Etusivu » Yhteystiedot » Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kurssi- ja opiskelijarekisteri

Tietosuojaseloste: kurssi- ja opiskelijarekisteri

Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukai-nen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston rekisteri- ja tietosuojaseloste kurssi- ja opiskelijarekisteril-le. Seloste on laadittu 22.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto PL 2437, 90014 Oulun yliopisto 044 465 2205, 044 465 2206 kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

2. Yhteyshenkilö
Sirpa Vesala, puh 044 465 2206, sirpa.vesala@pohjois-pohjanmaa.fi

3. Rekisterin nimi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kurssi- ja opiskelijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja tiedotukseen. Kesäyliopiston kurssien osallistuja-tiedot kerätään järjestelmään opetuksen toteuttamiseksi, opintosuoritusten tallentamiseksi sekä laskutuksen järjestämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Tallennettavat tiedot ilmenevät kesäyliopiston ilmoittautumislomakkeesta. Rekisteriin tallentuvat tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.
Nimitiedot, syntymäaika, osoitteet, puhelinnumero, kotikunta, sukupuoli, äidinkieli, koulutustaus-ta, pääasiallinen toiminta, työtehtävä, ammatti, työpaikka, samanaikainen opiskelu muussa oppi-laitoksessa, opintojen tarkoitus sekä lupa käyttää tietoja kesäyliopistotiedotuksessa.
Maksajan tiedot. Jos osallistuja on alaikäinen tai laskun maksaja on muu kuin osallistuja: Maksajan nimitiedot, osoitetiedot
Mahdolliset opintoihin liittyvät osallistumis- ja suoritetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tallennetut tiedot ovat kesäyliopiston sisäiseen käyttöön.
Kesäyliopistolta kerätään tietoja valtakunnallisiin koulutustilastoihin. Tilastoihin ei luovuteta yksit-täisten henkilöiden tietoja.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto:
Kesäyliopisto vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen asianmukaisesta suojauksesta ja tietotur-vasta.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Kesäyliopisto vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen asianmukaisesta suojauksesta ja tietotur-vasta ulkoisten palveluntuottajien kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti. Rekisterin tietoja on mahdollista käsitellä ainoastaan kirjautumalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla tunnistautuneena käyttäjänä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu järjestelmään. Tarkastus-pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle tai se voidaan esittää henkilö-kohtaisesti ilmoitetussa osoitteessa.
Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja rekisterinpitäjän velvollisuutena on korjata virheellinen tieto viipymättä. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti yksilöiden virheellinen tieto.

 

Tietosuojaseloste: kurssi- ja opiskelijarekisteri pdf-muotoisena