1900-luvun filosofian suuntauksia 5 op (OY) - AY700633P

08.11.2023–09.09.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ke 8.11.23 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelijaa tuntee 1900-luvun keskeisiä filosofisia suuntauksia tai syventyy johonkin niistä tarkemmin.

Sisältö

1900-luvun filosofiset suuntaukset

Verkkotentti tai essee
Tentti ma 11.12.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 11.3.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 9.9.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Niiniluoto, Ilkka ja Saarinen, Esa (toim.). 2002. Nykyajan filosofia. Helsinki: WSOY.

TAI

- Baldwin, Thomas. 2001. Contemporary Philosophy: Philosophy in English since 1945. Oxford: Oxford University Press.

* On myös mahdollista sopia erikseen kirjallisuudesta, joka käsittelee jotakin 1900-luvun filosofista koulukuntaa. Esimerkiksi loogisesta positivismista sopivia kirjoja ovat:
- Wright, G. H. v., Hintikka, J. & Nyberg, T. 1975. Logiikka, filosofia ja kieli. 3. p. Helsinki: Otava.
- Wienin piiri, Niiniluoto, I., Koskinen, H. J., Manninen, J., Haaparanta, L., Sandu, G., . . . Hintikka, J. 2002. Wienin piiri. Helsinki: Gaudeamus.