P3.2 Politiikan teorian klassikot, 2 op (TY) - POLT0004

05.12.2023–07.02.2024 Oulu

Tavoitteet

Opiskelija omaa kurssin suoritettuaan perustiedot keskeisistä länsimaisista poliittisista ajattelijoista.

Sisältö

Perehdytään länsimaisen politiikan teorian keskeisiin klassikoihin.

Oppimateriaali

Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela (toim.) Klassiset poliittiset ajattelijat (2012)

Kirjasta tenttiin tulee seuraavat sivut:
Johdanto. Politiikka ja sen teoria 7-24
Platon 25-52
Aristoteles 53-82
Niccolo Machiavelli  175-202
Thomas Hobbes 203-241
John Locke 242-267
Montesquieu 268-298
Jean-Jacques Rousseau 340-364
Edmund Burke 365-385
John Stuart Mill 422-445
Karl Marx 446-474

Tenttipäivät

Ti 5.12.2023, ke 10.1. tai ke 7.2.2023 klo 17.00-20.00, suoritetaan salitenttinä kullakin paikkakunnalla

Kirjatentin vastuuhenkilö

VTM Sakari Nieminen

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.