Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus 20 op - traumasensitiivinen lähestymistapa

08.10.2024–29.04.2025 Oulu, Verkossa

Opiskele rentoutumisen, palautumisen, kehollisten ja somaattisten taitojen, stressinhallinnan ja itsesäätelytaitojen asiantuntijaksi ja tue muita voimavarakeskeisen sekä traumasensitiivisen lähestymistavan menetelmällä yksilö- sekä ryhmänohjauksissa! Koulutus järjestetään lähiopetuksena Oulussa sekä verkossa.

Aika

8.10.24–29.4.25

Paikka

Oulu / verkossa

Ilmoittautuminen

8.9.24 mennessä

Hinta

1210 € / 1310 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Ilmainen webinaari koulutuksesta kiinnostuneille
ma 2.9.24 klo 18.00!


Ilmoittaudu webinaariin viimeistään to 29.8. laittamalla viestiä sähköpostiin: eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Etäosio 1 ti 8.10.24 klo 17.00–20.15
1. lähijakso la–su 12.–13.10.24 klo 9.30–16.30
Etäosio 2 ti 22.10.24 klo 17.00–20.15
Etäosio 3 ti 5.11.24 klo 17.00–20.15
2. lähijakso la–su 30.11.–1.12.24 klo 9.30–16.30
Etäosio 4 to 5.12.24 klo 17.00–20.15
Etäosio 5 ti 21.1.25 klo 17.00–20.15
3. lähijakso la–su 1.–2.2.25 klo 9.30–16.30
Etäosio 6 ti 18.2.25 klo 17.00–20.15
Etäosio 7 ti 18.3.25 klo 17.00–20.15
4. lähijakso la–su 22.–23.3.25 klo 9.30–16.30
Etäosio 8 ti 29.4.25 klo 17.00–20.15
Etäkoe aika tarkentuu myöhemmin

 

Lähiopetus järjestetään Oulussa, tarkempi paikka ilmoitetetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsukirjeessä. Voit halutessasi osallistua lähiopetukseen myös etänä.

Etäopetus toteutetaan Zoom-verkkokokousympäristössä, voit osallistua opetukseen omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi käsin. Tarvitset sitä varten internet-yhteyden, mikrofonin ja kameran.

Kohderyhmä

Kokonaisvaltaista rentoutusohjaajan koulutusta voit hyödyntää

 • Psykologisissa ammateissa ja mielenterveysalalla
 • Kuntouttavan työn ammateissa
 • Stressinhallintamenetelmien ohessa
 • Joogaohjaajille ja -opettajille täydentämään ja syventämään joogatuntien sisältöä
 • Ohjauksissa ja asiakastapaamisilla mm. turvan tilan luomisessa
 • Yksilö- ja ryhmäterapiassa (terapeutit)
 • Kouluttajien ja valmentajien tehtävissä
 • Työnjohdollisissa tehtävissä
 • Sosiaali-, kasvatus- ja terveysalan ammateissa
 • Tukemaan henkilökohtaista palautumista vaativissa ammateissa
 • Oman tunnesäätelyn, kehollisen säätelyn ja itsesäätelykyvyn kasvattamiseen, hermoston vireystilan, stressin ja uupumuksen hallintaan ohjauksissa, asiakastapaamisissa sekä omassa henkilökohtaisessa elämässä.
 • Koulutuksen menetelmien ja stressinhallinnan myötä oppia luomaan omaan turvan tilaa ohjauksissa ja asiakastapaamisissa.

 

Koulutus sopii terveydenhuollon ja psykoterapian ammattilaisille · liikunnan ja joogan ryhmänohjaajille sekä -opettajille · ahdistus-, jännitys- ja stressioireista sekä psykosomaattisista ongelmista kärsiviien kanssa työskenteleville · nuorisotyöntekijöille · kriisityöntekijöille · fysioterapeuteille · keho- ja toimintaterapeuteille · logopedeille · opettajille ja valmentajille · kaikille oman elämän tasapainottamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille

Kouluttaja

Sonja Kemppainen SEP-traumaterapeutti (somaattinen traumaterapia; kansainvälinen sertifikaatti), lyhytterapeutti (kognitiivinen psykoterapia), joogaopettaja (BYV, RYT), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), tanssi- ja ilmaisuterapeutti, fysioterapeutti

Muita Sonjan käymiä koulutuksia:
Joogaterapia
Traumasensitiivinen jooga
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT)
HOT terapia
Ayurveda terapeutti
Pilatesohjaaja
Terveys- ja kuntoutusvalmentaja (Vital Coach).

Sonja on kehittänyt Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen, Kokonaisvaltaisen joogaohjaajan koulutuksen sekä Kokonaisvaltaisen lapsijoogaohjaajan koulutuksen ja kouluttanut tuhansia henkilöitä koulutuksissaan menestyksekkäästi viimeiset 14 vuotta yhteistyössä usean kesäyliopiston kanssa. Uudistuneissa koulutussisällöissä noudatetaan traumasensitiivisen lähestymistavan periaatteita, mikä tukee koulutuksen tarjoamien työkalujen laajempaa käyttöönottoa eri kohderyhmille sekä turvallista ohjausta kaikissa kohderyhmissä.

Lisätietoa kouluttajasta löydät täältä.

Tavoitteet

Osaamistavoitteet koostuvat seuraavista osa-alueista:

Teorian soveltaminen käytäntöön

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa ja eritellä tekijöitä, jotka aktiivisesti vaikuttavat itsesäätely- ja tunnesäätelykykyyn, kokonaisvaltaiseen läsnäolo- ja rentoutumiskykyyn sekä yli- ja alivirittyneisyyden tilan säätelyyn.
 • eritellä kuormittavan, pitkäaikaisen ja traumaattisen stressin vaikutuksia kehollisella, somaattisella tasolla sekä hermoston ja aivojen toimintaan ja soveltaa tätä tietoa käytännön työssään.
 • analysoida stressin, uupumuksen, palautumisen, resilienssin sekä autonomisen hermoston ja kolmijakoisten aivojen keskeisimpien toimintojen vaikutuksia kokonaisvaltaiseen rentoutumiseen ja hyvinvointiin.
 • käsittää ja sisäistää stressin, uupumuksen, palautumisen, resilienssin sekä autonomisen hermoston ja aivojen keskeisimpien toimintojen vaikutuksia kokonaisvaltaiseen rentoutumiseen ja hyvinvointiin, kehomieliyhteyteen sekä tunnetasoon.
 • ymmärtää, kuinka stressin, uupumuksen ja traumaattisen stressin aiheuttamat muutokset vaikuttavat neurobiologisella-, somaattisella- ja kehollisella tasolla ja osaa integroida tätä ymmärrystä käytännön ohjauksiin ja asiakastapaamisiin.
 • hyödyntää työkaluja, jotka ennaltaehkäisevät stressiä ja uupumusta sekä tukevat kokonaisvaltaista rentoutumista ja palautumista.​​​​​
 • soveltaa käytännönläheisesti kehollisia, somaattisia, liike- ja hengitysmenetelmiä vireystilan säätelyyn voimavarakeskeisessä sekä traumasensitiivisen lähestymistavan ohjauksissa.

Harjoitteiden kokonaisvaltaisten vaikutusten ymmärtäminen

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • käyttää koulutuksessa opittuja ja omaharjoittelun kautta vahvistuneita tietoja ja taitoja käytännön ohjaustyössä sekä toimia esimerkkinä tuleville omille opiskelijoille.
 • käyttää voimavarakeskeisiä, kuntouttavia sekä traumasensistiivisen lähestymistavan menetelmiä ryhmän- ja yksilönohjauksissa sekä terapeuttisessa työnkuvassa.
 • tunnistaa erilaisten harjoitteiden (psyykkiset harjoitteet, kehotietoisuus-, somaattisuus-, hengitys-, rentoutus- ja visualisointiharjoitteet, hermostoa säätelevät ja palauttavat harjoitteet, lempeät kehoharjoitteet ja tunnetason harjoitteet) kokonaisvaltaisen vaikutuksen kehoa ja mieltä yhdistävänä ja tasapainottavana tekijänä.
 • kuvata hengitys-, rentoutus-, visualisointi- ja läsnäolomenetelmien sekä liike-, keho- ja somaattisten harjoitteiden eri vaiheet ja soveltaa niitä eri kohderyhmille ja -yksilöille sopiviksi.
 • hyödyntää työkaluja, jotka ennaltaehkäisevät stressiä ja uupumusta sekä tukevat kokonaisvaltaista rentoutumista ja palautumista.

Ohjaustaidot

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa eri harjoitteiden (kehon harjoitteet, rentoutus-, hengitys-, läsnäolo- ja tunnetaitoharjoitteet) soveltuvuuden eri kohderyhmille.
 • luoda eri kohderyhmille ja -henkilöille vastuullisia, heidän tarpeidensa ja taitotasonsa mukaisia ohjelmia ja harjoitekokonaisuuksia.
 • ohjata harjoitteet vaihe vaiheelta yksilön tarpeiden ja taitotason mukaisesti sekä tunnistaa tarvittavat etenemisvaiheet voimavarakeskeistä ja traumasensitiivistä lähestymistapaa soveltaen.
 • hyödyntää voimavarakeskeistä- ja traumasensitiivistä lähestymistapaa kohderyhmän tai -henkilön tarpeiden mukaisesti.
 • hallita seuraavat ohjaustaitojen askeleet: ohjattavan havainnointi, ohjaajan salikäyttäytyminen, demonstrointi, ohjausdidaktiikka, korjaava didaktiikka sekä yksilö- ja ryhmänohjaustaidot.
 • tunnistaa ihmistä kunnioittavan kohtaamisen, turvallisen tilan luomisen sekä kanssasäätelyn tärkeyden ja osaa soveltaa valmennuksissa ja ohjauksissa positiivisia vuorovaikutustaitoja, kuten suvaitsevaa, hyväksyvää ja opiskelijaa positiivisesti kohtaavaa pedagogiikkaa.

Sisältö

Koulutus perustuu kokemukselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen, jolloin painotus on itseharjoittelussa ja menetelmissä. Koulutussisältöön kuuluvat laajat teorian ja käytännön opinnot.

Teoriaopinnoissa perehdytään mm. luontaiseen tasapainoiseen hengitykseen ja sen vaikutuksiin kehomieleen, neurobiologiaan, kuten autonomisen hermoston ja aivojen toimintaan, stressistä ja uupumuksesta palautumiseen ja niiden ennaltaehäisyyn, kokonaisvaltaiseen rentoutumiseen ja rentoutumisen anatomiaan sekä traumasensitiivisen lähestymistavat merkitykseen asiakastyössä.

Koulutuksen oleellisena sisältönä ovat käytännön harjoitteet ja harjoitekokonaisuudet: kokonaisvaltaiset rentoutus-, läsnäolo- ja visualisointimenetelmät, itsesäätelyä ja tunnesäätelyä vahvistavat harjoitteet, hermostoa rauhoittavat ja palauttavat harjoitteet sekä resurssi- ja hengitysharjoitteet.

Lisäksi keskiössä ovat lempeät liike ja hengitys-, liike ja äänteet-, sekä hyvän olon harjoitteet, kehotietoisuutta ja somaattisuutta vahvistavat harjoitteet ja suorituskeskeisyydestä irroittautuminen sekä omia rajoja kunnioittava lähestymistapa kaikessa kohtaamisessa.


Monimuotokoulutukseen sisältyy:

 • 4 lähiopetusjaksoa ja 8 etäopetusjaksoa sekä etäkoe
  • Lähiopetus koostuu käytännön harjoitteista, ohjausharjoituksista sekä näiden reflektoinnista.
  • Etäopetus koostuu pääasiassa teoriaopinnoista sekä muutamista käytännön harjoituskokonaisuuksista. Etäopetuskerrat tallennetaan ja ne ovat katsottavissa Moodle-verkkoympäristössä koulutuksen ajan.
 • Itsenäistä työskentelyä (teoriaopintoja) ja omaharjoittelua (20 x 60min) sekä harjoittelun raportointia
 • Vertaisryhmätyöskentelyä
  • Koulutusjaksojen välissä vertaisryhmät tapaavat pienryhmissä etänä tai kasvotusten valintansa mukaan ja suorittavat heille annetut vertaisryhmätehtävät pienryhmissä.
 • Kotitehtäviä
 • Harjoittelutuntien itsenäistä laatimista (20 x 60min), ohjaamista ryhmälle sekä raportointia
 • Koe (teorian, käytännön ja sanallisen kokeen osuudet)

Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutus antaa valmiudet kokonaisvaltaisten rentoutustuntien yksilö- ja ryhmänohjaukseen eri kohderyhmille sekä tuntiohjelmien laatimiseen. Lisäksi koulutus antaa valmiudet soveltaa koulutuksen sisältöjä laajasti omaan ammatinkuvaan ja pohjakoulutukseen soveltuvaksi. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja valmistuu Kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi ja saa Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan todistuksen.

Hinta

 • 8.9.24 mennessä ilmoittautuville Early Bird -hinta 1210 €
 • 9.9.–8.10. ilmoittautuville 1310 €.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan ennakkomaksuna 1. erä 230 €.

Koulutushintaan sisältyy etä- ja lähiopetusjaksot, koulutuksen lopussa pidettävä etäkoe sekä kattava materiaali sähköisessä muodossa.

Kurssimaksu laskutetaan neljässä erässä:

1. erä 230 € (maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä)
2. erä 330 €, eräpäivä 2.12.24
3. erä 330 €, eräpäivä 3.2.25
4. erä 320 €, eräpäivä 1.4.25

9.9.–8.10. ilmoittautuville erät ovat 230 €, 360 €, 360 € ja 360 €.

Jos haluat laskutuksen isommissa erissä, kirjaa toiveesi ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan Lisätietoja laskutukseen. Laskutusasioissa sinua auttaa Sirpa Vesala, sirpa.vesala@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2206.

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy ensimmäinen erä olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittaudu

8.9.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen voi ilmoittautua myös 8.9. jälkeen, mikäli paikkoja on vapaana. Huomioithan edullisemman hinnan hyvissä ajoin ilmoittautuville.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautteita Sonjan aikaisemmista koulutuksista

Lämmin kiitos sinulle Sonja tästä koulutuskokonaisuudesta! On ollut ilo astella tätä kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajakoulutuksen polkua, kokea itse ja oppia kokonaisvaltaista rentoutumista. Koulutus on ollut antoisan monipuolinen.

-Katja

Suurenmoinen koulutus ja ammattitaitosi on hämmästyttävä! Odotin tältä koulutukselta paljon, mutta sain vielä enemmän :) Kiitos!

-Taina

Kiitos koulutuksesta! Sain juuri sen mitä tulin hakemaankin! Varmuutta harjoitusten ohjaukseen ja tämä kokemus on ollut suureksi avuksi asiakastyössä etenkin trauma-asiakkaiden kanssa!

- Miia

Olen erittäin tyytyväinen koulutukseen. Tietoa ja kokemusta laaja-alaisesti kehon ja mielen koko alueelta. Ei mitään " höttöä" koulutuksessa, vaan kaikki perustui tieteelliseen tutkittuun pohjaan. Olen erittäin tyytyväinen ja voin suositella koulutuksiasi hyvällä mielellä kaikille.

- Kirsi

Kiitos Sonja ❤️. Tämä koulutus on ollut yksi merkityksellisimmistä sekä itseni että yritykseni kannalta.

- Janna

Kiitos Sonja osaavasta opetuksesta! Koulutus on erinomainen tukemaan yksilöterapeuttisia asiakastapaamisia. Saan niistä oleellista apua työhöni psykoterapeuttina sekä omaan hyvinvointiin.

- Helinä

Koulutussisältö on hyvin laaja ja olen saanut paljon tukea ja ymmärrystä neurologisen kuntoutuksen työnkuvaan. Traumasensitiivinen lähestymistapa on erinomainen ymmärtää omien asiakkaiden kanssa työskennellessä.

- Pauliina

Koulutus on antanut minulle jokapäiväisen tuen stressistä ja uupumuksesta palautumiseen ja ymmärtämään itse huolenpitoa. Olen kyennyt palaamaan työhön ja nämä harjoitteet sekä menetelmät tukevat minua siten, että minulla ei ole enää univaikeuksia; pitkään jatkuneet univaikeudet olivat syy, miksi sairastuin uupumukseen.

- Riikka