Etusivu » Uutiset » Hankkeet kesäyliopistossa » Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä 2022–2023

Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä 2022–2023

Kyseessä oli koulutus- ja kehittämishanke, johon osallistuvat kunnat olivat Ylivieska, Alavieska, Oulainen, Sievi, Haapavesi ja Nivala. Hanke oli tarkoitettu näiden kuntien varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstölle. Hankkeen hakijana oli Ylivieskan kaupunki ja koordinoijana Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto. Koulutuspalvelut tuottivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Nepsy-Osaaja Oy sekä Opinpaja Oy.

 

Tavoitteet

  1. Kehittää pedagogisen yhteisön - varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen - toimintakulttuuria inkluusiota ja monialaista yhteistyötä tukevaksi.
  2. Kehittää pedagogista johtajuutta, opettajien ja ohjaajien osaamista oppilaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustaidoissa sekä aikuisten osaamista yksittäisten oppilaiden ja oppilasryhmien kanssa toimiessa.
  3. Antaa konkreettisia työkaluja vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittämiseen inklusiivisissa toimintaympäristöissä.
  4. Kehittää moniammatillista nivelvaiheyhteistyötä varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen.

 

Toteutus

Inkluusion ja osallisuuden toteutumista tuettiin hankkeen aikana järjestettävillä koulutuksilla ja kehittämistyötä tukevalla ohjauksella. Verkostotyöskentelyn ja kuntarajat ylittävän yhteistyön kautta pyrittiin mahdollistamaan alueellisen osaamisen ja tiedon kokoaminen sekä arjessa inkluusiota ja osallisuutta tukevien toimivien toimintamallien luominen. Moniammatillisten kehittämistyöryhmien työskentelyn kautta luotiin konkreettisia toimintamalleja ja yhteistyötä sivistys-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden välille. Koulutuksiin ja kehittämiseen osallistuttiin perusopetuksen kaikilta koulutusasteilta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

 

Sisältö

Hanke koostui seuraavista aihealueista

1.    Inkluusio ja sitä tukeva pedagogiikka
2.    Oppimisen esteet – tutkitusti tehokkaat tukikeinot luokkaan
3.    Miten tuen käytöksellä oireilevaa oppilasta
4.    Moniammatillinen nivelvaiheyhteistyö varhaiskasvatuksesta yläkouluun
5.    Osallisuus, myönteisyys ja vahvuudet oppimisen tukena – positiivinen pedagogiikka koulun arjessa
6.    Toiminnalliset opetusmenetelmät
7.    Nepsy-oppilaan tunnistaminen ja tukeminen luokkahuoneessa

Lue tarkemmat sisällöt ja tulokset loppuraportista.