Business Design 4 op (LY) - UPAMU1011V24

11.10.2024–29.10.2024 Oulu, Verkossa

Aika ja paikka

11.–12.10.24, pe klo 16.30–20.30, la klo 9.00–16.45 - lähiopetus Oulun keskustassa (myös etämahdollisuus)
ti 15.10.23 klo 16.30–20.30 - etäopetus
ti 22.10.24 klo 16.30–20.30 - etäopetus
ti 29.10.23 klo 16.30–20.30 - etäopetus

Kontaktiopetusta yhteensä 28 t

Kouluttaja

KTT Maijastiina Jokitalo

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa, miten muotoilun avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ketterästi
  • selittää liiketoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja muotoilun kytkökset ja kehittymisen eri vuosikymmenillä
  • kuvata strategista muotoilua sekä markkinointia
  • tunnistaa muotoilun haltuunottamisen kehitysvaiheet yrityksissä.

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan liiketoiminnan ja muotoilualan kytköksiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Käydään läpi business design sekä design management termit ja niiden erilaiset käyttöyhteydet. Tutustutaan erilaisiin muotoilutoiminnan mittareihin ja kypsyysmalleihin.

Opetus- ja työmuodot
Luennot (28 t) sekä itsenäinen työskentely, essee/esittely ja perehtyminen kirjallisuuteen (80 t).

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kurssitehtävän suorittaminen annetussa ajassa.

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy.
    Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Arviointi: H–5