Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op (OY) - AY700628P

09.10.2024–25.08.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ke 9.10.24 klo 17.0017.45 Zoomissa (ei tallenneta)

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan arvojen merkitystä ihmisoikeuksien, kulttuurin ja luonnon konteksteissa sekä tuntee keskeisiä moraali- ja yhteiskuntateorioita.

Sisältö

Arvot, moraali- ja yhteiskuntafilosofia

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Tentti ma 4.11.24 klo 17.0020.00
1. uusinta ma 24.2.25 klo 17.0020.00
2. uusinta ma 25.8.25 klo 17.0020.00

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Kirjallisuus

Valitse suoritettavaksi kaksi kirjaa alla olevista vaihtoehdoista.

Toinen seuraavista:

  • Pietarinen, Juhani & Poutanen, Seppo 2005. Etiikan teorioita. Helsinki: Gaudeamus.
  • Suikkanen, Jussi 2014. This is Ethics. An Introduction. Chichester: Wiley-Blackwell. (sivut 1194.)

Sekä lisäksi yksi seuraavista:  

  • Räikkä, Juha (toim.) 2010. Yhteiskuntafilosofia. Kuopio: Unipress.
  • Swift, Jonathan. 2019. Political Philosophy. A Beginner’s Guide to Students and Politicians. 4th edition. Cambridge: Polity.
  • Koikkalainen, Petri ja Korvela, Paul-Erik. 2019. Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino.

Huomioitavaa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu kokonaisuuden pääsivulle myöhemmin: www.ppkyo.fi/fi/filosofia-perusopinnot-25-op-oy/