Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus 25 op SYKSY 2023

21.11.2023–11.06.2024 Oulu, Verkossa

Uudistunut koulutusmuoto tukee entistä paremmin kokonaisvaltaisen joogan opiskelua ja sisäistämistä. Koulutuksessa on enemmän opetustunteja, se koostuu 5:stä lähiopetusjaksota ja 10:stä etäopetusjaksosta sekä etäkokeesta. Myös lähiosioihin on mahdollistua osallistua etänä. Koulutusjaksojen välissä saat selkeät ohjeet koulutusmateriaaliin perehtymiseen, itsenäiseen harjoitteluun ja ohjausharjoitteluun vertaisryhmissä. Koulutuksen laajuus on 25 op.

Aika

21.11.23–11.6.24

Paikka

Oulu tai verkossa

Hinta

1970 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Etäopetus ti 21.11.2023 klo 17.00–20.15
Lähiopetus 1 la–su 25.–26.11.2023 klo 10.00–17.00
Etäopetus ti 12.12.2023 klo 17.00–20.15
Etäopetus su 7.1.2024 klo 10.00–17.00
Lähiopetus 2 la–su 10.–11.2.2024 klo 10.00–17.00 (aikataulumuutos)
Etäopetus ma 5.2.2024 klo 17.00–20.15
Etäopetus su 25.2.2024 klo 10.00–17.00
Etäopetus su 17.3.24 klo 10.00–17.00
Lähiopetus 3 la–su 23.–24.3.2024 klo 10.00–17.00
Etäopetus ma 8.4.2024 klo 17.00–20.15
Lähiopetus 4 la–su 27.–28.4.2024 klo 10.00–17.00
Etäopetus su 12.5.2024 klo 10.00–17.00
Etäopetus ti 21.5.2024 klo 17.00–20.15
Lähiopetus 5 la–su 8.–9.6.2024 klo 10.00–17.00
Etäopetus ti 11.6.2024 klo 17.00–20.15
Etäkoe aika tarkentuu myöhemmin


Lähiopetus järjestetään Oulussa, tarkempi paikka ilmoitetetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsukirjeessä. Voit halutessasi osallistua lähiopetukseen myös etänä.

Etäopetus toteutetaan Zoom-verkkokokousympäristössä, voit osallistua opetukseen omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi käsin. Tarvitset sitä varten internet-yhteyden, mikrofonin ja kameran.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat valmistua Kokonaisvaltaiseksi joogaohjaajaksi ja ohjata yleisiä joogatunteja. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat integroida koulutuksessa oppimaansa omaan pohjakoulutukseen kuten eri joogasuuntauksien opettajat ja -ohjaajat, rentoutus- ja mindfullness-ohjaajat, terapeutit  (esim. kehoterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, puheterapeutit), psykologit, sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät, valmentajat, opettajat ja muut kasvatusalan työntekijät.

Koulutukseen osallistumisen pohjaksi suositellaan noin vuoden mittaista joogan harjoittamista. Voit osallistua koulutukseen myös ilman pidempää joogakokemusta, erilaiset liikunnallisuutta ja kehonhallintaa edistävät lajit tukevat joogan sisäistämistä koulutuksessa ja nähdään myös alustavaksi harjoitukseksi Kokonaisvaltaisen joogaohjaajan koulutukseen osallistumiselle.

Kouluttaja

Sonja Kemppainen Joogaopettaja (BYV), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), SE-traumaterapeutti (somaattinen traumaterapia), tanssi- ja ilmaisuterapeutti, fysioterapeutti, Ayurveda terapeutti, Pilatesohjaaja, Vital Coach. Lisenssikoulutuksia: NARM (The Neuro Affektiv Relationel Model I), Touch For Health I (Kinesiologia), jooga-, hengitys-, rentoutus-, mindfulness- sekä kokonaisvaltaiset keho-mieli-menetelmät, tanssi- ja liiketerapia, tarinankerronta.

Sonja on toiminut kouluttajan tehtävissä viimeiset kymmenen vuotta eri kesäyliopistoissa (Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus, Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutus, Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus) ja kouluttanut tuhansia henkilöitä kokonaisvaltaisissa koulutuksissaan menestyksekkäästi.

Lisätietoa kouluttajasta löydät täältä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle monitahoinen ymmärrys ja -kokemus Kokonaisvaltaisen joogan vaikutuksista omaan kehoon ja mieleen: tarkka tietämys kehon anatomiasta, fysiologiasta, biokemiasta, hermoston rauhoittamisesta ja luontaisen hengityksen tasapainottamisesta sekä siitä, kuinka mieli ja tunnetaso resonoivat vuorovaikutteisesti fyysisen kehon kanssa. Tärkeässä roolissa on myös tavoite yhdistää nämä aspektit oppilaan omiin ohjaustaitoihin, omaan ymmärrykseen joogan kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta keho – mieleen sekä kyky välittää läsnäolevaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä kaikissa ohjauksissa.

Osaamistavoitteet koostuvat seuraavista osa-alueista:

Teoriatason tieto ja ymmärrys integroituna käytännön tason ymmärrykseen

 • Ymmärrät kehon anatomian, fysiologian sekä biomekaniikan periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännönläheisesti ohjaustyössäsi.
 • Osaat sisällyttää teoriatason tietämyksesi käytännön tason kokemukseen ja soveltaa sitä joogatuntien ohjauksissa.
 • Saat valmiudet sisäistää askel askeleelta teoriatason tietämyksesi käytännön kokemukseen ja muodostat syvemmän käsityksen siitä, miten etenet omissa ohjauksissasi.
 • Havaitset teoriatason tietämyksesi pohjalta sekä käytännön kokemukseen nojaten, kuinka voit ohjeistaa yksilötasolla eri oppilaita omissa harjoituksissaan.

Liikeharjoitteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen

 • Osaat analysoida ja ymmärtää eri asentojen, liikeharjoitteiden ja harjoitusmuotojen vaikutuksia kehossa.
 • Opit ymmärtämään tuki- ja liikuntaelimistössä vaikuttavia, eri rakenteisiin kohdistuvia ulkoisia ja sisäisiä voimia ja osaat muunnella harjoitteita yksilökohtaisesti soveltuvaksi.
 • Osaat muunnella liike- ja asentoharjoittelua yksilöllisesti niin, että se on kunkin ohjattavan tuki- ja liikuntaelimistölle turvallista sekä ohjattavan tasoon soveltuvaa.
 • Ymmärrät minkälaiset liikemallit ja asennot ovat vaaraksi tuki- ja liikuntaelimistölle.
 • Osaat analysoida ja ymmärtää eri liikeharjoitteiden ja asentojen soveltuvuuden ohjattaville.
 • Osaat soveltaa liikeharjoitteiden modifikaatioita, variaatioita tai vaihtoehtoisia harjoitteita ohjattavien senhetkisten tarpeiden mukaan.

Hermostoa palauttavien harjoitteiden kokonaisvaltaisen vaikutuksen ymmärtäminen

 • Ymmärrät teoriatasolla, käytännön tasolla ja omakohtaisen harjoittelun kautta hermostoa palauttavien harjoitteiden kokonaisvaltaisen vaikutuksen keho-mieleen ja hermostoon.
 • Ymmärrät hermostoa palauttavien harjoitteiden, hengitys- ja rentoutusharjoitteiden eri vaiheet, osaat soveltaa ne eri kohderyhmille sopiviksi ja kykenet tarvittaessa muuntelemaan niitä ohjattaville (yksilöt ja ryhmät) soveltuvaksi.
 • Sisäistät autonomisen hermoston ja somaattisen hermoston muutokset omassa kehossasi ja osaat soveltaa harjoitteita ohjattavillesi kohderyhmän mukaisesti.
 • Osaat rentouttaa ja säädellä omaa hermostoasi ja kykenet integroimaan käytännön tasolla oppimaasi siten, että omalla esimerkilläsi tuet oppilaittesi hermoston palautumista.
 • Ymmärrät suorituskeskeisyydestä luopumisen merkityksen ja osaat ohjeistaa oppilaasi läsnäoloon ja hermoston palautumiseen.

Hengityksen merkityksen ymmärtäminen ja tasapainoisen luontaisen hengityksen integrointi tuntiohjauksiin

 • Ymmärrät tasapainoisen ja kokonaisen hengityksen merkityksen ja hallitset eri opetus- ja ohjausvaiheet oppilasohjauksissa.
 • Koet omassa kehossasi, kuinka hengitysharjoitteet vaikuttavat hermostoon, kehosi olotilaan, mieleen sekä tunnetasoon ja osaat opettaa teoriatason ja käytännön tason tietämykseen tukeutuen hengitysharjoitteet oppilaillesi.

Ohjaustaidot

 • Ymmärrät käytännönläheisesti eri harjoitteiden (liikeharjoitteet, kehon asennot, hengitysharjoitteet, rentoutusharjoitteet, hermostoa palauttavat harjoitteet) soveltuvuudesta eri kohderyhmille ja osaat soveltaa tarvittaessa näitä harjoitteita yksilön tarpeiden mukaisiksi.
 • Osaat ohjata oppilasta yksilökohtaisesti liikeharjoitteissa ja antaa hänelle tarvittaessa vaihtoehtoja.
 • Osaat käyttää tason mukaista ohjelmarunkoa kullekin kohderyhmälle soveltuvasti ja osaat luoda kohderyhmän tarpeiden mukaisia, vastuullisia ohjelmia.
 • Osaat päätellä kohderyhmäsi tason, ymmärtää kohderyhmän tarpeet ja ohjata liike-, rentoutus- ja hengitysharjoitteet sekä hermostoa palauttavat harjoitteet askel askeleelta ja kohderyhmän tarpeiden mukaisesti niin, että kukin ohjattava löytää itselleen sopivan kokonaisuuden tai tason.
 • Hallitset seuraavat ohjaustaitojen askeleet: ohjattavan havainnointi, ohjaajan salikäyttäytyminen, demonstrointi, ohjausdidaktiikka, korjaava didaktiikka sekä korjaavat ohjaustaidot.
 • Osaat opettaa ohjattavalle suorituskeskeisyydestä irrottautumisen ja oman kehon havainnoinnin tärkeyden ohjauksissa.
 • Osaat kohdata ohjattavasi pedagogisesti ymmärtävällä, suvaitsevalla ja positiivisella asenteella.

Sisältö

Koulutus keskittyy joogan lisäksi anatomiaan, fysiologiaan, biomekaniikkaan sekä hermoston tasapainottamisen ja rauhoittamiseen. Tämän lisäksi perehdymme kehon tuntemukseen, kokonaisvaltaisiin liikemuotoihin, somaattiseen tuntemukseen sekä kehoterapiamenetelmien periaatteisiin. Nämä lisätekijät syventävät ja laajentavat joogan kokonaisvaltaista vaikutusta.

Monimuotokoulutukseen sisältyy

 • 5 lähiopetusjaksoa ja 10 etäopetusjaksoa
 • itsenäistä työskentelyä (teoriaan perehtymistä) sekä omaharjoittelua (30 x 60 min.) ja harjoittelun raportointia
 • vertaisryhmätyöskentelyä
 • kotitehtäviä
 • harjoittelutuntien itsenäistä laatimista (30 x 60 min.), ohjaamista ryhmälle ja raportointia
 • koe (käytännön, teorian ja sanallisen kokeen osuudet)

Lähiopetus koostuu käytännön harjoitteista, ohjausharjoituksista sekä näiden reflektoinnista. Voit osallistua lähiopetuksen myös etänä. Etäopetus koostuu pääasiassa teoriaopinnoista sekä muutamista käytännön harjoituskokonaisuuksista. Etäopetuskerrat tallennetaan ja ne ovat katsottavissa Moodle-verkkoympäristössä koulutuksen ajan. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja saa Kokonaisvaltaisen joogaohjaajan todistuksen.

Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy kirjallisen koulutusmateriaalin läpikäyminen ja sen sisäistäminen niin, että osallistuja kykenee ymmärtämään ja sisäistämään teoriatason tietämyksen käytännön tason tietämykseen siten, että ne integroituvat käytännönläheisiksi ohjaustaidoiksi. Itsenäiseen opiskeluun kuuluu myös osallistujan oma käytännön harjoittelu, eli koulutuksessa läpikäytyjen harjoitteiden suorittaminen koulutuksen lähiopetusjaksojen välissä. Osallistuja saa koulutuksen lähiopetusjaksojen aikana ohjeet ja valmiit laaditut ohjelmat omaan harjoitteluun. Omaharjoittelun tarkoituksena on perehdyttää osallistuja kokemukselliseen ymmärtämiseen eri harjoitteiden tasoista ja vaikutuksista omassa kehossa ja antaa hänelle käytännönläheistä ymmärrystä omiin ohjaustaitoihin. Omaharjoittelu (30 x 60 min.) kirjataan ylös ja raportti palautetaan koulutuksen viimeisessä lähiopetusjaksossa.

Koulutusjaksojen välissä vertaisryhmät tapaavat pienryhmissä etänä tai lähitapaamisena valintansa mukaan ja suorittavat heille annetut vertaisryhmätehtävät pienryhmissä. Näin osallistujille välittyy koulutuksen edetessä ymmärrys ja selkeä jatkumo harjoitteiden eri tasoista, niiden soveltuvuudesta eri kohderyhmille sekä harjoitteiden eri ohjausvaiheista. Vertaisryhmätapaamisia voidaan käyttää myös oppilaiden väliseen reflektointiin, koulutusmateriaalin opiskeluun sekä itsenäisen opiskelun edistämiseen. Vertaistapaamisten tehtävät raportoidaan kouluttajalle opetuskerroilla.

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumissivun lisätietoa-kohdassa, minkä annetuista laskutusvaihtoehdoista (1, 3 vai 5 erää) valitset.

Hinta

Kurssimaksu 1970 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ennakkomaksuna 1. erä 394 €. Koulutuksen lopussa pidettävä koe sisältyy koulutuksen hintaan.

Kurssimaksu laskutetaan valinnan mukaan yhdessä, kolmessa tai viidessä erässä. Osallistumisen edellytyksenä on, että jokainen osio on maksettuna viimeistään yhtä viikkoa aikaisemmin.

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy ensimmäinen erä olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittaudu

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. 2.11.23 jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.