Arkeologia ja kulttuuriantropologia, perusopinnot 25 op (OY)

Verkossa

Aika

Lukuvuosi 2024-2025, tarkemmat aikataulut julkaistaan myöhemmin

Paikka

Etäopintoina

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

Tarkentuu myöhemmin

Hinta

375 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2204

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024-2025

Opinnot toteutetaan etäopintoina.

Tavoitteet

Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata oppiaineiden tieteenhistoriaa, tutkimusmenetelmiä ja erilaisia teoreettisia perusteita. Hän osaa määritellä arkeologian ja kulttuuriantropologian käsitteitä ja kuvata tutkimuksen eri osa-alueita. Hän osaa selittää ihmisen ja ympäristön vuorovaikusta pitkässä aikaperspektiivissä sekä määritellä antropologian eri osa-alueiden peruskäsitteitä.

Sisältö

Kulttuuriantropologia tutkii ihmisiä, yhteisöjä ja käyttäytymisen sosiaalista rakentumista eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Tutkimuksen kohteena ovat kulttuurien ainutlaatuiset piirteet, mutta myös se, kuinka kulttuurit muistuttavat toisiaan. Perustutkimuksen ja koulutuksen tärkeä tehtävä on sekä parantaa vieraiden kulttuureiden ymmärtämistä että tehdä läpinäkyviksi omia kulttuurisia tapojamme. Työssään kulttuuriantropologi pyrkii ymmärtämään kulttuureja niiden omasta näkökulmasta ja selvittämään, miten kulttuuri vaikuttaa ihmisen toimintaan ja ajatteluun. Tuotettua tietoa sovelletaan usein konkreettisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Johdatus arkeologiaan ja kulttuuriantropologiaan 5 op (OY) - AY687359P
  • Sosiaalinen maailma 5 op (OY) - AY687360P
  • Aineellinen kulttuuri 5 op (OY) - AY687362P
  • Biologia ja kulttuuri 5 op (OY) - AY687361P
  • Ihminen ja ympäristö 5 op (OY) - AY687363P

Huomioitavaa

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua kulttuuriantropologian ja arkeologian pääaineopiskelijaksi Oulun yliopistoon ns. avoimen väylän kautta. Opinnot aikataulutetaan siten, että väylähaku pääaineopiskelijaksi keväällä 2025 on mahdollista. Lisätietoja avoimen väylästä löydät täältä: https://www.oulu.fi/fi/joy/avoimen-vayla

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €, laskutetaan kahdessa erässä
Yksittäiset opintojaksot: 98 €/opintojakso

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu:

Ilmoittaudu

Tarkentuu ja avataan aikataulujen vahvistuttua.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.