Lasten ja nuorten seksuaalikasvattaja 20 op

01.11.2024–29.03.2025 Verkossa

Nyt kokonaan verkossa!
Kasvatuksellisia keinoja käsitellä seksuaalisuutta lasten ja nuorten kanssa

Aika

1.11.2024–29.3.2025

Paikka

Verkossa

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka tarvitsevat työssään kasvatuksellisia keinoja puhua seksuaalisuudesta

Ilmoittautuminen

Viimeistään 8.10.2024

Hinta

1900 €

Lisätiedot

Anna Nurmivuori, koulutussuunnittelija
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Koulutus järjestetään etäopetuksena seuraavasti:
pe­­­–la 1.­­­–2.11.2024 klo 8.30­­­–16.00
la 16.11.2024 klo 8.30­­­–16.00
ti­­­–ke 3.­­­–4.12.2024 klo 13.00­­­–17.00
pela 17.­­­–18.1.2025 klo 8.30­­­–16.00
to­­­–pe 30.­­­–31.1.2025 klo 13­­­.00–17.00
ti­­­–ke 11.­­­–12.2.2025 klo 13.00­­­–17.00
pela 28.­­­–29.3.2025 klo 8.30­­­–16.00

Kohderyhmä

Koulutus sopii esimerkiksi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstölle, nuorisotyöntekijöille sekä sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille, joiden työnkuva sisältää seksuaalikasvatusta. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat työssään kasvatuksellisia keinoja puhua seksuaalisuudesta. Koulutus antaa valmiudet toteuttaa seksuaalikasvatuksellisia oppitunteja, koulutuksia ja muita ryhmämuotoisia oppimistilanteita.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii oikeuspsykologi, lehtori Jasmin Kaunisto. Hän on toiminut psykologina yli kymmenen vuoden ajan opetus-, koulutus- ja konsultaatiotehtävissä. Kaunisto on kouluttanut kasvatusalan ammattilaisia seksuaalikasvatuksen teemoista sekä työnohjannut ja kouluttanut poliiseja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tutkinnassa. Hänellä on myös pitkä kokemus lasten ja nuorten kohtaamisesta seksuaalitraumojen erityiskysymyksissä.

Lasten ja nuorten seksuaalikasvattaja kurssin kouluttaja Jasmin Kaunisto.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa ikä- ja kehitystason mukaisia seksuaalikasvatuksen oppitunteja, koulutuksia ja muita ryhmämuotoisia oppimistilanteita lapsille ja nuorille
 • luontevasti kohdata ja kasvattaa lapsia/nuoria seksuaalisuuteen liittyvissä aiheissa terveyden ja turvallisuuden näkökulmat huomioiden
 • sovittaa seksuaalikasvatuksen tarpeet, vaatimukset ja tavoitteet omaan työtehtäväänsä.

Sisältö

Lasten ja nuorten seksuaalikasvattaja 20 op on ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutus sisältää etäopetusta sekä itsenäistä työskentelyä.

Koulutuksen teemat

 • Seksuaalikasvatuksen merkitys ja tavoitteet
 • Seksuaalisuudesta puhuminen lapsille ja nuorille
 • Koulu seksuaalikasvattajana
 • Työkaluja, vinkkejä ja materiaaleja seksuaalikasvatukseen kouluissa
 • Seksuaalinen kehitys eri ikävaiheissa
 • Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin rakentuminen
 • Seksuaalirikollisuus ja turvataidot

Osaamisen arviointi    

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Arviointi perustuu opintojakson osaamisvaatimusten saavuttamiseen. Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää riittävää tietoperustaa ja sen soveltamista.
Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin koulutustehtäviin. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa koulutuspäivässä sekä poissaolopäivien korvaavien tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointikriteerit            

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa ikä- ja kehitystason huomioivaa seksuaalikasvatusta hyödyntäen seksuaalikasvatukseen liittyviä keskeisiä oppimateriaaleja ja opetusmenetelmiä
 • tunnistaa ja määritellä ihmisen seksuaalisen kehityksen osa-alueita ja vaiheita eri ikäkausina
 • määritellä seksuaalikasvatuksen tarpeet, vaatimukset ja tavoitteet suhteessa työtehtäväänsä
 • hahmottaa seksuaalikasvatuksen yhteiskunnallisen merkityksen terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.

Lisää aiheesta

 • Oikeat keittiöpsykologit -podcastin jakso 5: Seksuaalikasvatus
  Milloin ja miten jutella lasten kanssa seksuaalisuudesta? Psykologit Jasmin Kaunisto ja Nina Kinnunen pohtivat jaksossa myös, mitä riskejä puutteellinen seksuaalikasvatus aiheuttaa. Jaksossa rohkaistaan ja tuetaan vanhempia ja ammattilaisia tärkeässä seksuaalikasvatustehtävässä. Kuuntele podcast Spotifyssa.

 • Lehtiartikkeli: Oikeuspsykologi on huolissaan lasten seksuaalikasvatuksesta ''Jos asia on kodissa tabu, kuinka lapsi voi kertoa vanhemmilleen, että joku on lähestynyt'' (Järviseutu 30.1.2024). Lue artikkeli Järviseudun nettisivuilla.

Hinta

1900 €
Koulutus laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu viimeistään 8.10.2024

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kommentteja Jasminin aiemmista koulutuksista

”Koulutus tarjosi vahvoja ammatillisia työkaluja. Pitkästä aikaa keskitytään siihen, mitä opettaja voi itse konkreettisesti lasten ja nuorten kanssa tehdä!”

”Ammattitaitoinen esiintyjä, joka puhuu lapsista liikuttavan kauniisti”

”Kaunisto on kouluttajana osaava oman alansa asiantuntija, ja koulutuksessa rakentui miellyttävä ja innoittava yhdessä tekemisen ilmapiiri”