Pitkäaikaisen laitoshoidon edellytykset vanhuspalvelulain mukaan
 • Vanhuspalvelulain mukaiset laatuvaatimukset iäkkään henkilön asumispalveluissa

Asumisen järjestäminen vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain nojalla

 • Vammaislakien suhde sosiaalihuoltolakiin
 • Subjektiivisten oikeuksien merkityksestä asumispalveluita järjestettäessä
 • Vammaispalvelulain mukainen asumispalvelu ja sen suhde muihin palveluihin
 • Asuminen osana kehitysvammalain mukaista erityishuoltoa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

Viimeistään 20.5. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.