Etusivu » Avoin korkeakouluopetus » Tenttiminen » Tenttikalenteri ja -ilmoittautuminen

Tenttikalenteri ja -ilmoittautuminen

Ohje: Klikkaa haluamaasi tenttiä ilmoittautuaksesi siihen. Jos tenttikalenteri ei näy mobiililaitteella kokonaan, vieritä sivua vaakasuunnassa.

Tentit järjestetään pääsääntöisesti etätentteinä, opiskelijat saavat tarkeammat ohjeet opintojaksojen suoritustavoista oppiainekohtaisesti.

Näytä:

Tenttipäivä Tentittävät aineet Toimipaikka Tenttipaikka
26.09.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
2. uusintatentti
Verkkotentti
26.09.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa
2. uusintatentti
Verkkotentti
26.09.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tiedon ongelma ja tietämisen tavat
2.uusintatentti
Verkkotentti
26.09.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
2.uusintatentti
Verkkotentti
26.09.22 17:00-20:00 PALVELUMUOTOILU 25 OP (LY)
Palvelujen markkinointi
Ilmoittautuminen tenttiin viimeistään 25.8.22 mennessä.
Verkkotentti
03.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
1. uusinta
Verkkotentti
05.10.22 17:00-18:30 ITALIAN KIELIKURSSIT (OY)
Italian kielen alkeiskurssi II, 5 op
Verkkotentti
10.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
2. uusintatentti
Verkkotentti
10.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys
2. uusintatentti
Verkkotentti
10.10.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Tieteenfilosofia
2.uusintatentti
Verkkotentti
10.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot 5 op
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
10.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
2. uusinta
Verkkontetti
10.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
10.10.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
Verkkotentti
10.10.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen filosofian historiaan 5 op
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
12.10.22 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P2 Johdatus poliittiseen historiaan, osa II
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
12.10.22 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P2 Johdatus poliittiseen historiaan, osa I
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
17.10.22 17:00-19:00 VIRON KIELIKURSSI (OY)
Viron alkeiskurssi 5 op
Verkkotentti
17.10.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen perhe- ja ikäkausitutkimus 5 op
Verkkotentti
17.10.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen ympäristötutkimus 5 op
Verkkotentti
17.10.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologisia näkökulmia maailman muutoksiin 5 op
Verkkotentti
17.10.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Koulutus ja tasa-arvo 5 op
Verkkotentti
17.10.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia 5 op
Verkkotentti
17.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
2. uusinta
Verkkotentti
19.10.22 17:00-18:30 ITALIAN KIELIKURSSIT (OY)
Italian kielen alkeiskurssi II, 5 op
Verkkotentti
31.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka
2. uusintatentti
Verkkotentti
31.10.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat
2.uusintatentti
Verkkotentti
31.10.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
2. uusinta
Verkkotentti
07.11.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä 5 op
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
07.11.22 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin 6 op
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR101
07.11.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
07.11.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa
Verkkotentti
07.11.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Kielifilosofia 5 op
Verkkotentti
09.11.22 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P2 Johdatus poliittiseen historiaan, osa II
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
09.11.22 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P1 Johdatus politiikan tutkimukseen, 5 op
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
09.11.22 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P2 Johdatus poliittiseen historiaan, osa I
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
14.11.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen perhe- ja ikäkausitutkimus 5 op
Verkkotentti
14.11.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen ympäristötutkimus 5 op
Verkkotentti
14.11.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologisia näkökulmia maailman muutoksiin 5 op
Verkkotentti
14.11.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Koulutus ja tasa-arvo 5 op
Verkkotentti
14.11.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia 5 op
Verkkotentti
14.11.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde
2. uusintatentti
Verkkotentti
14.11.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
2. uusinta
Verkkotentti
14.11.22 17:00-20:00 LUOVA KIRJOITTAMINEN 35 OP (TY)
Nykykirjallisuus 5 op
Verkkotentti
21.11.22 17:00-19:00 VIRON KIELIKURSSI (OY)
Viron alkeiskurssi 5 op
Verkkotentti
21.11.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
Kesän 2022 opintoihin kuuluva tentti
2. uusinta
Verkkotentti
07.12.22 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P2 Johdatus poliittiseen historiaan, osa II
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu
07.12.22 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P1 Johdatus politiikan tutkimukseen, 5 op
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
07.12.22 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P3.2 Politiikan teorian klassikot, 2 op
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
12.12.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen perhe- ja ikäkausitutkimus 5 op
Verkkotentti
12.12.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologinen ympäristötutkimus 5 op
Verkkotentti
12.12.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Sosiologisia näkökulmia maailman muutoksi
Verkotentti
12.12.22 17:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Koulutus ja tasa-arvo 5 op
Verkkotentti
12.12.22 17:00-19:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Kielen ja kommunikoinnin kehitys: lapsen kielen kehitys 6 op
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR101
12.12.22 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt
Lukuvuoden 2022-2023 opinnot
Verkkotentti
12.12.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
1900-luvun filosofian suuntauksia 5 op
Verkkotentti
12.12.22 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Historianfilosofia 5 op
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
12.12.22 17:00-21:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
12.12.22 19:00-19:00 SOSIOLOGIA 25 OP (OY)
Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia
Verkkotentti
19.12.22 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin 6 op
1. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali PR101
11.01.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P1 Johdatus politiikan tutkimukseen, 5 op
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
11.01.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P3.2 Politiikan teorian klassikot, 2 op
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
16.01.23 17:00-20:00 LUOVA KIRJOITTAMINEN 35 OP (TY)
Nykykirjallisuus 5 op
Verkkotentti
16.01.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
16.01.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
16.01.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tiedon ongelma ja tietämisen tavat 5 op
Verkkotentti
16.01.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
23.01.23 17:00-19:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Kielen ja kommunikoinnin kehitys: lapsen kielen kehitys 6 op
1. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
30.01.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
30.01.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
1. uusinta
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
30.01.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
1. uusintatentti
Verkkotentti
30.01.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen filosofian historiaan 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
06.02.23 17:00-20:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin 6 op
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
06.02.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
Verkkotentti
06.02.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
06.02.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Tieteenfilosofia 5 op
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
08.02.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P3.2 Politiikan teorian klassikot, 2 op
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
08.02.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P4 Poliittiset järjestelmät, 5 op
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
27.02.23 17:00-19:00 LOGOPEDIA 25 OP (OY)
Kielen ja kommunikoinnin kehitys: lapsen kielen kehitys 6 op
2. uusintatentti
Oulu Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali tarkentuu myöhemmin
27.02.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
27.02.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
1. uusinta
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
27.02.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa 5 op
1. uusintatentti
Verkkoentti
27.02.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Kielifilosofia 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
01.03.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P4 Poliittiset järjestelmät, 5 op
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
01.03.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen, 5 op
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu
13.03.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet 5 op
1. uusinta
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
13.03.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintotojen tentti
Verkkotentti
13.03.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
1900-luvun filosofian suuntauksia 5 op
1. uusintatentti
Verkkotentti
13.03.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Historianfilosofia 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
20.03.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
20.03.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat 5 op
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
28.03.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa
2. uusintatentti
Verkkotentti
12.04.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P4 Poliittiset järjestelmät, 5 op
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
12.04.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen, 5 op
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
17.04.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan
1. uusinta
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
17.04.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
17.04.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tiedon ongelma ja tietämisen tavat 5 op
1. uusintatentti
Verkkotentti
17.04.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
24.04.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde 5 op
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
03.05.23 17:00-20:00 VALTIO-OPPI 25 OP (TY)
P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen, 5 op
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulu
08.05.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op
1. uusinta
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
08.05.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Tieteenfilosofia 5 op
1. uusitantentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
22.05.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
22.05.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat 5 op
1. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
05.06.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde 5 op
1. uusitatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
14.08.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Maailman uskonnot 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
14.08.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
2. uusintatentti
Verkkotentti
14.08.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
2. uusinta
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
14.08.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Syventävä perehtyminen filosofian historiaan 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
28.08.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Etiikan erityiskysymyksiä
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
28.08.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
2. uusinta
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
28.08.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Kielifilosofia 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
11.09.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Etiikan perusteet
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
11.09.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
11.09.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
1900-luvun filosofian suuntauksia 5 op
2. uusintatentti
Verkkotentti
11.09.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Historianfilosofia 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
25.09.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
2. uusinta
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
25.09.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
25.09.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 25 OP (OY)
Tiedon ongelma ja tietämisen tavat 5 op
2. uusintatentti
Verkkotentti
25.09.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
09.10.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 25 OP (OY)
Globaalit ongelmat ja nationalismi
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opinnot
Verkkotentti
09.10.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op
2. uusintatentti
lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
09.10.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Tieteenfilosofia 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
20.10.23 17:00-20:00 FILOSOFIA 35 OP (OY)
Filosofian erikoisalat 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti
30.10.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintotojen tentti
Verkkotentti
13.11.23 17:00-20:00 ELäMäNKATSOMUSTIETO 35 OP (OY)
Tieteen ja uskonnon suhde
2. uusintatentti
Lukuvuoden 2022-2023 opintojen tentti
Verkkotentti