Terveystieteet, perusopinnot 25 op (OY)

23.09.2024–31.03.2025 Verkossa

Aika

Lukuvuosi 2024-2025, tarkemmat aikataulut opintojaksojen linkeistä

Paikka

Verkko-opintoina Zoomin ja Moodlen välityksellä

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet sekä terveystieteiden pääaineopiskelijaksi tähtäävät

Ilmoittautuminen

10.9.2024 mennessä

Hinta

375 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2204

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024-2025, tarkemmat aikataulut opintojaksojen linkeistä.

Opinnot toteutetaan reaaliaikaisia webinaareja sisältävinä verkko-opintoina.

Sisältö

Terveystieteiden perusopintojen (25 op) sisällössä painottuvat terveydenhuollon näyttöön perustuvan toiminnan, johtamisen ja koulutuksen teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet työelämään. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa keskustella suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta sekä niihin liittyvistä tekijöistä. Hän osaa keskustella terveysalan etiikan keskeisistä käsitteistä ja ymmärtää niiden merkityksen. Lisäksi opiskelija osaa määritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset periaatteet, arvot ja lähestymistavat sekä kuvata suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteita ja tulevaisuudennäkymiä. Hän tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuden sekä globalisaation merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Huomioitavaa

HUOM! Mikäli sinulla on jo
1. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai
2. Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai
3. Terveystieteiden kandidaatintutkinto,
voit hakeutua avoimen väylän kautta suoraan opintojen maisterivaiheeseen. Tutustuthan tähän mahdollisuuteen täältä: https://www.ppkyo.fi/fi/terveystieteiden-maisterivaylan-opintoja-20-25-op-oy/

Terveystieteet 25 op -opinnot suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua terveystieteiden tutkinto-ohjelmaan Oulun yliopistoon ns. avoimen väylän kautta. Opinnot on aikataulutettu siten, että hakeutuminen avoimen väylässä on mahdollista keväällä 2025. Lisätietoja avoimen väylästä löydät täältä: https://www.oulu.fi/fi/joy/avoimen-vayla

Terveystieteet 25 op on Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opintoja. Opinnot soveltuvat hoitotieteen, terveyshallintotieteen tai terveystieteellisten aineiden opettajan tutkintoon tähtääville. Opinnoilla ei saa terveystieto-oppiaineen opettajapätevyyttä. Terveystieto 25 op -opintojen osalta ota yhteyttä Oulun yliopiston avoimeen yliopistoon, avoin.yliopisto@oulu.fi.

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €, laskutetaan kahdessa erässä
Yksittäiset opintojaksot:
98 €/5 op:n opintojakso
59 €/3 op:n opintojakso
39 €/2 op:n opintojakso

Ilmoittaudu

10.9.2024 mennessä.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (10.9.2024) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.