Terveyshallintotiede I, 10 op - AY353330S (OY)

28.09.2024–08.12.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 28.9.-8.12.2024.

Webinaarit:
La 28.9. klo 12.00-15.15
La 12.10. klo 12.00-15.15
La 2.11. klo 12.00-15.15
La 16.11. klo 10.00-15.15
La 30.11.2024 klo 10.00-16.30

Opintojaksoon liittyvän tehtävän viimeinen palautuspäivä on 8.12.2024. Webinaareissa on läsnäolovelvoite.

Kouluttaja

TtM Eeva Vuorivirta-Vuoti

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• suhteuttaa terveyshallintotieteen tieteiden kenttään ja tuntee alan historiallisen kehityksen ja taustat
• soveltaa tutkimustietoa ja terveyshallintotieteen keskeisiä käsitteitä sekä organisaatio- ja hallintoteorioita sosiaali- ja terveysalan johtamisessa
• kriittisesti arvioida terveyshallintotieteen osaamistaan ja kehittymistarpeitaan johtajana ja asiantuntijana
• analysoida nykypäivän työelämän osaamistarpeita sosiaali- ja terveysalalla

Sisältö

  • Terveyshallintotiede tutkimusalueena ja oppiaineena.
  • Terveyshallintotieteen keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat.
  • Terveydenhuollon organisaatioiden, hallinnon ja terveysalan johtamisen ilmiöt työelämässä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen työpajoihin ja verkkotyöskentelyyn, yksilötehtävän laatiminen, työelämävierailu ja siitä raportointi, seminaari.

Toteutustavat

Työpajat 18 h (läsnäolo etänä, sisältää aloitusinfon)
Seminaari 8 h (läsnäolo etänä, sisältää palautekeskustelun)
Työskentely verkko-oppimisympäristössä (sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely) 117 h
Työelämävierailu 37 h (itse valittavalla ajalla, millä tahansa paikkakunnalla)
Yksilötehtävä 90 h

Oppimateriaalit

Kansainväliset ja kotimaiset tieteelliset artikkelit. Muu opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 11.9.2024 mennessä opintojen pääsivun kautta: Terveystieteiden maisteriväylän opintoja 20-25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.