Etusivu » Avoin yliopisto-opetus » Tenttiminen » Tenttikalenteri ja -ilmoittautuminen

Tenttikalenteri ja -ilmoittautuminen

Ohje: Klikkaa haluamaasi tenttiä ilmoittautuaksesi siihen. Jos tenttikalenteri ei näy mobiililaitteella kokonaan, vieritä sivua vaakasuunnassa.

Tentit järjestetään pääsääntöisesti etätentteinä, opiskelijat saavat tarkeammat ohjeet opintojaksojen suoritustavoista oppiainekohtaisesti.

Näytä:

Tenttipäivä Tentittävät aineet Toimipaikka Tenttipaikka
02.10.23 16:30-18:30 RUOTSIN KIELIKURSSIT (OY)
Toinen kotimainen kieli, ruotsi (HuTK)
1. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR101
02.10.23 16:30-18:30 RUOTSIN KIELIKURSSIT (OY)
Svenska för ekonomer
1. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR101
02.10.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
1. uusinta, kesäopintojen tentti
Verkkotentti
09.10.23 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueita
Merkitse lisätietoja kohtaan valitsemasi osa-alue sekä kirjallisuus.
Verkkotentti
09.10.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
09.10.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Tieteenfilosofia 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
09.10.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
09.10.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
2. uusinta, kesäopintojen tentti
Verkkotentti
09.10.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op
2. uusintatentti
lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
09.10.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opinnot
Verkkotentti
09.10.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
09.10.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen filosofian historiaan 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
11.10.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen, 5 op
2. osion tentti
Oulu Kesäyliopisto
11.10.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen, 5 op
1. osion tentti
Oulu Kesäyliopisto
16.10.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
2. uusinta, kesäopintojen tentti
Verkkotentti
30.10.23 16:30-18:30 RUOTSIN KIELIKURSSIT (OY)
Svenska för ekonomer
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
30.10.23 16:30-18:30 RUOTSIN KIELIKURSSIT (OY)
Toinen kotimainen kieli, ruotsi (HuTK)
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
30.10.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintotojen tentti
Verkkotentti
30.10.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet 5 op
2, uusinta, kesäopintojen tentti
Verkkotentti
30.10.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
05.11.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen, 5 op
2. osion tentti
Oulu Kesäyliopisto
06.11.23 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueita
Merkitse lisätietoja kohtaan valitsemasi osa-alue sekä kirjallisuus.
Verkkotentti
06.11.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
2. uusinta, kesäopintojen tentti
Verkkotentti
06.11.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
06.11.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
06.11.23 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin 6 op
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
06.11.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Kielifilosofia 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
06.11.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
08.11.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen, 5 op
2. osion tentti
Oulu Kesäyliopisto
08.11.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen
1. osion tentti
Oulu Kesäyliopisto
08.11.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P1 Johdatus politiikan tutkimukseen
Oulu Kesäyliopisto
13.11.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
13.11.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
2. uusinta, kesäopintojen tentti
Verkkotentti
04.12.23 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueita.
Merkitse lisätietoja kohtaan valitsemasi osa-alue sekä kirjallisuus.
Verkkotentti
05.12.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P3.2 Politiikan teorian klassikot
Oulu Kesäyliopisto
05.12.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P1 Johdatus politiikan tutkimukseen
Oulu Kesäyliopisto
11.12.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
1900-luvun filosofian suuntauksia 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
11.12.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Historianfilosofia 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
11.12.23 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys 6 op
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.12.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojententti
Verkkotentti
11.12.23 17:00-20:00 Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
18.12.23 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
10.01.24 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P1 Johdatus politiikan tutkimukseen
Oulu Kesäyliopisto
10.01.24 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P3.2 Politiikan teorian klassikot
Oulu Kesäyliopisto
15.01.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tiedon ongelma ja tietämisen tavat 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
15.01.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
15.01.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
15.01.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
22.01.24 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys 6 op
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentu myöhemmin
29.01.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot 5 op
1. uusitatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
29.01.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op (OY)
1. uusinta
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
29.01.24 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
29.01.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
1. uusitatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
29.01.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen filosofian historiaan 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
1. uusinta
Verkkotentti
05.02.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Tieteenfilosofia 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
05.02.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op
Lukuvuoden 2024-2025 opintojen tentti
Verkkotentti
05.02.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
05.02.24 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin 6 op
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
07.02.24 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P4 Poliittiset järjestelmät, 5 op
Oulu Kesäyliopisto
07.02.24 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P3.2 Politiikan teorian klassikot
Oulu Kesäyliopisto
19.02.24 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
26.02.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
26.02.24 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys 6 op
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
26.02.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä 5 op
1. uusitatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
26.02.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa 5 op
1. uusitatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
26.02.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Kielifilosofia 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
1. uusinta
Verkkotentti
28.02.24 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen, 5 op
Oulu Kesäyliopisto
28.02.24 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P4 Poliittiset järjestelmät, 5 op
Oulu Kesäyliopisto
11.03.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Historianfilosofia 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
1. uusinta
Verkkotentti
11.03.24 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
11.03.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
1900-luvun filosofian suuntauksia 5 op
1. uusitatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
11.03.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
11.03.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op
1. uusitatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
18.03.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
18.03.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
15.04.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tiedon ongelma ja tietämisen tavat 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
15.04.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
1. uusinta
Verkkotentti
15.04.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-204 opintojen tentti
Verkkotentti
15.04.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
1. uusitantentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
17.04.24 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen, 5 op
Oulu Kesäyliopisto
17.04.24 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P4 Poliittiset järjestelmät, 5 op
Oulu Kesäyliopisto
22.04.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
06.05.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Tieteenfilosofia 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
1. uusinta
Verkkotentti
06.05.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
06.05.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
15.05.24 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen, 5 op
Oulu Kesäyliopisto
20.05.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
1. uusinta
Verkkotentti
20.05.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2024-2025 opintojen tentti
Verkkotentti
03.06.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
12.08.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
12.08.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen filosofian historiaan 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
2. uusinta
Verkkotentti
12.08.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op (OY)
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
12.08.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot 5 op
2. uusitatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
26.08.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
26.08.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
26.08.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Kielifilosofia 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
2. uusinta
Verkkotentti
26.08.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa 5 op
2. uusitatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
09.09.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Historianfilosofia 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
2. uusinta
Verkkotentti
09.09.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
1900-luvun filosofian suuntauksia 5 op
2. uusitatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
09.09.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
09.09.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet 5 op
2. uusintantentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
23.09.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
23.09.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
23.09.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
2. uusinta
Verkkotentti
23.09.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tiedon ongelma ja tietämisen tavat 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
07.10.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Tieteenfilosofia 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
2. uusinta
Verkkotentti
07.10.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op
2. uusitatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
07.10.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
28.10.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op
2. uusitatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti
28.10.24 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat 5 op
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
2. uusinta
Verkkotentti
11.11.24 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2023-2024 opintojen tentti
Verkkotentti