Uusin aika 5 op - AY700124P (OY)

19.11.2024–11.02.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Johdantoluennot: ti 19.11. ja to 21.11.2024 klo 17.00-18.30

Kirjallisuustentit: ma 16.12.2024, ti 14.1. tai ti 11.2.2025 klo 17.00-19.00

Opinnot järjestetään etäopintoina.

Kouluttaja

FT Matti Mäntylä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää uuden ja uusimman ajan merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet. Hän kykenee perustellusti yhdistämään ja vertailemaan tapahtumia toisiinsa ja näkemään Suomen historian käänteet osana maailmanhistoriallista kokonaisuutta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan.

Suoritustavat

Kirjatentti

Toteutustavat

Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Oppimateriaalit

World Civilizations: The Global Experience, Volume 2: 1450 to the Present, Seventh Edition (2015), Part V & VI sekä Jouko Vahtola. Suomen Historia: Kivikaudesta 2000-luvulle (2017), s. 217–454.

Lisätiedot

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti molemmista tentittävistä kirjoista tehtyyn kysymykseen.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 6.11.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Historia, perusopinnot 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.