Ranskan alkeiskurssi I 5 op (OY) - AY904016Y

01.08.2024–09.09.2024 Verkossa

Aika

1.8.–9.9.2024

Paikka

Verkossa

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

Viimeistään 14.6.

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Etäopetuksena 1.8.–5.9.2024 välisenä aikana maanantaisin ja tiistaisin klo 17.00–20.15 sekä torstaisin klo 17.00–18.30.
Tentti ma 9.9. klo 17.00–20.00

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet. Kurssi ei edellytä aikaisempia ranskan kielen opintoja.
Opetuskielinä kurssilla enimmäkseen englanti ja ranska.

Kouluttaja

FM Claire Bichet

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija
- osaa kertoa itsestään ja viestiä yksinkertaisesti jokapäiväisissä tilanteissa
- osaa tehdä yksinkertaisia kysymyksiä ja antaa lyhyitä vastauksia
- osaa tervehtiä ja käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja
- osaa pyytää toistamaan ja hidastamaan puhetta
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta jokapäiväisistä asioista tutuissa ja ennakoitavissa arkitilanteissa
- osaa ääntää ymmärrettävästi.

Sisältö

Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista keskusteleminen, ehdottaminen, suostuminen ja kieltäytyminen. Rakenteista tulevat esiin mm. tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämäärainen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, kysymyslauseet.

Opetuskielinä kurssilla enimmäkseen englanti ja ranska.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Edeltävät opinnot

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole lukeneet aikaisemmin ranskaa.

Suoritustapa

Opetus 52 t ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti.

Kirjallisuus

C'est Parfait 1, tekijät: Enguerrand Lanoire, Olli-Pekka Lindgren, Tiina Martikainen

Arviointi

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5. Halutessaan opiskelija voi saada opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".

Tentti

Ma 9.9. klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 30.9. klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 21.10. klo 17.00–20.00

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi,  opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu viimeistään 14.6.2024

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.