Opinto-oikeus

Opinto-oikeus avoimissa yliopisto-opinnoissa on opintokokonaisuus- ja oppikurssikohtainen ja voimassa tietyn ajan. Perusopinnoissa opinto-oikeus kestää pääsääntöisesti 1-1 ½ vuotta ja aineopinnoissa 2-2 ½ vuotta oppiaineesta riippuen.

Mikäli opintosi ovat kesken opinto-oikeuden päättyessä, ota yhteyttä kesäyliopistoon ja kysy mahdollisuudesta opintojen jatkamiseen.