Sosiaalinen maailma 5 op (OY) - AY687360P

15.10.2024–06.11.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 15.10.-6.11.2024 klo 16.30-19.30 (ei opetusta vkolla 43)

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FM Susanna Kuokkanen
FM Piritta Nätynki

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, mitä tarkoitetaan sosiaalisen evoluution käsitteellä. Hän tutustuu menneisiin ja nykyisiin yhteiskuntamuotoihin, sekä siihen, kuinka sosiaalinen maailma muotoutuu, esimerkiksi rituaalien, kielen, vallankäytön, uskonnon ja sukulaisuuden kautta.

Sisältö

Yhteisöjen muutos ja muotoutuminen sekä sosiaalisen evoluution teoriat ja kritiikki. Sosiaalisuuden eri puolet ja yhteisöllisen todellisuuden muotoutuminen mm. jaettujen merkitysten kautta.

Suoritustapa

Luennot 24 t, luentotehtävät

Arviointi

0-5

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 2.10.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Arkeologia ja kulttuuriantropologia 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.