Brändi ja visuaalisuus 4 op (LY) - UPAMU1012V24

06.11.2024–18.12.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Etäopetuksena keskiviikkoisin 6.11.–18.12.24 välisenä aikana klo 17.00–20.15


Kontaktiopetusta yhteensä 28 t

Kouluttaja

FT Marjo Kamila

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita
  • soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
  • analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa
  • toimia suunnittelupalvelun ostajana.

Sisältö

Opintojakson teemat

  • Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä
  • Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi
  • Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta
  • Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä

Opintojaksolla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Lisäksi opintojakso sisältää yksilöllisen kirjallisen osuuden ja esseetehtävän.

Opetus- ja työmuodot
Luennot (28 t), ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä ja kirjallisuus (itsenäinen työskentely yht. 80 t).

Vaadittavat suoritukset
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali
Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Arviointi: H–5