Biologia ja kulttuuri 5 op (OY) - AY687361P

07.01.2025–22.01.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 7.-22.1.2025 klo 16.30-19.30 (7.-15.1.) ja klo 16.30-18.00 (21.-22.1.)

Opintojakso järjestetään etäopintoina.

Kouluttaja

FM Susanna Kuokkanen
FM Piritta Nätynki

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa biologisen antropologian peruskäsitteet ja pystyy selittämään ihmislajin ja sen maantieteellisen variaation evoluution. Opiskelija osaa määritellä biologian, kulttuurin ja ympäristön välistä vuorovaikutusta ja suhdetta sekä selittää ihmisen variaatioita. Opiskelija osaa määrittää ihmistä, terveyttä, sairautta, sukupuolta ja ruumiillisuutta koskevat käsitykset kulttuurisesti vaihteleviksi ja sosiaalisesti rakentuneiksi.

Sisältö

Ihmisen biokulttuurinen evoluutio sekä biologian, kulttuurin ja ympäristön väliset suhteet. Biologinen ja kulttuurinen variaatio ja sopeutuminen sekä terveyden, sairauden, sukupuolisuuden ja ruumiillisuuden kulttuurinen määrittyminen.

Suoritustapa

Luennot 20 t, kirjalliset tehtävät/harjoitukset

Arviointi

0-5

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 18.12.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Arkeologia ja kulttuuriantropologia 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.