Biologia ja kulttuuri 5 op (OY) - ay687361P

09.01.2024–24.01.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 9.1.-24.1.2024 (9.1.-17.1. klo 16.30-19.30, 23.-24.1. klo 16.30-18.00)

Etäopinnot

Kouluttaja

FM Susanna Kuokkanen
FM Piritta Nätynki

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa biologisen antropologian peruskäsitteet ja pystyy selittämään ihmislajin ja sen maantieteellisen variaation evoluution. Opiskelija osaa määritellä biologian, kulttuurin ja ympäristön välistä vuorovaikutusta ja suhdetta sekä selittää ihmisen variaatioita. Opiskelija osaa määrittää ihmistä, terveyttä, sairautta, sukupuolta ja ruumiillisuutta koskevat käsitykset kulttuurisesti vaihteleviksi ja sosiaalisesti rakentuneiksi.

Sisältö

Ihmisen biokulttuurinen evoluutio sekä biologian, kulttuurin ja ympäristön väliset suhteet. Biologinen ja kulttuurinen variaatio ja sopeutuminen sekä terveyden, sairauden, sukupuolisuuden ja ruumiillisuuden kulttuurinen määrittyminen.

Suoritustapa

Luennot 20 t, kirjalliset tehtävät/harjoitukset

Arviointi

0-5

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali.