Kasvatustiede, perusopinnot 25 op (OY)

21.05.2024–30.12.2024 Verkossa

Aika

Kesä 2024, aloitus 21.5.24

Paikka

Verkossa

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

26.4.24 mennessä

Hinta

375 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

Opinnot alkavat toukokuussa 2024 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssilla, joka on suoritettava tai ainakin aloitettava ennen muita kursseja.

Opintoihin sisältyvien kurssien opetus järjestetään touko-kesäkuussa ja elokuussa etäopetuksena. Tarkemmat aikataulut lötyvät opintojaksojen linkeistä.

Tavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Huomioitavaa

Opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon (avoimen väylä).

Lisätietoa:
https://www.oulu.fi/fi/joy/avoimen-vayla

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op: 375 €
Yksittäiset opintojaksot 5 op: 98 €

Ilmoittaudu

Opinnot alkavat ja koko opintokokonaisuuteen voi vielä ilmoittautua 15.5.24 klo 12.00 saakka. Tämän jälkeen opintojen ensimmäiselle jaksolle ei pysty enää ilmoittautumaan.

Jos ilmoittaudut yksittäisille jaksoille, katso niiden ilmoittautumisten päättymisajankohdat opintojaksojen tiedoista.


Ilmoittaudu 26.4.24 mennessä.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (26.4.24) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.