Eläinavusteinen valmentaja - SFAAT® 30 op

24.02.2024–20.10.2024 Oulu

Eläinavusteinen valmentaja SFAAT -koulutus on ammatillinen täydennyskoulutus, joka antaa valmiudet tehdä eläinavusteista työtä ja yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön. Eläinavusteisessa työssä eläin toimii sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai hyvinvointialan ammattilaisen työparina.

Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, etologia sekä ekopsykologia.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Eläin on suunnitellusti ja tavoitteellisesti mukana asiakastyössä.

Aika

24.2.–20.10.24

Paikka

Oulu, osa koulutuspäivistä etänä

Kenelle

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, green care -yrittäjät, hyvinvointialan ammattilaiset sekä eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekevät

Hinta

2350 €, laskutetaan erissä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202

Aika ja paikka

24.2.–20.10.24 (yht. 12 pv, joista 4 pv etäopetuksena)

 • La–su 24.–25.2.24
 • La–su 23.–24.3.24 (etäopetuksena)
 • La–su 20.–21.4.24
 • La 18.5.24
 • La 10.8.24
 • La–su 14.–15.9.24 (etäopetuksena)
 • La–su 19.–20.10.24

Koulutuspäivät toteutetaan yleensä klo 9.00–16.00.

Paikka: Koulutus toteutetaan sekä lähi- että etäopetuksena. Lähiopetus tapahtuu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tiloissa Oulun keskustassa tai muissa soveltuvissa tiloissa Oulun lähialueella. Teoriaopetuksen lisäksi eläinavusteista työskentelyä pääsee harjoittelemaan käytännössä tiloilla, joissa tehdään eläinavusteista työtä. Yhdessä käytännön päivässä myös koulutetaan omia koiria.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada ammatillista osaamista eläinavusteiseen työskentelyyn. Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys- hyvinvointi- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä green care -yrittäjille. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Kouluttaja

Vastuukouluttajana sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja Tanja Paasonen

Erityistason ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä kognitiivinen psykoterapeutti, ammatillisten aineiden opettaja, pariterapeutti, Mindfulness-ohjaaja, eläinavusteinen valmentaja, sosionomi AMK Ulla Henriksson

Eläintenkouluttaja AT, coach, työyhteisövalmentaja / Hevosilo, KTM Aino Koivukunnas

Erityisopettaja, tutkija, KM Iris Vainio

Fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja Tuukka Äännevaara

sekä mahdolliset muut vierailevat kouluttajat

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa eläinavusteisuuden eri muodot ja pääperiaatteet sekä ymmärtää eri vaikutusmekanismit eläinavusteisessa työskentelyssä
 • yhdistää eläinavusteisuuden omaan ammatilliseen viitekehykseensä ja työhönsä sekä osaa toimia yrittäjänä
 • ymmärtää eläinavusteisessa työssä toimivien eläinlajien lajityypilliset tarpeet ja käyttäytymisen sekä perusperiaatteet eläinten kouluttamisesta eläinavusteiseen työhön
 • tunnistaa hyvinvoivan eläimen eläinavusteisen työskentelyn lähtökohdaksi
 • arvioida eri eläinlajien ja -yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteisen työn eri muotoihin ja eri asiakasryhmille
 • kuvata ja selittää ratkaisukeskeisen ajattelun ja työotteen periaatteet ja soveltaa niitä asiakastyössä
 • arvioida ja varmistaa eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden eläinavusteisissa interventioissa
 • suunnitella ja arvioida tavoitteellisia eläinavusteisia interventioita ja pystyy perustelemaan eläimen lisäarvon
 • ennakoida ja välttää eläinavusteiseen työskentelyyn liittyviä riskejä sekä toimii eettisesti ja lakeja noudattaen

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa Eläintyöpari -soveltuvuustesti oman työkoiran kanssa. Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu koiran työhuivin käyttöön ja diplomiin. Myös muiden eläinlajien soveltuvuutta testataan.

Sisältö

 • Terapeuttinen työskentely, eläinavusteisuuden teoriapohja ja asiakastyö
 • Eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuodot, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä kouluttamisesta
 • Valmentajan ja eläintyöparin toiminta, harjoittelu oman eläimen kanssa
 • Eläinavusteiseen työskentelyyn tutustuminen ja käytännön harjoitukset, tilavierailut

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy

 • 12 koulutuspäivää, joista 8 päivää lähiopetusta ja 4 etäopetusta (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • oppimispäiväkirja
 • kirjalliset oppimistehtävät, kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuusreferaatit
 • opinnäytetyö
 • asiakastyöhön liittyvää harjoittelua oman eläimen kanssa
 • turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmat asiakastyöhön

Hinta

2350 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi. Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä, palautamme varausmaksun.

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen jälkeen.

Koulutus laskutetaan viidessä erässä. Maksettu varausmaksu on huomioitu erissä.

 • Erä 1 (450 €), eräpäivä 29.2.24
 • Erä 2 (450 €), eräpäivä 15.4.24
 • Erä 3 (450 €), eräpäivä 17.6.24
 • Erä 4 (450 €), eräpäivä 15.8.24
 • Erä 5 (450 €), eräpäivä 11.10.24

Hinta sisältää koulutuksen, sähköisen materiaalin, syksyllä -23 ilmestyneen kirjan Eläinavusteinen valmennus (Tanja Paasonen, Sanasiltakirjat) ja Moodle-ympäristön käytön. Hinta ei sisällä tutustumispäivien matkakuluja, muuta kirjallisuutta eikä eläintyöpari-soveltuvuustestiä.

"Eläinavusteisen työn tekemisen lisäksi alan kehittäminen on minulle tärkeää. Tämä syksymmällä ilmestyvä kirjani avaa eläinavusteista valmennusta, mutta ottaa myös kantaa eläinten kanssa työskentelyn eettisyyteen ja tuo näkyväksi eläimen näkökulman."

- Tanja Paasonen

Ilmoittaudu

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Muutama paikka vapaana!

Ilmoittautuminen on sitova. 6.2.24 jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Eläintyöpari-soveltuvuustesti

Useat työpaikat ja asiakkaat vaativat koiralta ammattilaisten tekemää soveltuvuusarviointia työkoiraksi. Koulutuksen jälkeen onkin mahdollisuus suorittaa Eläintyöpari-soveltuvuustesti oman työkoiran kanssa. Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu koiran työhuivin käyttöön ja diplomiin. Myös muiden eläinlajien soveltuvuutta testataan.

Soveltuvuustesti ei sisälly koulutuksen hintaan.