Digiosaaminen sote-palveluissa, 5 op - AY00AM17 (OY)

09.10.2024–20.11.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 9.10.-20.11.2024.

Webinaarit:
Aloituswebinaari ke 9.10. klo 16.30-18.00
Lopetuswebinaari ke 20.11.2024 klo 16.30-18.00

Kouluttaja

TtM Erika Jarva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa digiosaamisen tarpeita sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • arvioida kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • tunnistaa digiosaamiseen vaikuttavia tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • tunnistaa digiosaamisen kehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia.

Sisältö

  1. Digiosaamiseen liittyvät tiedot, taidot, arvot, asenteet ja valmiudet sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  2. Digiosaamiseen ja sen kehittämiseen vaikuttavat tekijät.
  3. Digiosaamisen kehittämis- ja arviointiprosessi.

Suoritustavat

Hyväksytty suoritus edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista verkkotyöskentelyyn ja oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Toteutustavat

Opintojakso sisältää yhteensä 135 h itsenäistä opiskelua verkko-opintoina.

Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaalin perehtyminen, soveltuvan kirjallisuuden tiedonhaku ja kriittinen arviointi, aktivoivat opetusmenetelmät ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Lisätiedot

Soveltuu opintokokonaisuutena terveystieteiden kandidiaatin tai maisterin tutkinnon sivuaineeksi (SA2023SOTEDIGI) tai yksittäisenä opintojaksona vapaasti valittaviin opintoihin

Arviointiasteikko

HYV/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 25.9.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelut, perusopinnot 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.