Metsämieli-ohjaajakoulutus 2 op

17.05.2024–18.05.2024 Oulu

Metsämieli kutsuu polulle kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia, ihmisyyttä ja itsensä tuntemista. Metsämieli-menetelmä perustuu luonnon tutkittuihin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin, joita tehostetaan erilaisin luonnon inspiroimin harjoittein. Metsämieli-harjoittelu koostuu läsnäoloa ja palautumista lisäävistä harjoitteista sekä voimavaroja ja mielentaitoja vahvistavista harjoitteista. Säännöllinen Metsämieli-harjoittelu mm. kasvattaa voimavaroja ja joustavuutta, edistäen tietoisuutta ja tyytyväisyyttä omassa arjessamme.

Luonto hyväksyy meidät juuri sellaisina kuin olemme, niiden tunteiden kanssa mitä meillä on matkassa. Luontoympäristö toimii jo itsessään rentoutusharjoituksena, sillä havainnointimme ja tarkkaavuutemme asettuu usein itsestään luonnon taajuudelle. Riittää että pysähdymme ja siirrymme hetkeksi tekemisestä olemiseen. Lyhyt 20 minuutin ulkoilu tuulettaa tunteita, vähentää lihasjännityksiä sekä rauhoittaa hermostoamme vastapainona arjen monille ärsykkeille. Tunti luonnossa palauttaa tehokkaasti niin psyykkisiä kuin fyysisiä voimavaroja arjen kuormituksesta, selkeyttää ajattelua ja virkistää muistia.

Suomessa 2000-luvulta alkaen kehitettyä konseptia voi hyödyntää arjen hyvinvointitapoina ulkoillessa metsässä, puistoissa, omassa pihapiirissä tai jopa sisätiloissa. Metsämieli sopii käytettäväksi yksin, kaksin tai isommalla porukalla vaikkapa perheen tai työkavereiden kanssa. Metsämieli-menetelmää käytetään nykyisin laajasti myös mm. varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, osana järjestöjen toimintaa sekä erilaisina matkailu- ja ohjelmapalveluina.

Aika

17.–18.5.24

Paikka

Oulu

Kenelle

Ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää Metsämieli-menetelmää monipuolisesti omassa työssään, esim. vapaaehtoistoiminnassa, kuntoutus- ja valmennusalalla, kasvatus- ja opetusalalla, ohjelmapalveluissa tai matkailutuotteissa

Ilmoittautuminen

26.4.24 mennessä

Hinta

430 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

17.–18.5.24, pe klo 10.00–18.15 ja la klo 9.00–17.30

Koulutus toteutetaan Oulun keskustassa, koulutuksen aikana liikutaan paljon lähiluonnossa.

Kohderyhmä

Koulutuksen pääsyvaatimuksena on vähintään jokin seuraavista:

  • luontoalan koulutus tai pitkäaikainen vapaaehtoistyö luontotoiminnan parissa
  • psyykkisen hyvinvoinnin koulutustausta (esim. kasvatus- tai opetusala, sosiaali- ja terveydenhuolto)
  • Metsämieli-peruskurssin ja/tai vetäjäkoulutuksen suorittaminen.

Osallistujalta edellytetään riittäviä fyysisiä ja psyykkisiä valmiuksia: Rauhallinen 2–3 kilometrin kävely ja seisahtelu luonnossa sujuu ponnistuksitta. Osallistujalla on jaksamista vuorovaikutukseen, arvostavaan keskusteluun, kuuntelemiseen ja keskittymiseen. Metsämieli-vetäjäkoulutuksen käyminen ensin on suositeltavaa, mikäli osallistujalla ei ole aikaisempaa kokemusta ryhmien ohjaamisesta luontoympäristössä.

Kouluttaja

Elina Lilja / Mielen Liekki, Metsämieli-kouluttaja, työohjaaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Elina on toiminut vuodesta 2017 lähtien yrittäjänä tarjoten luontolähtöisiä hyvinvointi- ja palautumispalveluita sekä koulutuksia. Mielen liekki -yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat Metsämieli-koulutukset ja -ohjaukset, ratkaisukeskeinen lyhytterapia, työnohjauspalvelut, mindfulness- ja rentoutusohjaukset sekä tietoisen läsnäolon kehollisempina lajeina yin-jooga sekä asahi-terveysliikunta. Aiemmin hän on toiminut mm. HR-alalla.

Sisältö

Koulutus sisältää ennakkotehtävän sekä koulutuspäivien jälkeen toteutettavan jatkotehtävän. Jatkotehtävän palautuksella on kuukauden määräaika.

Pe 17.5.24 klo 10.00–18.15
10.00 Koulutuksen avaus ja tavoitteet
10.30 Metsämieli-menetelmän ydinteemat -luento
12.00 Lounastauko
13.00 Metsämieli-harjoitukset lähimaastossa
14.15 Tauko
14.30 Metsämieli-ohjausharjoitukset lähimaastossa
16.30 Metsämielen soveltaminen eri asiakasryhmille
17.30 Valmistautuminen ohjausharjoituksiin
18.15 Koulutuspäivän päätös

La 18.5.24 klo 9.00–17.30
9.00 Päivän avaus ja tavoitteet
9.15 Metsämieli-ohjausharjoitukset lähimaastossa
12.00 Lounastauko
13.00 Ohjaamisen taidot -luento
14.15 Osaamistasojen kartoitus, vahvuudet ja harjoitussuunnitelma
15.15 Tauko
15.30 Metsämieli-tuotteistus
16.30 Jatkotehtävien ja loppuraportin ohjeistus
17.30 Koulutuksen päätös

Hinta

430 € sisältäen sisältää koulutuksen, sähköisen koulutusmateriaalin ja osallistumistodistuksen

Osallistujat saavat omaan käyttöönsä Metsämieli-harjoitekokoelman sekä laajan dropbox-aineistokansion. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen sekä pätevyyden ohjata kaikkia Metsämieli-harjoitteita (siemen-, taimi- ja puu-tasot). Metsämieli-ohjaaja saa halutessaan yhteystietonsa näkyville metsamieli.fi -sivuston ohjaajalistalle.

Ilmoittaudu

26.4.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Koulutuksen jälkeen osaat

Metsämieli-menetelmän periaatteet
– kertoa Metsämieli- menetelmän taustan ja periaatteet
– kertoa mielentaitojen puun käsitteistä ja ymmärtää vähintään 70 % käsitteiden merkityksistä
– kertoa asiakkaille mielentaitojen merkityksestä elämänkaaren eri vaiheissa

Luonnontuntemus ja luonnossa liikkuminen
– tunnistaa luonnon hyvinvointivaikutusten tutkimustaustan
– nimetä asiakkaille vähintään kahdeksan luonnon hyvinvointivaikutusta ja hyödyntää niitä Metsämieli-toiminnassa
– liikkua luonnossa turvallisesti ja vastuullisesti

Metsämieli-ohjaajana toimiminen
– lähettää asiakkaille selkeät osallistujan ohjeet etukäteen ennen tapahtumaa
– kertoa turvallisuusohjeet ryhmän/tapahtuman aluksi selkeällä tavalla
– huomioida tasapuolisesti kaikki osallistujat
– ohjata harjoitusten kulun selkeästi ja kuuluvasti niin että asiakkaat ymmärtävät ohjeistuksen
– ohjata eri kokoisille ryhmille vähintään 40 erilaista Metsämieli-siemen-, taimi- tai puuharjoitusta
– kertoa asiakkaille omin sanoin vähintään 40 erilaisen Metsämieli-siemen-, taimi- tai puuharjoitteen johdannon
– soveltaa toiminnallisia ja osallistavia Metsämieli-harjoitteita tavoitteellisesti erilaisille ryhmille
– ohjata asiakasta reflektoimaan kokemuksiaan ja tuntemuksiaan
– huolehtia omasta ja osallistujien hyvinvoinnista ja turvallisuudesta
– soveltaa ja tuotteistaa Metsämieli-palvelut osaksi omassa ammatissa toimimista tai yritystoimintaa
– arvioida saavutettuja hyvinvointivaikutuksia suhteessa tavoitteisiin

Palvelun suunnittelu ja valmistelu
– suunnitella osallistujien fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset valmiudet huomioiden 4-50 henkilön Metsämieli-tapahtuman /-kävelyn tai 1–2 kerran Metsämieli-peruskurssin tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti
– ennakoida riskejä (sää, maasto, reitti, muut olosuhteet, osallistujien fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset valmiudet) ja laatia kuluttajaturvallisuuslain mukaisen turvallisuussuunnitelman
– valita Metsämieli-palvelulle sopivan kohteen ja valmistella palvelun kohteeseen
– markkinoida Metsämieli-palveluita ja viestiä niistä sekä yleisesti Metsämieli-palveluista

Vastuullisuus
– hankkia, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta toiminnassaan, kehittää toimintaa palautteen mukaisesti
– toimia vastuullisesti Metsämieli-ohjaajana
– tuottaa laadukkaita Metsämieli-palveluja
– tunnistaa vahvuutensa ja kehittämistarpeensa Metsämieli-ohjaajana ja toimia niiden mukaisesti