Etusivu » Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus

  Koulutuksen nimi Paikka Ajankohta
1 Aikuisneurologisen kuntoutujan terapian peruskurssi – Bobath –lähestymistavan mukaan Kuusamo 08.08.2022-25.11.2022
2 Akupunktio-koulutus, perusopinnot Oulu 05.02.2021-31.01.2022
3 Akupunktio-koulutus, perusopinnot – Akupainantahoitajan koulutusohjelma Oulu 11.02.2022-22.01.2023
4 Akupunktio-koulutus, syventävät opinnot – Akupunktiohoitajan koulutusohjelma Oulu 25.02.2022-24.03.2024
5 AVEKKI -perusteet sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijöille Kuusamo 16.09.2022
6 Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus 40 op Oulu 16.10.2021-25.09.2022
7 Elintapaohjaaja 2 op (verkkokoulutus) Verkossa 12.01.2022-18.05.2022
8 Eläinavusteinen valmentaja – Solution Focused Animal Assisted Therapy (FSAT) 30 op Oulu 19.03.2022-03.12.2022
9 Erityisherkkyys voimaksi - työnohjauksellinen hyvinvointikoulutus (etäkoulutus) Verkossa 10.11.2021-06.04.2022
10 Erityisherkän lapsen ja asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen Verkossa 23.03.2022
11 Haavoittuva mieli - tunnista ja tue (lähikoulutus Oulu) Oulu 21.02.2022-28.02.2022
12 Haavoittuva mieli - tunnista ja tue (lähikoulutus Pyhäjärvi) Pyhäjärvi 31.03.2022-01.04.2022
13 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena - hengityskoulu 6 op (lähikoulutus) Oulu 07.09.2022-02.12.2022
14 Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja hyvinvointialueella Verkossa 3.2.2022 klo 18-20
15 Hyvää arkea! (etäkoulutus) Verkossa 18.03.2022
16 iRest® – Eheyttävä palautuminen (lähikoulutus) Oulu 01.04.2022-02.04.2022
17 Iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen osana arjen hoitotyötä Verkossa 14.02.2022-28.02.2022
18 Iäkkään ihmisen lääkehoito Verkossa 27.09.2022
19 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus, Kevät 2022 Verkossa 27.04.2022
20 Karpaloseminaari 2022 Ylivieska, Verkossa 06.04.2022
21 Kinestetiikan peruskurssi Kuusamo 22.03.2022-06.05.2022
22 Kinestetiikan syventävä kurssi Kuusamo 15.02.2022-17.02.2022
23 Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus 25 op (lähi-/etäopetus) Oulu 15.01.2022-19.06.2022
24 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus 20 op (lähi/etäopetus) Oulu 23.03.2022-25.09.2022
25 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus 20 op (lähi/etäopetus) Ylivieska 26.11.2022-07.06.2023
26 Korjaavat uudet muistot ja terveet rajat – Miten vahvistaa terveitä rajoja? (lähikoulutus) Oulu 22.04.2022
27 Kotikuntoutuksen kehittäminen Oulu 01.04.2022-12.05.2022
28 Kriisityön perusteet ja kriisi-interventiot Verkossa 16.03.2022-28.03.2022
29 Lapsibudjetointi osana hyvinvointityötä Verkossa 31.3.2022 klo 17-20
30 Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä – Koulutus lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista Verkossa 3.3.2022 klo 17-20
31 Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op Oulu 08.06.2021-08.06.2022
32 Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op Oulu 13.06.2022-07.06.2023
33 Luonto ikääntyvien hyvinvoinnin tukena Verkossa 17.05.2022
34 Luonto mielenterveyden tukena Verkossa 02.11.2022
35 Luontohoiva -ohjaajakoulutus 10 op, sis. Luonnosta Virtaa -ohjaajapätevyyden Kuusamo, Verkossa 14.03.2022-13.06.2022
36 MAPA® Perusteet koulutus Oulu 04.04.2022-05.04.2022
37 Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen – tietoa, taitoa ja välineitä vanhustyöhön Verkossa 29.03.2022
38 Mielenterveyden ensiapu® 1 - Mielenterveys elämäntaitona Verkossa 03.02.2022-03.03.2022
39 Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op KEVÄT 2022 Oulu 03.05.2022-20.10.2022
40 Motivaatiotekijöiden tuntemus tueksi ja avuksi asiakastyöhön sekä ohjaukseen (Reiss Motivaatioprofiili RMP) Verkossa 15.02.2022-18.02.2022
41 MuistiKUNTO®-ohjaajakoulutus (lähi-/etäkoulutus) Oulu 31.03.2022
42 Muistisairaan ihmisen saattohoito Verkossa 24.03.2022
43 Muistisairaus ja kehitysvamma (etäkoulutus) Verkossa 01.02.2022-02.02.2022
44 Musiikkia muistille ja mielelle Oulu 13.05.2022
45 Neuropsykiatrinen valmentaja 30 op Ylivieska, Verkossa 24.02.2022-23.09.2022
46 Nuoren mielen ensiapu® -koulutus Verkossa 16.03.2022-30.03.2022
47 Näin tuet lasten kaveritaitoja Verkossa 16.02.2022-02.03.2022
48 Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot 32 op Oulu 01.03.2022-29.11.2022
49 Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen infotilaisuudet 2022 Oulu, Verkossa 15.02.2022-23.08.2022
50 Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma SYKSY 22 Oulu 23.09.2022-22.04.2023
51 Potilaan / asiakkaan ja omaisen oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa – Onko henkilökunnalla oikeuksia? (etäkoulutus) Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska 17.03.2022
52 Psykofyysinen fysioterapia 3 op – kehotietoisuus, kokemuksellinen oppiminen ja vuorovaikutus asiakkaan kohtaamisessa Oulu 25.11.2021-11.02.2022
53 Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op Oulu 02.09.2021-05.02.2022
54 Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op Oulu 09.02.2023-19.08.2023
55 Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op KEVÄT 2021 Oulu 30.03.2021-25.03.2022
56 Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op KEVÄT 2022 Oulu 02.03.2022-14.04.2023
57 Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op SYKSY 2021 Oulu 16.09.2021-12.10.2022
58 Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op SYKSY 2022 Oulu 15.11.2022-20.10.2023
59 Puutarhaterapia 8 op Ylivieska 04.04.2022-03.10.2022
60 Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® 20 op Oulu 08.04.2022-15.01.2023
61 Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja 30 op Oulu 22.03.2021-14.10.2022
62 Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja 30 op KEVÄT 2022 Oulu 28.02.2022-08.09.2023
63 Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 20 op SYKSY 2021 Oulu 15.09.2021-26.09.2022
64 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op KEVÄT 2022 (lähi-/etäkoulutus) Kuusamo, Verkossa 21.02.2022-30.09.2022
65 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op SYKSY 2021 Oulu 05.10.2021-06.05.2022
66 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op SYKSY 2022 Oulu 15.09.2022-28.03.2023
67 Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti / -valmentaja 20 op (lähikoulutus) Oulu 17.01.2022-12.12.2022
68 Saattohoitokoulutus Verkossa 07.04.2022
69 SanatHoivaa! Voimaa, osallisuutta, virikkeitä hoivatyöhön sanoista ja vuorovaikutuksesta 1 op Verkossa 17.03.2022-05.05.2022
70 SEE FAR CBT ja assosiatiiviset kortit terapeuttisen työn apuvälineenä Oulu 02.05.2022-11.06.2022
71 Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2022 Oulu 24.01.2022-15.12.2022
72 Seksuaalisuus ja parisuhde kun toisella puolisoista on muistisairaus Verkossa 07.04.2022
73 Syventävät neuropsykiatriset jatko-opinnot 5 op Verkossa 25.03.2022-06.05.2022
74 Taloussosiaalityön käytännön taitoja Verkossa 29.09.2022
75 Toimivaa yhteyttä kehosi kieleen! – Psykomotorisen Pesso Boyden -terapian nerokkaista harjoituksista oppia ja oivalluksia Oulu 23.04.2022
76 Traumainformoitu hoito — Läsnäoloa ja tunnetaitoja terveydenhoidon henkilöstölle Oulu 27.04.2022
77 TRE®-ohjaajakoulutus Oulu 13.10.2022-10.06.2023
78 Turvallinen lääkehoito Verkossa 24.02.2022
79 Työkaluja monikulttuuriseen osaamiseen Verkossa 17.03.2022-28.04.2022
80 Työpaja: Kirjaaminen iäkkäiden palveluissa Oulu, Verkossa 11.05.2022
81 Työpaja: Kirjaaminen lastensuojelussa Oulu, Verkossa 07.04.2022
82 Työpaja: Kirjaaminen päihdepalveluissa Oulu, Verkossa 09.05.2022
83 Työpaja: Kirjaaminen vammaispalveluissa Oulu, Verkossa 08.04.2022
84 Vahvuudet ja hiljainen tieto hyötykäyttöön työssä – löydä todelliset vahvuutesi, innostu osaamisestasi Verkossa 05.04.2022
85 Voicefulness® – tietoista läsnäoloa äänessä Verkossa 23.04.2022-24.04.2022
86 Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op Oulu 12.04.2021-29.04.2022
87 Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op Oulu 15.10.2021-19.03.2022
88 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2020-2022 (60 op) Oulu 03.02.2020-30.06.2022
89 Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2022–2024 (60 op) Oulu 27.01.2022-30.06.2024
90 Äänenhuollon työkalupakki - äänenkäytön ja äänenhuollon perusteet (lähikoulutus Kuusamo) Kuusamo 02.04.2022
91 Äänenhuollon työkalupakki - äänenkäytön ja äänenhuollon perusteet (lähikoulutus Oulu) Oulu 28.03.2022-04.04.2022
92 Äänenhuollon työkalupakki - äänenkäytön ja äänenhuollon perusteet (lähikoulutus Ylivieska) Ylivieska 09.04.2022
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru