Etusivu » Avoin korkeakouluopetus » Tenttiminen » Tenttikalenteri ja -ilmoittautuminen

Tenttikalenteri ja -ilmoittautuminen

Ohje: Klikkaa haluamaasi tenttiä ilmoittautuaksesi siihen. Jos tenttikalenteri ei näy mobiililaitteella kokonaan, vieritä sivua vaakasuunnassa.

Tentit järjestetään pääsääntöisesti etätentteinä, opiskelijat saavat tarkeammat ohjeet opintojaksojen suoritustavoista oppiainekohtaisesti.

Näytä:

Tenttipäivä Tentittävät aineet Toimipaikka Tenttipaikka
07.12.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
Verkkotentti
07.12.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
Verkkotentti
07.12.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Nykyajan filosofia 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
14.12.20 16:00-20:00 SOSIAALIPSYKOLOGIA 25 OP (UEF)
Oulu Verkkotentti
14.12.20 17:00-19:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan
1. uusinta
Sähköpostitentti
14.12.20 17:00-20:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueita
Merkitse lisätietoja kohtaan minkä osa-alueen tenttiin osallistut
Oulu Kotitentti
14.12.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
14.12.20 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
14.12.20 17:00-20:00 JAPANI-OPINNOT, PERUSOPINNOT 25 OP (OY)
Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet 5 op
2. uusinta
Oulu Sähköpostitentti
14.12.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
14.12.20 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan 5 op
Verkkotentti
11.01.21 17:00-19:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Orientaatio historiantutkimukseen
2. uusinta
Sähköpostitentti
11.01.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
Verkkotentti
11.01.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op
Verkkotentti
11.01.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka 5 op
Verkkotentti
11.01.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op
Verkkotentti
11.01.21 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin 6 op
1. uusinta
Oulu Tenttitapa tarkentuu myöhemmin
18.01.21 17:00-19:00 PSYKOLOGIA 25 OP (OY)
Psykologian sovellukset I: terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op
Kesäopintojen rästitentti. Kysymykset toimitetaan tenttiin ilmoittautuneille opiskelijoille s-postilla.
Rästitentti on maksullinen (30 €).
Oulu
25.01.21 17:00-19:00 HISTORIA 25 OP (OY)
Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan
2. uusinta
Sähköpostitentti
25.01.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
25.01.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
25.01.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
25.01.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
01.02.21 17:00-19:00 PSYKOLOGIA 25 OP (OY)
Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
Kesäopintojen rästitentti. Kysymykset toimitetaan s-postilla tenttiin ilmoittautuneille opiskelijoille.
Rästitentti on maksullinen (30 €).
Oulu
01.02.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat 5 op
Verkkotentti
08.02.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op
Verkkotentti
08.02.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
08.02.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Suomen kulttuurifilosofinen perinne 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
15.02.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
Oulu Verkkotentti
15.02.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
15.02.21 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin 6 op
2. uusinta
Oulu Tenttitapa tarkentuu myöhemmin
22.02.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
22.02.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
22.02.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
01.03.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
01.03.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op
Verkkotentti
01.03.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
01.03.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Nykyajan filosofia 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
15.03.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
22.03.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
22.03.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
22.03.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Filosofian historia 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
29.03.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
29.03.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde 5 op
Verkkotentti
12.04.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
12.04.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
12.04.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
12.04.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
19.04.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
19.04.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
26.04.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
03.05.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
03.05.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde 5 op
1. uusinta
Verkkotentti
03.05.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
03.05.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
10.05.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
17.05.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
17.05.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
24.05.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
24.05.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
07.06.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
07.06.21 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat 5 op
2. uusinta
Verkkotentti
14.06.21 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde 5 op
2. uusinta
Verkkotentti