Espanjan alkeiskurssi I 5 op (OY) - AY905024Y

16.09.2024–14.01.2025 Verkossa

Español para principiantes 1

Aika

16.9.24–14.1.25

Paikka

Verkossa

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

Avautuu myöhemmin tällä sivulla

Hinta

170 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Etäopetuksena verkossa 16.9.–18.12.24 seuraavasti:

16.9.–9.10. maanantaisin klo 16.30–18.00 ja keskiviikkoisin klo 16.30-19.00
ti 15.10. klo 16.30–18.00
ke 16.10. klo 16.30–18.00
ma 28.10. klo 16.30–18.00
ke 30.10. klo 16.30–18.00
ti 5.11. klo 16.30–18.00
ke 6.11. klo 16.30–18.00
18.11.–18.12. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–18.00

yht. 52 opetustuntia

Tentti
ti 14.1.25
klo 17.00–20.00

Kohderyhmä

Espanjan alkeiskurssi I ei edellytä aikaisempia espanjan opintoja.

Kouluttaja

FM Tiia-Liisa Ylitörmänen

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä espanjaksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija tuntee perusasioita espanjankielisistä maista, niiden elämästä ja tapakulttuurista.

Sisältö

Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset espanjan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto. Kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoituksia sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoituksia. Aihepiireissä näkyvät erityisesti vaihto-opiskelijan arjen tilanteet.  

Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esimerkiksi espanjankieliset maat ja niiden tapakulttuuri, itsestä ja perheestä kertominen, tien kysyminen ja neuvominen, ravintola- ja matkustustilanteet, opinnoista keskusteleminen, asuminen, illanvieton järjestäminen.

Keskeiset rakenteet ovat esimerkiksi: substantiivin suku ja luku, adjektiivin taipuminen, kysymysten muodostaminen, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien taipuminen preesensissä, refleksiiviverbit ja lähifutuuri.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Toteutustavat
Kontaktiopetus (52 t) ja säännöllinen opetukseen valmistautuminen ja itsenäinen työskentely (83 t). Opiskelijan työtä yhteensä keskimäärin 135 tuntia.

Suoritustavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja kurssiin liittyvät kokeet.

Arviointi
Jatkuva arviointi. Tuntiaktiivisuus ja loppukoe. Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta, https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Tentti
ti 14.1.25 klo 17.00–20.00
1. uusinta ti 11.2.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ti 11.3.25 klo 17.00–20.00

Oppimateriaali
Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2012 tai uudempi (vanhemmat painokset eivät käy). Kappaleet 1–10. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Hinta

170 €

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu viimeistään 6.9.24

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.