Etusivu » Uutiset » Hankkeet kesäyliopistossa » Lukion toimintakulttuuri

Lukion toimintakulttuuri - kehitetään oppimisen tukea 3 op

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli, että osallistujat

  • oppivat käyttämään konkreettisia, vahvuusperustaisia välineitä oppimisen tuen toteuttamiseen kielellisissä ja toiminnan ohjaukseen liittyvissä oppimisen pulmissa
  • osaavat tarjota vaihtoehtoisia oppimisen tapoja
  • saavat tukea oman oppilaitoksen tiedon siirron käytänteisiin perusopetuksesta lukioon
  • tiedostavat yhteyden toimintakulttuurin, hyvinvoinnin ja jaksamisen välillä
  • tekevät vakiintuneemmin yhteistyössä muun opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa oppimisen tukemisessa.

Toteutus

Hanke toteuttiin 6.10.2021–28.4.2022 pääosin verkossa.

Opintoihin sisältyi orientoiva ennakkotehtävä ennen opintojen alkamista, luentoja ja oppimiskahviloita, konkreettisia kokeiluja omassa työssä, kirjallisia tehtäviä / harjoituksia, vertaispalautteen antaminen ja itsereflektiivinen loppuarviointi.

Sisältö

Hanke koostui seuraavista aihealueista
1. Tiedon siirtäminen oppimisen tuen tarpeista perusopetuksesta lukioon
2. Pedagogisen kirjoittamisen periaatteet
3. Oppimisen tukemisen menetelmiä: lukituki, selkokieli, toiminnanohjauksen pulmat
4. Hyvinvointi ja jaksaminen oppilaitoksessa

Lue tarkemmat sisällöt ja tulokset loppuraportista.