Draaman kirjoittaminen ja dramaturgiset rakenteet I, 5 op (TY) - LUKI1239

21.02.2025–15.03.2025 Oulu

Aika ja paikka

* Draaman kirjoittaminen ja dramaturgiset rakenteet I (5 op), 24 t
(toinen osioista lähiopetuksena)
- 21.-22.2.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00
- 14.-15.3.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Kouluttaja

Draamaohjaaja Marjo Kemppainen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee nykynäytelmää ja hahmottaa lajin moninaisia mahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa erilaisia dramaturgioita. Opiskelija osaa koostaa kirjoittamistaan kohtauksista perustellun kokonaisuuden.

Sisältö

Kurssin kuluessa kirjoitetaan pienoisnäytelmä ja testataan kirjoitettua tekstiä myös käytännössä. Kurssilla luetaan neljä–kuusi nykynäytelmää sekä teos tai artikkeleita, jotka syventävät ja laajentavat opiskelijan käsitystä draamasta lajina ja tuovat esiin lajin monimuotoisuuden. Luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten kautta tutustutaan draamakirjoittamisen tekniikoihin.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen sekä vastuuopettajan määräämät kirjalliset ja suulliset harjoitukset.

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöskentely opettajajohtoisesti sekä vertaistuella, lukeminen ja lukupäiväkirjat, ekskursiot kuten esim. teatteriesitysten seuraaminen.

Oppimateriaali

- Lundan: Aina joku eksyy.
- Junkkaala: Kristuksen morsian.
- Sarkola: Perheenjäsen.
- Karhu: Prinsessa Hamlet. Leo: Ateria.
- Lonka: Toinen luonto.
- Tai muita vastuuopettajan valitsemia näytelmiä

- Aaltonen: Käsikirjoittajan työkalut.
- Junkkaala, Rasila: Ohjeita näytelmän lukemiseen (pdf)
- Numminen, Katariina; Kilpi, Maria 
& Hyrkkänen, Mari (toim.): Dramaturgiakirja – Kaikki järjestyy aina.
- Heinonen, Kivimäki, Reitala, Korhonen, Korhonen, Reitala, Aristoteles: Aristoteleen runousoppi – Opas aloittelijoille ja edistyneille.
- Rautavuoma ja Snicker (toim.) Näytelmän tulevaisuus. Puhetta laadusta.
- Reitala-Heinonen (toim.) Dramaturgioita.
- Snicker (toim.): Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja.
- Vacklin-Rosenvall-Nikkinen: Käsikirjoittamisen taito.

Arviointi

0 - 5

Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja paneutuneeseen palautteenantoon osallistumisena.