Etusivu » Täydennyskoulutus » Sosiaali- ja terveysala
  Koulutuksen nimi Toimipaikka Ajankohta
1 Aggression Replacement Training® – Johdatus ryhmän ohjaamiseen (2,5 pv) Oulu 22.04.2020-08.09.2020
2 Akupunktio-koulutus, perusopinnot Oulu 10.01.2020-31.01.2021
3 Akupunktio-koulutus, syventävät opinnot Oulu 30.8.2019-huhtikuu 2021
4 Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin Oulu 20.04.2020-21.04.2020
5 Asahi Health® -ohjaajakoulutus Oulu 18.04.2020-17.05.2020
6 Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 30.01.2020
7 Avaimia tunnelukkojen tunnistamiseen Ylivieska 27.03.2020-28.03.2020
8 DiKATA - Digiosaaminen on uusi kansalaistaito! Oulu 16.09.2019-31.12.2020
9 Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op Oulu 05.10.2019-24.05.2020
10 Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op Oulu 26.09.2020-23.05.2021
11 Elintapaohjaaja 2 op Oulu 01.10.2019-20.02.2020
12 Erityisherkän lapsen ja asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 19.03.2020
13 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen (Raahe) Raahe 25.03.2020-16.04.2020
14 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen 5 op Pyhäjärvi, Ylivieska 07.05.2020-09.06.2020
15 Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen, jatko-opinnot 23 op Ylivieska 10.09.2020-27.11.2020
16 GAS-menetelmän työpajakoulutus Ylivieska 07.02.2020-14.02.2020
17 Haavoittuva mieli - tunnista ja tue Oulu 23.03.2020-30.03.2020
18 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) -osaamiskokonaisuus 25-31 op (UEF) Pyhäjärvi, Ylivieska 03.01.2019-31.07.2020
19 Ikääntyminen, muistisairaus ja seksuaalisuus Kuusamo 24.03.2020
20 Itsemyötätunto Oulu 20.03.2020-21.03.2020
21 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Ylivieska 06.11.2020
22 Karpaloseminaari 2020 Pyhäjärvi, Ylivieska 01.04.2020
23 Kehitykselliset neuropsykologiset oirekuvat lapsuus ja nuoruusiässä: Neurokognitiiviset häiriöt ja oppimisvaikeudet Pyhäjärvi, Ylivieska 19.02.2020-20.02.2020
24 Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 16.04.2020
25 Kehitysvammaisten saattohoito Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 26.02.2020
26 Kinestetiikan syventävä kurssi Kuusamo 10.11.2020-12.11.2020
27 Kirjaaminen sosiaalialalla Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 18.03.2020
28 Kirjallisuusterapeuttikoulutus 40 op Oulu Syksy 2020-kevät 2022
29 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä 15 op Oulu 22.02.2020-20.09.2020
30 Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus Oulu 07.08.2020-17.01.2021
31 Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus Oulu 25.10.2019-29.03.2020
32 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus Oulu 05.06.2020-28.11.2020
33 Kriisityön koulutusohjelma 20 op – ”Stepped model of care” Oulu 09.09.2019-19.05.2020
34 Kriisityön koulutusohjelma 20 op – ”Stepped model of care” Oulu 14.09.2020-18.05.2021
35 Lasten aistiyliherkkyys Oulu 21.02.2020-20.03.2020
36 Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 25.02.2020
37 Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op Oulu 16.03.2020-24.03.2021
38 Laulupiirtämisen perusteet Oulu 14.05.2020
39 LCA Life Coach® -koulutus 20 op Oulu 08.11.2019-04.10.2020
40 Luontohoiva -ohjaajakoulutus 10 op, 2020-2021 Kuusamo 26.10.2020-15.03.2021
41 Mielenterveystyö kehitysvamma-alalla Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 04.05.2020
42 Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op Oulu 06.04.2020-30.10.2020
43 MuistiKUNTO®-ohjaajakoulutus Oulu 20.05.2020
44 Muistisairaan ymmärtävä kohtaaminen Oulu 24.02.2020
45 Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (Raahe) Raahe 20.05.2020-13.11.2020
46 Palvelumuotoilun työkalut Oulu 20.04.2020-21.04.2020
47 Perhearviointi – Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä Oulu 01.04.2020-27.05.2020
48 Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivä Oulu 18.05.2020
49 Potilaan ja asiakkaan hyvä hoito – hoitohenkilökunnan juridiikkaa Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 05.05.2020
50 Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op Oulu 31.10.2019-04.04.2020
51 Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op Oulu 12.09.2019-21.08.2020
52 Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op SYKSY 2020 Oulu 24.09.2020-15.06.2021
53 Rajantaju - Kirjallisuusterapeuttinen kuuntelupaikka Oulu 21.01.2020-19.05.2020
54 Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja -koulutus 30 op Oulu 24.04.2020-31.12.2021
55 Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 20 op Oulu 26.11.2019-15.12.2020
56 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op Oulu 23.09.2019-06.05.2020
57 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op Oulu 08.10.2020-19.05.2021
58 Reilu esimies – Miten päätöksentekokykyinen ja rehti esimies johtaa työyhteisön arkea 2 op Oulu 28.02.2020-31.05.2020
59 Resilienssin vahvistamisen valmentajakoulutus auttamisaloilla työskenteleville (10 op) Oulu 23.01.2020-08.06.2020
60 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi 16.11.2018-31.12.2020
61 Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus 60 op Pyhäjärvi, Ylivieska 2020-2022
62 Saattohoidon koulutuspäivä Kuusamo 07.04.2020
63 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2020 Oulu 28.01.2020-02.12.2020
64 Simply Meditaatio Oulu 08.05.2020
65 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 06.02.2020-20.02.2020
66 Syömishäiriöt ja kehosuhde – välineitä myötätuntoisen yhteyden rakentamiseen syömishäiriökuntoutujan kanssa Oulu 20.05.2020
67 Tietosuojavastaavan osaaminen ajan tasalle! Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 07.05.2020
68 Traumainformoitu hoito — Läsnäoloa ja tunnetaitoja terveydenhoidon henkilöstölle Oulu 25.03.2020
69 Traumapsykoterapian perusteet Oulu 30.03.2020-31.03.2020
70 TRE–stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi Oulu 24.04.2020
71 TRE®-ohjaajakoulutus Oulu 30.01.2020-12.10.2020
72 Uusi lapsen huolto ja tapaamisoikeuslaki 2019 Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 12.03.2020
73 Vanhusten suun hoito Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 20.03.2020
74 Voimaa tunteista – valjasta tunne-energia käyttöösi Oulu 07.05.2020
75 Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet kehitysvammatyössä Pyhäjärvi, Ylivieska 10.03.2020
76 Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op Oulu 18.10.2019-14.03.2020
77 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2018–2020 (60 op) Oulu 01.02.2018-30.06.2020
78 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2020-2022 (60 op) Oulu 03.02.2020-30.06.2022
79 Voimavaroja logoterapeuttisesta ajattelusta Pyhäjärvi, Ylivieska 13.02.2020
80 Vuorovaikutus haastavissa tilanteissa Oulu 27.02.2020
81 Väkivaltauhan kohtaaminen ja hallinta työpaikoilla Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 20.03.2020