Etusivu » Avoin korkeakouluopetus » Tenttiminen » Tenttikalenteri ja -ilmoittautuminen

Tenttikalenteri ja -ilmoittautuminen

Ohje: Klikkaa haluamaasi tenttiä ilmoittautuaksesi siihen. Jos tenttikalenteri ei näy mobiililaitteella kokonaan, vieritä sivua vaakasuunnassa.

Tentit järjestetään pääsääntöisesti etätentteinä, opiskelijat saavat tarkeammat ohjeet opintojaksojen suoritustavoista oppiainekohtaisesti.

Näytä:

Tenttipäivä Tentittävät aineet Toimipaikka Tenttipaikka
23.05.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka
1. uusintatentti
Verkkotentti
23.05.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat
1.uusintatentti
Verkkotentti
23.05.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
Verkkotentti
23.05.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
Verkkotentti
06.06.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde
1. uusintatentti
Verkkotentti
06.06.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
Verkkotentti
20.06.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
Verkkotentti
01.08.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
Verkkotentti
Verkkotentti
08.08.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen ympäristötutkimus 5 op
Verkkotentti
08.08.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen perhe- ja ikäkausitutkimus 5 op
Verkkotentti
08.08.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologisia näkökulmia maailman muutoksiin 5 op
Verkkotentti
08.08.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Koulutus ja tasa-arvo 5 op
Verkkotentti
08.08.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia 5 op
Verkkotentti
15.08.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon
2. uusintatentti
Verkkotentti
15.08.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot
2. uusintatentti
Verkkotentti
15.08.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan
2.uusintatentti
Verkkotentti
15.08.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen filosofian historiaan
2.uusintatentti
Verkkotentti
15.08.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
Verkkotentti
29.08.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
2. uusintatentti
Verkkotentti
29.08.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä
2. uusintatentti
Verkkotentti
29.08.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa
2. uusintatentti
Verkkotentti
29.08.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Kielifilosofia
2.uusintatentti
Verkkotentti
29.08.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
1. uusinta
Verkkotentti
05.09.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
1. uusinta
Verkkotentti
12.09.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen perhe- ja ikäkausitutkimus 5 op
Verkkotentti
12.09.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen ympäristötutkimus 5 op
Verkkotentti
12.09.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologisia näkökulmia maailman muutoksiin 5 op
Verkkotentti
12.09.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Koulutus ja tasa-arvo 5 op
Verkkotentti
12.09.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia 5 op
Verkkotentti
12.09.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
2. uusintatentti
Verkkotentti
12.09.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemistöt
2. uusintatentti
Verkkotentti
12.09.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
1900-luvun filosofian suuntauksia
2.uusintatentti
Verkkotentti
12.09.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Historianfilosofia
2.uusintatentti
Verkkotentti
12.09.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
1. uusinta
Verkkotentti
19.09.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
1. uusinta
Verkkotentti
26.09.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
2. uusintatentti
Verkkotentti
26.09.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa
2. uusintatentti
Verkkotentti
26.09.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tiedon ongelma ja tietämisen tavat
2.uusintatentti
Verkkotentti
26.09.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
2.uusintatentti
Verkkotentti
03.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
1. uusinta
Verkkotentti
10.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
2. uusintatentti
Verkkotentti
10.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys
2. uusintatentti
Verkkotentti
10.10.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Tieteenfilosofia
2.uusintatentti
Verkkotentti
10.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
2. uusinta
Verkkontetti
17.10.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen perhe- ja ikäkausitutkimus 5 op
Verkkotentti
17.10.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen ympäristötutkimus 5 op
Verkkotentti
17.10.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologisia näkökulmia maailman muutoksiin 5 op
Verkkotentti
17.10.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Koulutus ja tasa-arvo 5 op
Verkkotentti
17.10.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia 5 op
Verkkotentti
17.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
2. uusinta
Verkkotentti
31.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka
2. uusintatentti
Verkkotentti
31.10.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat
2.uusintatentti
Verkkotentti
31.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
2. uusinta
Verkkotentti
14.11.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen perhe- ja ikäkausitutkimus 5 op
Verkkotentti
14.11.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen ympäristötutkimus 5 op
Verkkotentti
14.11.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologisia näkökulmia maailman muutoksiin 5 op
Verkkotentti
14.11.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Koulutus ja tasa-arvo 5 op
Verkkotentti
14.11.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia 5 op
Verkkotentti
14.11.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde
2. uusintatentti
Verkkotentti
14.11.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
2. uusinta
Verkkotentti
21.11.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
2. uusinta
Verkkotentti
12.12.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen perhe- ja ikäkausitutkimus 5 op
Verkkotentti
12.12.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen ympäristötutkimus 5 op
Verkkotentti
12.12.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologisia näkökulmia maailman muutoksi
Verkotentti
12.12.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Koulutus ja tasa-arvo 5 op
Verkkotentti
12.12.22 19:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia
Verkkotentti
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru