Digitaalinen myynti & markkinointi mikroyrityksissä 5 op (OY)

28.10.2024–09.03.2025 Verkossa

Aika ja paikka


Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, yritysneuvojat ja yrityspalvelutehtävissä toimivat, freelancerit ja muut yritysten asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat.

Kouluttaja

Ulla Lehtinen, erikoistutkija, MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Tavoitteet

*Opiskelija ymmärtää sähköisen liiketoiminnan perusteet sekä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin merkityksen ja tavoitteet yrityksissä.
*Opiskelija osaa luoda yritykselle digistrategian.
*Opiskelija tuntee markkinoinnissa käytettävät keskeiset sosiaalisen median kanavat ja osaa tuottaa sinne sopivaa sisältöä.

Sisältö

Sisältö

Kurssilla opiskellaan sähköisen liiketoiminnan perusteita sekä opetellaan asettamaan digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tavoitteita yrityksissä. Kurssilla opitaan ymmärtämään, mikä on yrityksen digistrategia ja analysoidaan yrityksen digitaalisen markkinoinnin osa-alueita. Lisäksi kurssilla käsitellään markkinoinnissa käytettäviä keskeisiä sosiaalisen median kanavia. Kurssilla opitaan tuottamaan digistrategiaan sopivaa markkinointimateriaalia.

Suoritustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti opettajan osoittamat harjoitustyöt.

Toteutustavat

Kurssi toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää itsenäistä perehtymistä kurssimateriaaleihin ja harjoitustehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointiasteikko
Hyväksytty / Hylätty

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen 14.10.2024 mennessä. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuden ilmoittautumislomakkeella Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus -sivun kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (14.10.2024) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Lisätietoja:

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626