Terveystieteiden maisteriväylän opintoja 20-25 op (OY)

12.09.2024–31.03.2025 Verkossa

Terveystieteiden maisteriväylän opinnot suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua terveystieteiden maisteriohjelmaan Oulun yliopistoon ns. avoimen väylän kautta. Opinnot aikataulutetaan siten, että väylähaku keväällä 2025 on mahdollista.

Aika

Lukuvuosi 2024-2025, tarkemmat aikataulut opintojaksojen linkeistä

Paikka

Verkko-opintoina Zoomin ja Moodlen välityksellä

Kenelle

Oulun yliopiston maisteriohjelmiin tähtäävät

Ilmoittautuminen

29.8.2024 mennessä

Hinta

375 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2204

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024-2025, tarkemmat aikataulut opintojaksojen linkeistä.
Opinnot toteutetaan reaaliaikaisia webinaareja sisältävinä verkko-opintoina. Webinaareissa on läsnäolovelvoite.

Sisältö

Ihmisen terveyteen liittyvä tieto kehittyy koko ajan, ja ala tarvitsee uudenlaisia terveystieteellisen tutkimuksen ja teorian osaajia. Terveystieteiden opiskelijana opit perusteet hoitotieteestä, terveyshallintotieteestä ja terveystieteiden akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisestä. Saat myös vankat perustiedot terveystieteellisestä tutkimuksesta ja terveystieteiden teoreettisista perusteista, mikä auttaa sinua soveltamaan osaamistasi käytännössä laaja-alaisesti.

Terveystieteiden maisteriohjelmien väyläopinnot suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua terveystieteiden maisteriohjelmaan Oulun yliopistoon ns. avoimen väylän kautta. Opinnot aikataulutetaan siten, että väylähaku keväällä 2025 on mahdollista.

Maisteriväylän opinnot ovat kunkin maisteriohjelman erillisiä syventäviin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eivätkä muodosta perusopintokokonaisuutta (25 op). Maisteriväylässä tiedekuntaan valitut opiskelijat aloittavat opinnot suoraan syventävistä opinnoista.

Voidakseen tulla valituksi hakijalla tulee olla:

 1. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai
 2. Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai
 3. Terveystieteiden kandidaatintutkinto

Tarkemmat tiedot julkaistaan niiden vahvistuttua Oulun yliopiston avoimen yliopiston sivuilla: https://www.oulu.fi/fi/joy/avoimen-vayla

Hoitotiede tieteenä 5 op ja Terveyshallintotiede I, 10 op ovat keskenään vaihtoehtoisia opintojaksoja. Opiskelija valitsee näistä toisen suunnittelemansa maisteriohjelman mukaisesti.

Hoitotieteen maisteriohjelmaan väylän kautta hakeutuvan tulee suorittaa 20 op (merkitse ilmoittautumislomakkeelle nämä opintojaksot):

 • Hoitotiede tieteenä, 5 op
 • Tutkimustieto ja data-analyysi, 5 op
 • Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä, 5 op
 • Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen, 5 op

Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmaan väylän kautta hakeutuvan tulee suorittaa 20 op (merkitse ilmoittautumislomakkeelle nämä opintojaksot):

 • Hoitotiede tieteenä, 5 op
 • Tutkimustieto ja data-analyysi, 5 op
 • Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä, 5 op
 • Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen, 5 op

Terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan väylän kautta hakeutuvan tulee suorittaa 25 op (merkitse ilmoittautumislomakkeelle nämä opintojaksot):

 • Terveyshallintotiede I, 10 op
 • Tutkimustieto ja data-analyysi, 5 op
 • Tutkimusmenetelmät hoitotieteessä ja terveyshallintotieteessä, 5 op
 • Tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen, 5 op

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €, sisältäen väylään vaadittavat neljä opintojaksoa riippuen maisteriohjelmasta
Yksittäiset opintojaksot: 98 €/5 op:n laajuinen opintojakso, 196 €/10 op:n laajuinen opintojakso

Mikäli opiskelija ilmoittautuu kaikille viidelle opintojaksolle, kokonaisuuden hinnan lisäksi laskutetaan myös yksittäisen opintojakson hinta (375 € + 98 €).

Ilmoittaudu

29.8.2024 mennessä.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (29.8.2024) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.