Aikuisneurologisen kuntoutujan terapian peruskurssi – Bobath –lähestymistavan mukaan 10 op, syksy 2024

19.08.2024–13.12.2024 Kuusamo

Aika ja paikka

19.8.–13.12.2024 Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille lähtettävässä koulutuskutsussa

1. koulutusosio ma–pe 19.–23.8.24, toteutuu lähiopetuksena Kuusamossa

2. koulutusosio ma–pe 23.–27.9.24, toteutuu lähiopetuksena Kuusamossa

3. koulutusosio ma–pe 9.–13.12.24,  toteutuu lähiopetuksena Kuusamossa

Päivittäinen aikataulu vaihtelee klo 8.00–17.30 aikavälillä, tarkempi ohjelma aikatauluineen lähetetään osallistujille koulutuskutsussa.

Kohderyhmä

Fysio- ja toimintaterapeutit

Kurssille osallistuvien fysio- ja toimintaterapeuttien on työskenneltävä neurologisten kuntoutujien kanssa osallistuessaan kurssille. Heillä on oltava vähintään yhden vuoden työkokemus neurologisten kuntoutujien kanssa ja mahdollisuus koko koulutusjakson ajan työskennellä neurologisten kuntoutujien kanssa.

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä, paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttaja

Kirsi Säynevirta
Fysioterapeutti YAMK, Affolter -terapeutti
Aikuisten neurologisen fysioterapian erikoisasiantuntija
Bobath-kouluttaja IBITA / Basic Course Intstructor IBITA

Kansainvälisesti hyväksytyn kurssin aikuisneurologisen potilaan terapiasta Bobath-lähestymistavan mukaan voi pitää vain International Bobath Instructors Training Association (IBITA)-järjestön hyväksymä kouluttaja.

Sisältö

Kurssin tavoitteena
•    on antaa osallistujille perusvalmiuksia analysoida tyypillistä toimintaa ja liikkumista sekä analysoida ja fasilitoida tyypillisestä poikkeavaa toimintaa ja liikkumista. Antaa valmiuksia ohjata kuntoutujaa tyypillisimpiin toiminnan ja liikkumisen malleihin huomioiden niissä erilaiset variaatiot.  
•    ymmärtää nykykäsitystä liike- ja neurotieteistä, jotka ovat päivitetyn Bobath-lähestymistavan taustalla. Lähestymistapaa kehitetään jatkuvasti uuden tutkimustiedon perusteella. Antaa teoriatietoa kuntoutumiseen vaikuttavista tekijöistä.
•    oppia käyttämään motorisen kontrollin, motorisen oppimisen, hermoston plastisuuden ja lihasten muovautumisen periaatteita terapian tukena
•    yhdistää nykyinen tutkimusnäyttö ja kliininen työ
•    osata integroida kansainvälisen toimintakyvyn, vamman ja terveyden luokituksen (ICF) periaatteet aikuisneurologisten kuntoutujien toimintahäiriöiden arviointiin ja terapiaan
•    kehittää taitoja ja käyttää nykyistä Bobath-lähestymistapaa henkilöillä, joilla on neurologinen toimintahäiriö. Taustalla voi olla erilaisia neurologisia sairauksia (esim. avh, MS, Parkinson) tai vammoissa (mm. osittainen selkäydinvamma, traumaattinen aivovamma).
•    laajentaa kliinistä päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja
•    oppia kuvailemaan ja mittaamaan neurologisten sairauksien tai vammojen seurauksia ja miten Bobath lähestymistapaan perustuvalla kuntoutusinterventiolla niihin voi vaikuttaa

Koulutus koostuu teoriasta, käytännön harjoittelusta pareittain ja ryhmissä, kouluttajan kuntoutuja-demonstraatiosta ja work shopeista (kurssilaisten toteuttama terapia kouluttajan ohjauksessa), pareittain toteutetusta terapiasta asiakkaiden kanssa. Itsenäisenä työskentelynä ennakko- ja välitehtävä sekä ennen viimeistä viikkoa kirjallinen tapausseloste yhden asiakkaan terapiasta. Käytännön ja teorian yhdistyminen harjoitellessa mm. posturaalisen kontrollia, kävelyä, yläraajan toiminnallista kuntoutusta.  

Koulutuksen kansainväliseen sisältöön voi halutessaan tutustua tarkemmin International Bobath Instructors Training Association (IBITA)-järjestön kotisivuilla: www.ibita.org/courses/basic  

Huomioitavaa

Hyväksytystä kurssin suorittamisesta saa IBITA-tunnuksella leimatun todistuksen, joka mahdollistaa Bobath-jatkokursseille osallistumisen. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa 10 opintopistettä. Leimalla varustettua todistusta ei saa, jos poissaolot ylittävät 8 tuntia tai annetut tehtävät eivät ole suoritettu hyväksytysti. Siinä tapauksessa saa osallistumistodistuksen. Todistusten saaminen edellyttää myös, että kurssimaksu on kokonaisuudessaan maksettu.

Kurssi on intensiivinen. Kurssilaisten tulee varautua omaehtoiseen työskentelyyn kurssipäivien jälkeen sekä kurssiviikkojen välillä. Kurssiviikkojen välille ja ennen kurssin alkua on etätehtäviä.

Hinta

2480 € sisältäen koulutuksen sekä koulutusmateriaalin sähköisenä; laskutus tapahtuu kahdessa erässä koulutuksen käynnistymisen jälkeen. Useampi laskutuserä on mahdollinen erikseen sovitusti.

Voit tiedustella edullista majoitusta koulutuksen lähijaksoille Kuusamo-opistolta: https://www.kuusamo-opisto.fi/fi/majoituspalvelut/

Ilmoittaudu

16.6.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli on riittävästi ilmoittautuneita em. määräaikaan mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Lisätietoa

Koulutuksen sisältöön liittyvät asiat:
Kouluttaja Kirsi Säynevirta
kirsi.saynevirta@neurotiimi.fi

Muut koulutukseen liittyvät asiat:
Koulutussuunittelija Johanna Riekki
johanna.riekki@kuusamo.fi
p. 040 753 5716