Aineellinen kulttuuri 5 op (OY) - AY687362P

19.11.2024–10.12.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 19.11.-10.12.2024 klo 16.30-19.00

Opintojakso järjestetään etäopintoina.

Kouluttaja

FT Taina Kinnunen
FM Jonas Rapakko

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, kuinka materiaalinen kulttuuri heijastaa ja muokkaa ihmisen ajatusmaailmaa erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Opiskelija osaa määrittää materiaalisen kulttuurin merkityksiä oppiaineiden näkökulmista, ja tarkastella materiaalista kulttuuria erilaisista teoreettisista lähtökohdista ja erilaisia tutkimusmenetelmiä soveltaen.

Sisältö

Materiaalisen kulttuurin ja materiaalisuuden käsitteet sekä niitä koskevat teoriat ja tulkintamallit. Esineiden kulttuuriset merkitykset ja sosiaaliset kontekstit sekä niiden rekonstruointi.

Suoritustapa

Luennot 28h, luentotehtävät ja luentotentti tai kirjalliset/harjoitustehtävät

Arviointi

0-5

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 6.11.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Arkeologia ja kulttuuriantropologia 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.