Italian alkeiskurssi I 5 op (OY) – AY905006Y

29.05.2024–27.06.2024 Verkossa

Corso per principianti 1

Aika

29.5.–27.6.2024

Paikka

Verkossa

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

Viimeistään 26.4.

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Etäopetuksena 29.5.–27.6.2024 maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 17.00–20.00
Tentti to 27.6. klo 17.00–20.00

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet. Kurssi ei edellytä aiempia italian kielen opintoja.

Kouluttaja

HuK Satu Perttunen

Tavoitteet

Alkeiskurssin suoritettuaan opiskelija

  • selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa
  • ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä
  • hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian kielen perusrakenteita
  • hallitsee perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä pari- ja ryhmätyöskentelyä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, digitaaliset tehtävät. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet:substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys, paikka prepositiot, modaalit verbit, c´è ci sono rakenteet.

Taitotaso
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Toteutustavat
52 tuntia opetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja lopputentti

Arviointi
Asteikolla 0-5

Tentti
To 27.6.2024 klo 17.00–20.00
1. uusinta pe 2.8.2024 klo 17.00–20.00
2. uusinta pe 30.8.2024 klo 17.00–20.00

Oppimateriaali
Rosa Daghetti & Katriina Veikkolainen. Si parte! 1, Italiaa aikuisille. 2019. Kpl 1-5.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu viimeistään 26.4.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.