Etusivu » Yhteystiedot » Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston markkinointirekisteri

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste: markkinointirekisteri

Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukai-nen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston rekisteri- ja tietosuojaseloste markkinointirekisterille. Se-loste on laadittu 22.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto PL 2437, 90014 Oulun yliopisto 044 465 2205, 044 465 2206 kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston toimintaa säätelee Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632). Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto on Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n ylläpitämä oppilaitos. Kesäyliopiston tehtävänä on avointen yliopisto-opintojen ja ammatillisten jatko- ja täydennyskoulutusten tuottaminen sekä kulttuurin ja harrastustoiminnan edistäminen.

2. Yhteyshenkilö
Sirpa Vesala, puh 044 465 2206, sirpa.vesala@pohjois-pohjanmaa.fi

3. Rekisterin nimi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia tietoja käytetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston toiminnasta ja tarjonnasta tiedottamiseen ja koulutusten markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Julkisesti saatavilla olevat tiedot: henkilön taustayhteisö, ammattinimike ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteisöjen verkkosivut, hakupalvelut ja muut julkiset tietolähteet.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto:
Kesäyliopisto vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen asianmukaisesta suojauksesta ja tietotur-vasta.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Kesäyliopisto vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen asianmukaisesta suojauksesta ja tietotur-vasta ulkoisten palveluntuottajien kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti. Rekisterin tietoja on mahdollista käsitellä ainoastaan kirjautumalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla tunnistautuneena käyttäjänä

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu järjestelmään. Tarkastus-pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle tai se voidaan esittää henkilö-kohtaisesti ilmoitetussa osoitteessa.
Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja rekisterinpitäjän velvollisuutena on korjata virheellinen tieto viipymättä. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti yksilöiden virheellinen tieto.

 

Tietosuojaseloste: markkinointirekisteri pdf-muotoisena