Ihminen ja ympäristö 5 op (OY) - AY687363P

28.01.2025–19.02.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 28.1.-19.2.2025 klo 16.30-19.30

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FM Susanna Kuokkanen
FM Piritta Nätynki

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä kulttuuriperinnön suojelun ja ympäristönsuojelun välisen suhteen, sekä selittää ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen ja ihmisen luontokäsityksen perusteita pitkällä aikavälillä. Opiskelija osaa kertoa, miten yksittäiset kulttuurit ovat sopeutuneet ympäristöönsä. Hän osaa tarkastella ihmisen paikkasuhdetta ja suhdetta eläimiin sekä näitä suhteita sääteleviä kulttuurisia tekijöitä. Lisäksi hän pystyy selittämään ajankohtaisia ympäristökysymyksiä ja niiden vaikutuksia paikallisyhteisöihin.

Sisältö

Oppiaineiden ja kulttuuriperinnön suojelun suhde ympäristönsuojeluun sekä globaalissa kontekstissa erilaisten sivilisaatioiden ja yhteisöjen toiminta vastauksena muuttuvaan ympäristöön. Ilmastonmuutos arkeologian ja kulttuuriantropologian aikaperspektiivistä. Ihmisten, eläinten ja muun luonnon vuorovaikutus sekä ympäristöantropologian keskeiset käsitteet ja näkökulmat nykytutkimuksessa.

Suoritustapa

Luennot 32 t, luentotehtävät ja kirjalliset/harjoitustehtävät

Arviointi

0-5

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 15.1.2025 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Arkeologia ja kulttuuriantropologia 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.