Tutkimustieto ja data-analyysi 5 op - AY353306S (OY)

19.11.2024–07.01.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 19.11.2024-7.1.2025.

Ti 19.11. klo 17.15-20.00 (Vähänikkilä)
To 21.11. klo 17.15-19.00 (Grekula)
Ma 25.11. klo 17.15-20.00 (Vähänikkilä)
Ti 26.11. klo 17.15-19.00 (Nordström)
To 28.11. klo 17.15-19.00 (Grekula)
Ti 3.12. klo 17.15-19.00 (Nordström)
To 5.12. klo 17.15-19.00 (Grekula)
Ma 9.12. klo 17.15-19.00 (Vähänikkilä)
Ti 10.12. klo 17.15-19.00 (Nordström)
Ma 16.12.2024 klo 17.15-19.00 (Nordström)
To 2.1. klo 17.15-19.00 (Vähänikkilä)
Ti 7.1.2025 klo 17.15-19.00 (Nordström)

Webinaareissa on läsnäolovelvoite.

Kouluttaja

FM Sirpa Grekula
FT Tanja Nordström
FT Hannu Vähänikkilä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • arvioida erilaisten terveystieteellisten julkaisuja ja -kanavia tieteenalan näkökulmasta
 • arvioida ja käyttää tietolähteitä kriittisesti
 • tietää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön perusteet
 • käyttää terveystieteiden keskeisimpiä viitetietokantoja tutkimuksessa
 • arvioida kriittisesti hakutuloksia ja julkaisuja
 • soveltaa viitteidenhallintaohjelmia itsenäisesti
 • suunnitella tutkimus- ja julkaisuprosessin terveystieteellisessä tutkimuksessa
 • verrata kvantitatiivisia tutkimusasetelmat terveystieteellisessä tutkimuksessa
 • arvioida erityyppisten tilastollisten harhojen ja sattuman osuutta terveystieteellisessä tutkimuksessa
 • suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen toteuttamisen
 • kerätä kvantitatiivisen aineiston terveystieteellisessä tutkimuksessa
 • soveltaa tilastollisen päättelyn periaatteita ja perusmenetelmiä
 • arvioida kriittisesti tilastollisia menetelmiä soveltavia tutkimusjulkaisuja
 • tulkita ja raportoida kvantitatiivisia tutkimustuloksia terveystieteellisessä tutkimuksessa

Sisältö

Julkaisutyypit terveystieteissä, elektroniset lehdet ja kirjat; terveystieteiden viitetietokannat; tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi ja viitteidenhallintaohjelma.

Tieteelliset lehdet ja julkaisuprosessin vaiheet, tieteellisen viestinnän etiikka, lääketieteen ja terveystieteiden eri alojen lähestymistavat ja kysymyksen asettelut, tieteellisen artikkelin rakenne. Tieteellisen artikkelin kriittinen lukeminen.

Tieteellisen tutkimuksen yleiset piirteet, tutkimustiedon merkitys, tutkimusetiikka, tutkimusmenetelmät eri näkökulmista.

Tilastollisen tutkimuksen tavoitteet ja vaiheet, tutkimussuunnitelmasta käytäntöön, havaintoaineiston muodostaminen, tilastollisen päättelyn periaatteet, tutkimusasetelmat, tutkimuksen mahdolliset harhat, tulosten esittäminen, tilastollinen merkitsevyys ja kliininen merkittävyys. Systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit.

Tiedonhaku: Julkaisutyypit terveystieteissä, elektroniset lehdet ja kirjat. Terveystieteiden viitetietokannat. Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi ja viitteidenhallintaohjelma.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luennot, ryhmäharjoitukset ja oppimistehtävät

Toteutustavat

Monimuoto-opetus. Luennot, ryhmäharjoitukset ja oppimistehtävät. Oppimistehtävät Moodle-oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.

Arviointiasteikko

HYV/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 6.11.2024 mennessä opintojen pääsivun kautta: Terveystieteiden maisteriväylän opintoja 20-25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.