Espanjan kieli ja kulttuuri, keskustelukurssi 2 op (OY) - AY905035Y

05.09.2024–28.11.2024 Verkossa

Keskustelu-, kuuntelu-, kirjoittamis- ja tekstinymmärtämisharjoituksia.

Aika

5.9.–28.11.2024

Paikka

Verkossa

Lähtötasovaatimus

Opiskelijalla tulisi olla vähintään alkeistaidot espanjan kielestä

Ilmoittautuminen

Viimeistään 22.8.24

Hinta

130 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Etäopetuksena 5.9.–28.11.2024 torstaisin seuraavasti:

to 5.9. klo 17.00–19.20
to 12.9.–21.11. klo 17.00–18.35 (ei opetusta viikolla 43)
to 28.11. klo 17.00–19.20

Kontaktiopetusta yhteensä 26 t

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Opiskelijalla tulisi olla vähintään alkeistaidot espanjan kielestä, esim. Avoimessa yliopistossa suoritetut Espanjan alkeiskurssi I ja II ja Espanjan jatkokurssi I tai 2-3 vuotta espanjaa lukiossa.

Kouluttaja

MA Maria Alexaki

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvät viestinnälliset valmiudet selviytyä tilanteissa, joita hän kohtaa vaihto-opiskeluaikana espanjankielisessä yliopistossa.

Opiskelija

  • tuntee suomalaisen ja espanjalaisen yliopisto-opiskelun yhtäläisyydet ja erot
  • osaa kertoa espanjaksi mm. kotimaansa ajankohtaisista asioista, historiasta, koululaitoksesta, kulttuurista
  • osaa kertoa espanjaksi itsestään, opiskelustaan ja harrastuksistaan
  • tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja espanjankielisten maiden kulttuurien välillä
  • pystyy viestinnässä ottamaan huomioon kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet.

Sisältö

Keskustelu-, kuuntelu-, kirjoittamis- ja tekstinymmärtämisharjoituksia. Kurssin teemoja ovat mm: opiskeleminen ja opiskelukulttuuri espanjankielisessä yliopistossa, omista opinnoista, Suomesta ja omasta kulttuurista kertominen, espanjankielisten maiden maantuntemus, tavat ja käyttäytyminen espanjankielisissä maissa, espanjankielisten maiden kulttuuri sekä kulttuurierot, käytännön tilanteet (asioiminen pankissa, virastoissa jne.), asuminen, vapaa-aika, harrastukset. Tarpeen mukaan espanjan perusrakenteiden kertausta.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään A2

Toteutustavat
Kontaktiopetus (26 t) sekä säännöllinen opetukseen valmistautuminen (28 t). Opiskelijan työtä yhteensä 54 tuntia.

Suoritustavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen

Arviointi
Hyväksytty / Hylätty

Jatkuva arviointi. Tuntiaktiivisuus. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta, https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Oppimateriaalit
Opettajan valmistama materiaali, joka koostuu pääasiassa suullisista pari- ja ryhmätehtävistä.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

130 €

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu viimeistään 22.8.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.