Etusivu » Avoin yliopisto-opetus » Mitä on avoin korkeakouluopetus? » Väyläopinnot ja muut opiskelureitit

Väyläopinnot ja muut opiskelureitit

Väyläopinnot


Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää avoimien yliopistojen väyläopintoihin kuuluvia kursseja ja opintokokonaisuuksia, jotka suoritettuaan opiskelija voi pyrkiä yliopistoon ns. avoimen väylän kiintiössä tai erityishaun kautta. Se tarkoittaa, että tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää avoimina yliopisto-opintoina suoritettujen opintojen ja mahdollisen valintakokeen perusteella.

Yliopistot ja ainelaitokset määrittävät avoimen väylän valintakriteerit kalenterivuosittain. Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi avoimina yliopisto-opintoina suoritettujen opintojen perusteella ei siis ole automaattista, vaan opiskelijat valitaan esimerkiksi suoritettujen opintojen arvosanojen, opintopistemäärän tai valintakokeen perusteella. Kaikissa oppiaineissa ei ole väylämahdollisuutta lainkaan. Myös avoimen väylän kiintiöt eli se, kuinka monta opiskelijaa enintään otetaan opiskelijaksi, määritetään jokaisessa yliopistossa vuosittain. Lisätietoja avoimen väylän hausta ja valintakriteereistä oppiaineittain löytyy Opintopolku.fi -palvelusta.

Avoimen väylän opintoja voi suorittaa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa tällä hetkellä mm. seuraavissa opinnoissa:

Arkeologia ja kulttuuriantropologia 25 op (OY)

Englannin kieli 25 op - English 25 ECTS (OY)

Historia 25 op (OY)

Kasvatustiede 25 op (OY)

Kauppatiede, väyläopinnot (OY)

Kirjallisuus 25 op (OY)

Logopedia 25 op (OY)

Suomen kieli 25 op (OY)

Terveystieteet 25 op (OY)

Terveystieteiden maisteriväylän opinnot (OY)

 

Oikeus opetettavaan aineeseen


Joissakin oppiaineissa opiskelijalla on mahdollisuus tietty määrä opintoja suoritettuaan hakea oppiaineen opetusoikeutta perusopetuksessa ja lukiossa. Tämä tapahtuu pyytämällä opetettavan aineen vastaavuustodistus ao. yliopistosta.

Opetettavat aineet Oulun yliopistossa