Asiakaslähtöiset ja tietoturvalliset digitaaliset sote-palvelut, 5 op - AY00AM16 (OY)

14.09.2023–20.10.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 14.9.-20.10.2023.

Webinaarit:
Aloituswebinaari to 14.9. klo 16.30-18.00
Lopetuswebinaari to 19.10.2023 klo 16.30-19.00

Kouluttaja

TtM Sirpa Kekäläinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määritellä asiakaslähtöisyyden, asiakasosallisuuden sekä tietoturvan käsitteet digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.
  • tunnistaa erilaisia asiakaslähtöisiä digitaalisia ratkaisuja, palveluita ja tuotteita sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • määritellä asiakaslähtöisten ja tietoturvallisten digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen lähtökohdat.

Sisältö

Asiakaslähtöisten ja tietoturvallisten digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käsitteet ja kehittämisen lähtökohdat.

Suoritustavat

Hyväksytty suoritus edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista verkkotyöskentelyyn ja oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Toteutustavat

Opintojakso sisältää yhteensä 135 h itsenäistä opiskelua verkko-opintoina.

Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaalin perehtyminen, soveltuvan kirjallisuuden tiedonhaku ja kriittinen arviointi, aktivoivat opetusmenetelmät ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Lisätiedot

Soveltuu opintokokonaisuutena terveystieteiden kandidiaatin tai maisterin tutkinnon sivuaineeksi (SA2023SOTEDIGI) tai yksittäisenä opintojaksona vapaasti valittaviin opintoihin.

Arviointiasteikko

HYV/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.