Etusivu » Uutiset » Hankkeet kesäyliopistossa » ABC Arvioinnin askelet perusopetuksessa 2023-2024

ABC Arvioinnin askelet perusopetuksessa 1,5 op (Opetushallitus rahoittaa)

Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeessa toteutetaan koulutuskokonaisuus, joka vastaa perusopetuksen muuttuviin arvioinnin osaamistarpeisiin. Koulutuskokonaisuudella vahvistetaan opettajien arviointiosaamista järjestämällä kolmiosainen koulutuskokonaisuus (ABC), jossa käsitellään A) perusopetuksen päättöarviointia, B) 6. luokan lukuvuosiarviointia ja C) perusopetuksen arviointikäytänteitä. Koulutuskokonaisuuden kohderyhmää ovat perusopetuksen opettajat ja rehtorit. Koulutuskokonaisuuden myötä osallistujien arviointiosaaminen on vahvistunut ja osallistujat ovat vieneet myös työyhteisöihinsä ajantasaista tietoa ja uudenlaisia työkaluja, minkä avulla työyhteisön arviointikäytänteet kehittyvät ja oppilaitoksen yhtenäinen arviointikulttuuri vahvistuu.

Taustaa

Arviointi on yksi vaikuttavimmista pedagogisista keinoista ohjata opetus-, opiskelu- ja oppimisprosesseja. Opettajien hyvät arviointitietotaidot ovat pedagogisen kehittämisen keskeinen voimavara. Perusopetuksen päättöarvioinnissa tapahtuneet muutokset ja tulossa oleva uudistus 6. vuosiluokan arviointiin edellyttävät opetushenkilöstön täydennyskouluttamista. Lisäksi koulujen arviointikulttuurin ja henkilöstön arviointikäytänteiden kehittäminen tarvitsee tuekseen täydennyskoulutusta. Arviointiin liittyviä koulutustarpeita on ilmennyt opetustoimesta vastaavien kanssa käydyissä keskusteluissa sekä opetushenkilöstölle kesäyliopiston toimesta tehdyssä täydennyskoulutuskartoituksessa.

Tavoitteet

T1 Vahvistaa teoriaperustaa keskeisistä perusopetuksen arviointia koskevista uudistuksista: perusopetuksen päättöarviointi ja 6. vuosiluokan lukuvuosiarviointi (A ja B)
T2 Selkeyttää arvioinnin periaatteita sekä arvioinnin tehtäviä ja dokumentointia (formatiivinen / summatiivinen arviointi) sekä laajentaa arviointimenetelmien ja -välineiden monipuolisuutta (C)
T3 Antaa työkaluja toimintakulttuurin, yhtenäisten arvioinnin periaatteiden ja käytänteiden sekä kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseksi (läpileikkaavana tavoitteena toteutuen kaikissa koulutusosioissa)

Toteutus

ABC Arvioinnin askeleet perusopetuksessa -koulutuskokonaisuus jakaantuu kolmeen eri aiheiseen koulutusosioon:
Koulutus A: Perusopetuksen päättöarviointi 0,5 op syksy 2023
Koulutus B: Perusopetuksen 6. luokan lukuvuosiarviointi 0,5 op kevät 2024
Koulutus C: Perusopetuksen arviointikäytänteet 0,5 op kevät 2024

Koulutuspäivän kesto klo 9-15 toteutuen reaaliaikaisesti verkossa (Zoom). Jokaisesta koulutuksesta tehdään tallenne, joka on katsottavissa 1 kk ajan koulutuksen jälkeen. Koulutuksen suorittamiseen liittyy lisäksi oppimistehtävät: orientoiva tehtävä, reflektiot ja lopputehtävä.

Koulutuskokonaisuuden tuloksena koulutukseen osallistuneiden tiedollinen ja taidollinen arviointiosaaminen on vahvistunut ja työyhteisöt ovat saaneet heidän kautta tietoa ja työkaluja koulun arviointikulttuurin sekä kodin ja koulun arviointiyhteistyön kehittämiseen.

Sisältö

Arvioinnin askel A: Perusopetuksen päättöarviointi
- Opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen
- Oppiaineiden tavoitteet
- Arviointikriteerit päättöarvioinnissa (oppiainekohtaiset arviointikriteerit)

Arvioinnin askel B: Perusopetuksen 6. luokan lukuvuosiarviointi
- Opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen
- 6. vuosiluokan oppiaineiden tavoitteet
- 6. luokan lukuvuosiarvioinnin uudet oppiainekohtaiset kriteerit

Arvioinnin askel C: Perusopetuksen arviointikäytänteet
- Yhtenäisten arviointikäytänteiden kehittäminen: arvioinnin periaatteet, tehtävät ja dokumentointi
- Formatiivinen ja summatiivinen arviointi
- Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden arviointi
- Monipuoliset arviointimenetelmät/-käytänteet

Kohderyhmä

Perusopetuksen opettajat ja rehtorit

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen 14.9.23 mennessä kesäyliopiston kotisivuilla: https://www.ppkyo.fi/fi/abc-arvioinnin-askelet-perusopetuksessa-2023-2024-oph-rahoittaa/

Koulutuksen voi suorittaa osallistumalla tarpeen mukaan:
1) Osioihin A, B ja C yht. 1,5 op tai
2) Osioihin A + C  yht. 1 op tai
3) Osioihin B + C yht.1 op

Koulutuspaikkoja on rajallinen määrä ja ne täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuessaan koulutukseen opiskelija sitoutuu suorittamaan sen valitsemansa vaihtoehdon mukaisesti.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa em. kohderyhmään kuuluvalle osallistujalle maksutonta täydennyskoulutusta.