Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus 20 op

08.10.2024–29.04.2025 Oulu, Verkossa

Opiskele rentoutumisen ja palautumisen asiantuntijaksi, luo voimavaroja omaan elämääsi ja tue muita kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen myötä yksilö- ja ryhmänohjauksissa!

Aika

8.10.24–29.4.25

Paikka

Oulu / verkossa

Ilmoittautuminen

20.9.24 mennessä

Hinta

1310 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Etäosio 1 ti 8.10.24 klo 17.00–20.15
1. lähijakso la–su 12.–13.10.24 klo 9.30–16.30
Etäosio 2 ti 22.10.24 klo 17.00–20.15
Etäosio 3 ti 5.11.24 klo 17.00–20.15
2. lähijakso la–su 30.11.–1.12.24 klo 9.30–16.30
Etäosio 4 to 5.12.24 klo 17.00–20.15
Etäosio 5 ti 21.1.25 klo 17.00–20.15
3. lähijakso la–su 1.–2.2.25 klo 9.30–16.30
Etäosio 6 ti 18.2.25 klo 17.00–20.15
Etäosio 7 ti 18.3.25 klo 17.00–20.15
5. lähijakso la–su 22.–23.3.25 klo 9.30–16.30
Etäosio 8 ti 29.4.25 klo 17.00–20.15
Etäkoe aika tarkentuu myöhemmin

 

Lähiopetus järjestetään Oulussa, tarkempi paikka ilmoitetetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsukirjeessä. Voit halutessasi osallistua lähiopetukseen myös etänä.

Etäopetus toteutetaan Zoom-verkkokokousympäristössä, voit osallistua opetukseen omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi käsin. Tarvitset sitä varten internet-yhteyden, mikrofonin ja kameran.

Kohderyhmä

Kokonaisvaltaista rentoutusohjaajan koulutusta voit hyödyntää

 • Psykologisissa ammateissa ja mielenterveysalalla
 • Stressinhallintamenetelmien ohessa
 • Joogaohjaajille ja -opettajille täydentämään ja syventämään joogatuntien sisältöä
 • Yksilö- ja ryhmäterapiassa (terapeutit)
 • Kouluttajien ja valmentajien tehtävissä
 • Työnjohdollisissa tehtävissä
 • Sosiaali-, kasvatus- ja terveysalan ammateissa
 • Tukemaan henkilökohtaista palautumista vaativissa ammateissa
 • Oman tunnesäätely- ja itsesäätelykyvyn kasvattamiseen, stressin ja uupumuksen välttämiseen sekä henkilökohtaisen elämän tasapainottamiseen

Koulutus sopii terveydenhuollon ja psykoterapian ammattilaisille · liikunnan ja joogan ryhmänohjaajille sekä -opettajille · ahdistus-, jännitys- ja stressioireista sekä somaattisista ongelmista kärsiviien kanssa työskenteleville · nuorisotyöntekijöille · kriisityöntekijöille · fysioterapeuteille · keho- ja toimintaterapeuteille · logopedeille · opettajille ja valmentajille · kaikille oman elämän tasapainottamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille

Kouluttaja

Sonja Kemppainen SE-traumaterapeutti (somaattinen traumaterapia), joogaopettaja (BYV), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), tanssi- ja ilmaisuterapeutti, fysioterapeutti, Ayurveda terapeutti, Pilatesohjaaja, Vital Coach. Lisenssikoulutuksia: NARM (The Neuro Affektiv Relationel Model I), Touch For Health I (Kinesiologia), jooga-, hengitys-, rentoutus-, midfulness- sekä kokonaisvaltaiset keho-mieli-menetelmät, tanssi- ja liiketerapia, tarinankerronta.

Sonja on toiminut kouluttajan tehtävissä viimeiset kymmenen vuotta eri kesäyliopistoissa (Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus, kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutus, Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus) ja kouluttanut tuhansia henkilöitä kokonaisvaltaisissa koulutuksissaan menestyksekkäästi.

Lisätietoa kouluttajasta löydät täältä.

Tavoitteet

Osaamistavoitteet koostuvat seuraavista osa-alueista:

Teorian soveltaminen käytäntöön

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata hengityksen anatomian, fysiologian, psykologian sekä kehon, mielen ja tunteiden välisiä vuorovaikutuksia ja hyödyntää tätä tietoa käytännössä.
 • tunnistaa ja eritellä tekijöitä, jotka aktiivisesti vaikuttavat itsesäätely- ja tunnesäätelykykyyn, kokonaisvaltaiseen läsnäolo- ja rentoutumiskykyyn sekä yli- ja alivirittyneisyyden tilan säätelyyn.
 • analysoida stressin, uupumuksen, palautumisen, resilienssin sekä autonomisen hermoston ja kolmijakoisten aivojen keskeisimpien toimintojen vaikutuksia kokonaisvaltaiseen rentoutumiseen ja hyvinvointiin.
 • hyödyntää työkaluja, jotka ennaltaehkäisevät stressiä ja uupumusta sekä tukevat kokonaisvaltaista rentoutumista ja palautumista.

Harjoitteiden kokonaisvaltaisten vaikutusten ymmärtäminen

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • käyttää koulutuksessa opittuja ja omaharjoittelun kautta vahvistuneita tietoja ja taitoja käytännön ohjaustyössä sekä toimia esimerkkinä tuleville omille opiskelijoille.
 • tunnistaa erilaisten harjoitteiden (psyykkiset harjoitteet, kehotietoisuus-, somaattisuus-, hengitys-, rentoutus- ja visualisointiharjoitteet, hermostoa säätelevät ja palauttavat harjoitteet, lempeät kehoharjoitteet ja tunnetason harjoitteet) kokonaisvaltaisen vaikutuksen kehoa ja mieltä yhdistävänä ja tasapainottavana tekijänä.
 • kuvata hengitys-, rentoutus- ja läsnäolomenetelmien sekä liike- ja kehoharjoitteiden eri vaiheet ja soveltaa niitä eri kohderyhmille ja -yksilöille sopiviksi.

Ohjaustaidot

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa eri harjoitteiden (kehon harjoitteet, rentoutus-, hengitys-, läsnäolo- ja tunnetaitoharjoitteet) soveltuvuuden eri kohderyhmille.
 • luoda eri kohderyhmille ja -henkilöille vastuullisia, heidän tarpeidensa ja taitotasonsa mukaisia ohjelmia ja harjoitekokonaisuuksia.
 • ohjata harjoitteet vaihe vaiheelta yksilön tarpeiden ja taitotason mukaisesti sekä tunnistaa tarvittavat etenemisvaiheet.
 • hallita seuraavat ohjaustaitojen askeleet: ohjattavan havainnointi, ohjaajan salikäyttäytyminen, demonstrointi, ohjausdidaktiikka, korjaava didaktiikka sekä yksilö- ja ryhmänohjaustaidot
 • tunnistaa ihmistä kunnioittavan kohtaamisen tärkeyden ja osaa soveltaa valmennuksissa ja ohjauksissa positiivisia vuorovaikutustaitoja, kuten suvaitsevaa, hyväksyvää ja opiskelijaa positiivisesti kohtaavaa pedagogiikkaa.

Sisältö

Koulutus perustuu kokemukselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen, jolloin painotus on itseharjoittelussa ja menetelmissä. Koulutussisältöön kuuluvat laajat teorian ja käytännön opinnot.

Teoriaopinnoissa perehdytään luontaiseen tasapainoiseen hengitykseen, autonomisen hermoston ja aivojen toimintaan, stressistä ja uupumuksesta palautumiseen sekä kokonaisvaltaiseen rentoutumiseen.

Koulutuksen oleellisena sisältönä ovat käytännön harjoitteet ja harjoitekokonaisuudet: kokonaisvaltaiset rentoutus-, läsnäolo- ja visualisointimenetelmät, itsesäätelyä ja tunnesäätelyä vahvistavat harjoitteet, hermostoa rauhoittavat ja palauttavat harjoitteet sekä resurssi- ja hengitysharjoitteet.

Lisäksi keskiössä ovat lempeät liike ja hengitys-, liike ja äänteet-, sekä hyvän olon harjoitteet, kehotietoisuutta ja somaattisuutta vahvistavat harjoitteet ja suorituskeskeisyydestä irroittautuminen sekä omia rajoja kunnioittava lähestymistapa kaikessa kohtaamisessa.

Monimuotokoulutukseen sisältyy:

 • 4 lähiopetusjaksoa ja 8 etäopetusjaksoa sekä etäkoe
  • Lähiopetus koostuu käytännön harjoitteista, ohjausharjoituksista sekä näiden reflektoinnista.
  • Etäopetus koostuu pääasiassa teoriaopinnoista sekä muutamista käytännön harjoituskokonaisuuksista. Etäopetuskerrat tallennetaan ja ne ovat katsottavissa Moodle-verkkoympäristössä koulutuksen ajan.
 • Itsenäistä työskentelyä (teoriaopintoja) ja omaharjoittelua (20 x 60min) sekä harjoittelun raportointia
 • vertaisryhmätyöskentelyä
 • kotitehtäviä
 • harjoittelutuntien itsenäistä laatimista (20 x 60min), ohjaamista ryhmälle sekä raportointia
 • koe (teorian, käytännön ja sanallisen kokeen osuudet)

Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutus antaa valmiudet kokonaisvaltaisten rentoutustuntien yksilö- ja ryhmänohjaukseen eri kohderyhmille sekä tuntiohjelmien laatimiseen. Lisäksi koulutus antaa valmiudet soveltaa koulutuksen sisältöjä laajasti omaan ammatinkuvaan ja pohjakoulutukseen soveltuvaksi. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja valmistuu Kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi ja saa Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan todistuksen.

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumissivun lisätietoa-kohdassa, monessako erässä (15) haluat kurssimaksun laskutettavan.

Hinta

Koulutusmaksu 1310 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ennakkomaksuna 1. erä 230 €.

Koulutushintaan sisältyy etä- ja lähiopetusjaksot, koulutuksen lopussa pidettävä etäkoe sekä kattava materiaali sähköisessä muodossa.

Koulutuksen voi maksaa 1–5 erässä. Osallistumisen edellytyksenä on, että jokainen osio on maksettuna viimeistään yhtä viikkoa aikaisemmin.

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy ensimmäinen erä olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu

20.9.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautteita Sonjan aikaisemmista koulutuksista

Lämmin kiitos sinulle Sonja tästä koulutuskokonaisuudesta! On ollut ilo astella tätä kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajakoulutuksen polkua, kokea itse ja oppia kokonaisvaltaista rentoutumista. Koulutus on ollut antoisan monipuolinen.

-Katja

Suurenmoinen koulutus ja ammattitaitosi on hämmästyttävä! Odotin tältä koulutukselta paljon, mutta sain vielä enemmän :) Kiitos!

-Taina

Kiitos koulutuksesta! Sain juuri sen mitä tulin hakemaankin! Varmuutta harjoitusten ohjaukseen ja tämä kokemus on ollut suureksi avuksi asiakastyössä etenkin trauma-asiakkaiden kanssa!

- Miia

Olen erittäin tyytyväinen koulutukseen. Tietoa ja kokemusta laaja-alaisesti kehon ja mielen koko alueelta. Ei mitään " höttöä" koulutuksessa, vaan kaikki perustui tieteelliseen tutkittuun pohjaan. Olen erittäin tyytyväinen ja voin suositella koulutuksiasi hyvällä mielellä kaikille.

- Kirsi