1900-luvun filosofian suuntauksia 5 op (OY) - AY700633P

06.11.2024–08.09.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ke 6.11.24 klo 17.0017.45 Zoomissa (ei tallenneta)

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelijaa tuntee 1900-luvun keskeisiä filosofisia suuntauksia tai syventyy johonkin niistä tarkemmin.

Sisältö

1900-luvun filosofiset suuntaukset

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Tentti ma 9.12.24 klo 17.0020.00
1. uusinta ma 10.3.25 klo 17.0020.00
2. uusinta ma 8.9.24 klo 17.0020.00

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Kirjallisuus

  • Niiniluoto, Ilkka ja Saarinen, Esa (toim.). 2002. Nykyajan filosofia. Helsinki: WSOY.

TAI

  • Baldwin, Thomas. 2001. Contemporary Philosophy: Philosophy in English since 1945. Oxford: Oxford University Press.

On myös mahdollista sopia erikseen kirjallisuudesta, joka käsittelee jotakin 1900-luvun filosofista koulukuntaa.
Esimerkiksi loogisesta positivismista sopivia kirjoja ovat:

  • Wright, G. H. v., Hintikka, J. & Nyberg, T. 1975. Logiikka, filosofia ja kieli. 3. p. Helsinki: Otava.
  • Wienin piiri, Niiniluoto, I., Koskinen, H. J., Manninen, J., Haaparanta, L., Sandu, G., ... Hintikka, J. 2002. Wienin piiri. Helsinki: Gaudeamus.

Huomioitavaa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu kokonaisuuden pääsivulle myöhemmin: www.ppkyo.fi/fi/filosofia-perusopinnot-25-op-oy/