Etusivu » Täydennyskoulutus » Sosiaali- ja terveysala
  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Akupunktio-koulutus, perusopinnot Oulu 10.01.2020-31.01.2021
2 Akupunktio-koulutus, syventävät opinnot Oulu 30.8.2019-huhtikuu 2021
3 Asahi Health® -ohjaajakoulutus Oulu 18.04.2020-17.05.2020
4 Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.01.2020
5 Avaimia tunnelukkojen tunnistamiseen Ylivieska 27.03.2020-28.03.2020
6 DiKATA - Digiosaaminen on uusi kansalaistaito! Oulu 16.09.2019-31.12.2020
7 Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op Oulu 05.10.2019-24.05.2020
8 Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op Oulu 26.09.2020-23.05.2021
9 Elintapaohjaaja 2 op Oulu 01.10.2019-20.02.2020
10 Erityisherkän lapsen ja asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 19.03.2020
11 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen 5 op Pyhäjärvi, Ylivieska 07.05.2020-09.06.2020
12 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen, jatko-opinnot 23 op Ylivieska 10.09.2020-27.11.2020
13 GAS-menetelmän työpajakoulutus Ylivieska 07.02.2020-14.02.2020
14 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) -osaamiskokonaisuus 25-31 op (UEF) Pyhäjärvi, Ylivieska 03.01.2019-31.07.2020
15 Itsemyötätunto Oulu 20.03.2020-21.03.2020
16 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Ylivieska 06.11.2020
17 Kehitykselliset neuropsykologiset oirekuvat lapsuus ja nuoruusiässä: Neurokognitiiviset häiriöt ja oppimisvaikeudet Pyhäjärvi, Ylivieska 19.02.2020-20.02.2020
18 Kehitysvammaisten saattohoito Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 26.02.2020
19 Kinestetiikan syventävä kurssi Kuusamo 10.11.2020-12.11.2020
20 Kirjaaminen sosiaalialalla Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 18.03.2020
21 Kirjallisuusterapeuttikoulutus 40 op Oulu Syksy 2020-kevät 2022
22 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä 15 op Oulu 22.02.2020-20.09.2020
23 Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus Oulu 07.08.2020-17.01.2021
24 Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus Oulu 25.10.2019-29.03.2020
25 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus Oulu 05.06.2020-28.11.2020
26 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus Oulu 22.02.2019-14.12.2019
27 Kriisityön koulutusohjelma 20 op – ”Stepped model of care” Oulu 09.09.2019-19.05.2020
28 Lasten aistiyliherkkyys Oulu 21.02.2020-20.03.2020
29 Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.02.2020
30 Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op Oulu 16.03.2020-24.03.2021
31 LCA Life Coach® -koulutus 20 op Oulu 08.11.2019-04.10.2020
32 Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op Oulu 06.04.2020-30.10.2020
33 MuistiKUNTO®-ohjaajakoulutus Oulu 20.05.2019
34 Muistisairaan ymmärtävä kohtaaminen Oulu 24.02.2020
35 Palvelumuotoilun työkalut Oulu 20.04.2020-21.04.2020
36 Perhearviointi – Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä Oulu 01.04.2020-27.05.2020
37 Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op Oulu 31.10.2019-04.04.2020
38 Psykologia 25 op (OY) - ayA250603 Oulu 14.05.2019-31.12.2019
39 Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op Oulu 12.09.2019-21.08.2020
40 Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op SYKSY 2020 Oulu 24.09.2020-15.06.2021
41 Rajantaju - Kirjallisuusterapeuttinen kuuntelupaikka Oulu 17.09.2019-17.12.2019
42 Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja -koulutus 30 op Oulu 27.02.2020-21.05.2021
43 Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 20 op Oulu 26.11.2019-15.12.2020
44 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op Oulu 23.09.2019-06.05.2020
45 Resilienssin vahvistamisen valmentajakoulutus auttamisaloilla työskenteleville (10 op) Oulu 23.01.2020-08.06.2020
46 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi 16.11.2018-31.12.2020
47 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi, Ylivieska 2020-2022
48 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2020 Oulu 28.01.2020-18.11.2020
49 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 06.02.2020-20.02.2020
50 Tietosuojavastaavan osaaminen ajan tasalle! Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.05.2020
51 Traumainformoitu hoito — Läsnäoloa ja tunnetaitoja terveydenhoidon henkilöstölle Oulu 25.03.2020
52 Traumapsykoterapian perusteet Oulu 30.03.2020-31.03.2020
53 TRE–stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi Oulu 24.04.2020
54 TRE®-ohjaajakoulutus Oulu 30.01.2020-12.10.2020
55 Uusi lapsen huolto ja tapaamisoikeuslaki 2019 Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 12.03.2020
56 Vanhusten suun hoito Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 20.03.2020
57 Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet kehitysvammatyössä Pyhäjärvi, Ylivieska 10.03.2020
58 Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op Oulu 18.10.2019-14.03.2020
59 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2018–2020 (60 op) Oulu 01.02.2018-30.06.2020
60 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2020-2022 (60 op) Oulu 03.02.2020-30.06.2022
61 Voimavaroja logoterapeuttisesta ajattelusta Pyhäjärvi, Ylivieska 13.02.2020
62 Väkivaltauhan kohtaaminen ja hallinta työpaikoilla Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 20.03.2020