Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistiherkkyyksiin

12.11.2024–13.11.2024 Oulu

SeMoCo-peruskurssi

Aika

12.–13.11.2024

Paikka

Oulu

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä muut aiheesta kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

30.10. mennessä

Hinta

290 €

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Aika ja paikka

12.–13.11.2024, ti klo 9.30–16.00 ja ke klo 9.00–15.30 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja muut aiheesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Erja Hokkanen

Kouluttaja on erityispedagogiikkaan, optometriaan ja kuntoutukseen perehtynyt erityisnuoren äiti. Hän on konsultoinut perheitä ja ammattilaisia käyttäytymiseen ja oppimiseen liittyvissä haasteissa niin Suomessa kuin useissa Euroopan maissa. Jo kolmenkymmenen vuoden ajan hän on opastanut mm terapeutteja, kouluja ja päiväkoteja SeMoCo-harjoituksien toteutuksessa ja pitänyt laajoja koulutuksia kuntien varhaiskasvatuksen väelle sekä opetustoimen henkilökunnalle.

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia tunnistamaan, miten paljon aistiherkkyydet vaikuttavat käyttäytymiseen ja oppimiseen. Tämä aistijärjestelmän epätasapaino voi ilmetä mm. ali- tai yliherkkyytenä äänille, hajuille, mauille sekä erilaisille visuaalisille tai taktiilisille ärsykkeille. Lapsen/nuoren kyky olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa häiriintyy, koska hänen huomionsa kiinnittyy ensisijaisesti aistimuksiin. Merkkejä aistihäiriöistä voivat olla ylivilkkaus tai vetäytyminen, raivokohtaukset ilman näkyvää syytä, hyppiminen ja meluaminen, kömpelyys, heijaaminen, kuormittuminen ja epänormaali kipukynnys.

Luennolla paneudutaan käyttäytymisen eri osatekijöihin. Näitä ovat mm kommunikointi, hyvinvointi, ympäristö, tukiverkosto ja sensomotoriikka. Lisäksi esitellään käytännönläheisiä toimintamalleja, joilla saa arjen sujuvammaksi. Lopuksi tutustutaan SeMoCo (senso-motoris-kognitiivisiin) -harjoituksiin, joiden avulla pieninä annoksina, säännöllisesti arjessa toteuttamalla muokataan hermoston rakennetta ja toimintaa. Kun ympäristön ärsykkeet koetaan vähemmän uhkaavina ja häiritsevinä, lapsi rauhoittuu ja toimintakyky paranee.

Koulutuksen käytännönläheisyyttä on kehuttu, koska se antaa työkaluja arjen sujuvoittamiseksi.

 

Sisältö 1. päivä

  • Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät: kommunikointi, hyvinvointi, tukiverkosto, ympärisö ja sensomotoriikka
  • Aistiherkkyyksien tunnistaminen ja arviointi
  • Motoriikan kehitys ja arviointi
  • Toiminnallinen näkö

Sisältö 2. päivä

  • Harjoitusohjelman toteuttaminen arjessa
  • SeMoCo-harjoituksien esittely: kuulo-, tasapaino-, näkö-, tunto-, haju- ja makuharjoitukset, motoriset- ja kognitiiviset harjoitukset
  • Tapauskertomuksia
  • Käytännön työkaluja arjen haasteisiin

 

Koulutus liittyy Kehitysvammaliiton v. 2009 julkaisemaan kirjaan: Szegda, D & Hokkanen, E.: Apua arkeen ja aistihäiriöihin.

Hinta

290 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittaudu

30.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (30.10.2024) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.