Espanjan alkeiskurssi I 5 op (OY) - AY905024Y

16.05.2024–28.06.2024 Verkossa

Español para principiantes 1

Aika

16.5.–28.6.2024

Paikka

Verkossa

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

Viimeistään 26.4.

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Etäopetuksena 16.5.–28.6.2024

Aloituskerta to 16.5. klo 17.30–19.05
21.5.–30.5. tiistaisin ja torstaisin klo 16.30-19.15
3.6.—27.6. maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–19.15
Tentti 28.6. klo 17-20

Kohderyhmä

Espanjan alkeiskurssi I ei edellytä aikaisempia espanjan opintoja.

Kouluttaja

MA Maria Alexaki

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä espanjaksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija tuntee perusasioita espanjankielisistä maista, niiden elämästä ja tapakulttuurista.

Sisältö

Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset espanjan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto. Kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoituksia sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoituksia. Aihepiireissä näkyvät erityisesti vaihto-opiskelijan arjen tilanteet.  

Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esimerkiksi espanjankieliset maat ja niiden tapakulttuuri, itsestä ja perheestä kertominen, tien kysyminen ja neuvominen, ravintola- ja matkustustilanteet, opinnoista keskusteleminen, asuminen, illanvieton järjestäminen.

Keskeiset rakenteet ovat esimerkiksi: substantiivin suku ja luku, adjektiivin taipuminen, kysymysten muodostaminen, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien taipuminen preesensissä, refleksiiviverbit ja lähifutuuri.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Toteutustavat
Kontaktiopetus (52 t) ja säännöllinen opetukseen valmistautuminen ja itsenäinen työskentely (83 t). Opiskelijan työtä yhteensä keskimäärin 135 tuntia.

Suoritustavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja kurssiin liittyvät kokeet.

Arviointi
Jatkuva arviointi. Tuntiaktiivisuus ja loppukoe. Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta, https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Tentti
Tentti pe 28.6. klo 17-20
1. uusinta pe 2.8. klo 17–20
2. uusinta pe 30.8. klo 17–20

Oppimateriaali
Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2012 tai uudempi (vanhemmat painokset eivät käy). Kappaleet 1–10. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

Viimeistään 26.4.

Kurssi on täynnä. Seuraava toteutus alkaa 16.9.24, lue lisää.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.