Draaman kirjoittaminen II 5 op (TY) - LUKI1206

21.01.2022–26.02.2022 Oulu

Aika ja paikka

14.-15.1. ja 11.-12.2.22
pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Osallistuminen Zoomin kautta

Kouluttaja

Draamaohjaaja Marjo Kemppainen

Tavoitteet

Kurssin kuluessa kirjoitetaan pienoisnäytelmä ja testataan kirjoitettua tekstiä myös käytännössä. Kurssin kuluessa luetaan teos tai artikkeleita, jotka syventävät ja laajentavat opiskelijan käsitystä draamasta lajina ja tuovat esiin lajin monimuotoisuuden.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten kautta draamakirjoittamisen tekniikoihin.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t), harjoitukset (16 t), pienoisnäytelmä sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.
Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5
Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio.

Kirjallisuus

- Aristoteles: "Runousoppi"
- Martin Esslin: "Draaman perusteet"
- Vacklin, Rosenvall, Nikkinen: "Elokuvan runousoppia"
- Sofokles: "Antigone"
- William Shakespeare: "Hamlet"
- Jari Juutinen: "Minä olen Adolf Eichmann"
- Vacklin & Rosenvall: "Käsikirjoittamisen taito". Like 2015.
- Elokuva "Nader ja Simin: Ero", käsikirj. ja ohjaus Asghar Farhadi

Huom. Kirjallisuuteen voi tulla muutoksia.